ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ย้ำค่าตอบแทนหมอครอบครัวต้องจูงใจให้บุคลากรทำงานในตำบลมากกว่าอยู่ในอำเภอ เคาะตัวเลขเมื่อไหร่จะของบกลางจ่ายให้ 424 ทีมในปี 2560

นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำค่าตอบแทนทีมหมอครอบครัวว่า ขณะนี้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดตัวเลขต่างๆ โดยได้ส่งร่างแนวทางค่าตอบแทน Draft แรกมาให้ดูแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นเท่าใด เพราะยังเป็นแนวคิดและให้ สนย.ลองทำตัวเลขออกมาดูเท่านั้น

อย่างไรก็ดี หลักการในการจัดทำอัตราค่าตอบแทนทีมหมอครอบครัว จะพยายามกำหนดอัตราที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แพทย์และวิชาชีพอื่นๆ อยากไปทำงานอยู่ในตำบลมากกว่าอำเภอ โดยขณะนี้ยังไม่ได้นัดว่าจะให้ สนย.เอา Draft 2 มาให้ดูเมื่อใด แต่ก็คงต้องเร่งให้เร็วขึ้นแล้ว

"เพิ่งส่งมา draft แรกเอง ยังไม่ได้ข้อสรุป กำลังดูกันอยู่ ตัวเลขเยอะแยะไปหมด แล้วยังต้องเอาไปรับฟังความคิดเห็นกันอีก" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า เมื่อมีข้อสรุปในเรื่องตัวเลขที่ชัดเจนแล้ว ก็จะนำมาทำเรื่องของบประมาณ โดยปี 2560 คงต้องขอจากงบกลางเพื่อเป็นค่าตอบแทนทีมหมอครอบครัว ซึ่ง สธ.ตั้งเป้าให้มีทีมหมอครอบครัว 424 ทีมในปี 2560

นพ.โสภณ กล่าวต่อไปว่า สธ.ตั้งเป้าหมายเพิ่มทีมหมอครอบครัวเป็น 6,500 ทีมในอีก 10 ปี ซึ่งงบประมาณที่เป็นค่าตอบแทนหมอครอบครัวก็คงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่องานปฐมภูมิดีขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ ก็ไม่ควรจะเพิ่มขึ้นมาก ตัวอย่างในต่างประเทศที่มีระบบปฐมภูมิดีๆ จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ได้ประมาณ 25%