ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราป่วยสูงกว่าช่วงเดียวกันในปี 2558 กำชับสาธารณสุขจังหวัดติดตามคุณภาพอากาศ ดูแลกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ อาการอาจกำเริบได้ง่าย หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ว่า ขณะนี้หลายจังหวัดในภาคเหนือ ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในวันที่ 17 มีนาคม 2559 พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 58-175 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หลายพื้นที่มีค่าเกินมาตรฐานคือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสำนักงานควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 - มีนาคม 2559 พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน 4 กลุ่มโรค รวม 62,635 คน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด 34,208 คน โรคระบบทางเดินหายใจ 24,233 คน โรคผิวหนังอักเสบ 2,133 คน และโรคตาอักเสบ 2,061 คน ซึ่งทั้ง 4 กลุ่มโรคมีอัตราป่วยสูงกว่าช่วงเดียวกันในปี 2558

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษอย่างใกล้ชิด หากพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนมีค่าเกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรืออีโอซี เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ การเจ็บป่วยของประชาชนใน 4 กลุ่มโรคที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ ตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ โดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือดที่อาจเกิดภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ เกิดอาการแน่นหน้าอก และโรคระบบทางเดินหายใจ เช่นถุงลมปอดโป่งพอง หอบหืด อาจมีอาการกำเริบได้ง่าย และให้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข ออกเยี่ยมบ้านดูแลให้กินยาอย่างต่อเนื่อง แจกหน้ากากอนามัย ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัว หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์

นอกจากนี้ให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ เช่นการฉีดน้ำลดปริมาณฝุ่น การเตรียมจัดห้องสะอาดหรือคลีนรูม รองรับประชากรกลุ่มเสี่ยงตามแผนที่วางไว้ โดยส่วนกลางมีศูนย์อีโอซี ให้การสนับสนุนพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 105-134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้เฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559-12 มีนาคม 2559  พบผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรครวม 19,277คน ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด 9,470 คน โรคทางเดินหายใจ 8,198 คน ผิวหนังอักเสบ 913 คน และตาอักเสบ 696 คน ได้ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนหน้ากากอนามัยไปยังโรงพยาบาล และประชาชนแล้วกว่า 44,000 ชิ้น และเตรียมสำรองเพิ่มอีก 30,000 ชิ้น