ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปธ.ชมรม ผอ.รพ.สต. ไม่ติดใจปรับตำแหน่ง นวก.สธ. 627 อัตรา หลัง ปลัด สธ.ชี้แจง เคลียร์ตำแหน่งว่างใน สธ. ปรับเพิ่มบรรจุ นวก.สธ.เป็น 820 ตำแหน่ง รองรับผู้สอบผ่านทั้งหมด แต่ยังเดินหน้าขอพบ รมว.สธ. และปลัด สธ. 9 ก.ย.นี้ เร่ง สธ.จัดทำแผนกำลังคน รพ.สต. ระยะที่ 1 บรรจุแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านกำลังคน 20 ปีของ สธ. แก้ปัญหาบุคลากร รพ.สต.ขาดแคลน   

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากกรณีที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงกรณีการปรับอัตราบรรจุนักวิชาการสาธารณสุข (นวก.สธ.) จำนวน 627 อัตรา เพื่อบรรจุให้สายวิชาชีพอื่นที่เป็นมติ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้ และจะมีการเพิ่มตำแหน่งบรรจุ นวก.สธ. เป็น 820 อัตรานั้น ในส่วนของชมรม ผอ.รพ.สต.ต่างพอใจต่อการชี้แจงนี้ และมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับเพิ่มอัตราบรรจุ 820 อัตรา ซึ่งจะครอบคลุมน้องๆ นวก.สธ.ที่สอบผ่านทั้งหมดให้ได้รับการบรรจุข้าราชการได้

แต่ทั้งนี้ชมรม ผอ.รพ.สต.ยังคงต้องติดตาม เพราะอัตราบรรจุ 410 อัตรา ในส่วนที่ ครม.อนุมัติ 7,547 อัตราคงไม่มีปัญหา แต่ในส่วน 410 อัตรา ที่ระบุว่าจะนำมาจากอัตราว่างในส่วนของกระทรวงเอง เป็นเรื่องที่ต้องติดตามว่าจะนำมาจากส่วนไหนอย่างไร และจะบรรจุได้ตามที่ประกาศหรือไม่ อีกทั้งเรื่องนี้ยังต้องนำเรื่องเข้าสู่ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขเพื่อปรับปรุงตำแหน่งว่างเพื่อรองรับบรรจุ นวก.สธ.สำหรับผู้สอบได้เพิ่มเติม 

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนในวันที่ 9 กันยายน นี้ ตามที่ชมรม ผอ.รพ.สต.ได้เตรียมที่จะไปขอความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นข้างต้นนั้น ยังคงที่จะนัดรวมตัวเช่นเดิม เนื่องจากเรื่องการปรับอัตราบรรจุ นวก.สธ. 627 อัตรา เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ประเด็นอื่นที่ยังต้องติดตาม อาทิ ข้อเสนอตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งวุฒิเจ้าพนักงานสาธารณสุข (จพ.สธ.) จังหวัดชายแดนใต้ จพ.16 ที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง นวก.สธ. ตาม ว.16

นอกจากนี้ยังมีประเด็นหลักคือ การผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนกำลังคนในส่วนของ รพ.สต. ตามโครงสร้างกำลังคนตามระดับ รพ.สต. คือ รพ.สต.ระดับเล็กต้องมีบุคลากร จำนวน 10 คน รพ.สต.กลาง มีจำนวน 13 คน และ รพ.สต.ระดับใหญ่ มีจำนวน 15 คน เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากำลังคน 20 ปีของกระทรวง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ทำเรื่องนี้

เรื่องการจัดทำแผนอัตรากำลังคน รพ.สต.เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากำลังคน 20 ปีของกระทรวงสาธารณสุข เราจะขอให้เร่งรัดในเรื่องนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อให้ ครม.อนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้มีแผนกำลังคน รพ.สต.ที่ชัดเจน ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 2 เดือน จะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่แล้ว จึงต้องเร่งดำเนินการ ในแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่กระทรวงจัดทำนี้ มีแผนกำลังคนทุกวิชาชีพ ยกเว้นบุคลากรใน รพ.สต. จึงมองว่าต้องให้ความสำคัญ และไม่ทิ้ง รพ.สต.ร่วม 10,000 แห่ง ที่ต้องมีบุคลากรเพียงพอเพื่อดูแลประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่เน้นระบบปฐมภูมิเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง   

“เบื้องต้นเราอยากให้กระทรวงฯ กำหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านกำลังคน ระยะที่ 1 ปี 2560-2564 ในแต่ละปีจะกำหนดจำนวนบุคลากรที่ขาดแคลนในแต่ละสายงานที่ทำงานอยู่ใน รพ.สต.กี่ตำแหน่ง ทั้ง นวก.สธ./จพ.สธ. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกี่ตำแหน่ง เพื่อสนับสนุนการทำงาน รพ.สต. และแก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรใน รพ.สต.ซึ่งปัจจุบัน บางแห่งมีบุคลากรทำงานเพียงแค่ 2-4 คนเท่านั้น ถือว่าน้อยมาก” นายสมศักดิ์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมออนามัยนัดรวมพลังหลัง อ.ก.พ.สธ.หั่นตำแหน่งบรรจุ ขรก.ให้วิชาชีพอื่น

ชมรม ผอ.รพ.สต.จี้ขอคำตอบปรับตำแหน่งหมออนามัยให้วิชาชีพอื่น 26 ส.ค.นี้

สธ.ยันไม่ได้ตัดตำแหน่ง นวก.สธ.ให้วิชาชีพอื่น ซ้ำได้เพิ่มขึ้นจาก 205 เป็น 410 ตำแหน่ง

หมออนามัยพอใจ ปลัด สธ.ยืนยันไม่มีตัดอัตราบรรจุ นวก.สธ.