เครือข่าย รพ.สต.ประกาศเกาะติดปฏิรูป รพ.สต. 'หมื่นแห่ง หมื่นล้าน หมื่นคน'

Wed, 2016-02-03 16:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขเผย หลังยื่นข้อเรียกร้องรัฐบาล/สธ. เผยพอใจผลตอบรับระดับหนึ่ง หลังที่ปรึกษา ก.พ.รับปากแจ้งความคืบหน้าผลดำเนินการ 15 วัน ขณะที่ สธ.ตอบรับปรับโครงสร้าง ค่าตอบแทน ยันให้มีตัวแทน รพ.สต.เข้าร่วม

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) หรือ ชวส.และผู้ประสานงานชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.(ประเทศไทย) กล่าวถึงกรณีองค์กรเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั้ง 14 องค์กร ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อผลักดันปฏิรูปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ว่า ผลจากการยื่นหนังสือในครั้งนี้ได้รับการตอบรับในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องแยกข้อเรียกร้องออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. การเสนอนโยบาย กฏหมายที่สามารถยกระดับ รพ.สต. และมาตรฐานบริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชน 50 กว่าล้านคน ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน่วยงานระดับนโยบาย

2. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพดานเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และการแก้ไขข้อระเบียบที่ขัดต่อการขึ้นระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ก.พ.

3. โครงสร้าง รพ.สต. ความก้าวหน้า/ค่าตอบแทนของบุคลากรใน รพ.สต.และนักสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับ สธ.โดยตรง

สำหรับนโยบายหลักข้อแรกที่เป็นเป้าหมายการขับเคลื่อน “หมื่นแห่ง หมื่นล้าน หมื่นคน” ตามที่ สมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) ได้ผลักดันและได้ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี เริ่มถูกขานรับในระดับนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหา คน เงิน ของ อย่างยั่งยืน

ส่วนเรื่องเพดานเงินเดือนเหลื่อมล้ำ และข้อกฏหมายที่ขัดขวางต่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มีที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้รับยื่นหนังสือแทน เนื่องจากเป็นเรื่องระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จากที่เราขอรับทราบคำตอบเรื่องนี้ภายใน 15 วัน แต่ด้วยเลขาธิการ ก.พ.ระบุว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย รวมถึงระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีรายละเอียดมาก ดังนั้น 15 วัน คงพิจารณาไม่แล้วเสร็จ แต่จะแจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานให้ทราบแทน

ส่วนเรื่องการปรับโครงสร้าง รพ.สต.ความก้าวหน้า และค่าตอบแทนในส่วนของบุตลากร รพ.สต.ซึ่งได้เข้ายื่นหนังสือต่อทาง สธ.โดย สธ.ขอเวลา 3 เดือนในการแก้ไข และจากนี้จะให้มีตัวแทนชมรม ผอ.รพ.สต.เข้าร่วมเป็นตัวแทนพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รพ.สต.ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เป็นธรรม

“การเข้ายื่นข้อเรียกร้องในครั้งนี้ ในหลายประเด็นเราพอใจในระดับหนึ่ง แม้ว่จะไม่ถูกตอบรับทั้งหมด และบางเรื่องก็ยังค้างคาใจ แต่ต้องยอมรับว่า รพ.สต.มีปัญหาที่หมักหมมมานาน ทำให้การแก้ไขปัญหาคงต้องใช้เวลา โดยชมรม ผอ.รพ.สต.จะยังคงติดตามการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของคนทีทำงานด่านหน้าด้านสุขภาพต่อไป หมออนามัยคือคนที่ต้องทำงานสร้างสุขภาพในพื้นที่กันดาร ในสถานบริการที่มีมากถึงหมื่นกว่าแห่ง หากมีขวัญกำลังใจในการทำงาน จะส่งผลต่อการบริการประชาชนที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป” เลขาธิการ ชวส. กล่าว

นายริซกี กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ทางเครือข่าย รพ.สต. 14 องค์กร จะมีการติดตามประเด็นที่ได้เรียกร้องต่อเนื่อง 3 เรื่อง คือ

1. การขับเคลื่อนการปฏิรูป รพ.สต. หมื่นแห่ง หมื่นล้าน หมื่นคน

2. การปรับแก้ไขกฎหมายและมาตรฐานการทำงานเพื่อยกระดับ รพ.สต. ทั้งคนเงินของ 

และ 3. การแก้ไขความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือนข้าราชการพลเรือน และความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง เป็นระยะๆ ต่อไป