งบกลาง

 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้องค์การเภสัชกรรมจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากงบกลาง 1,500 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรร ส่งให้โรงพยาบาลทุกสังกัดและเอกชน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2020-03-27 22:33
 • 2 อนุกรรมการกองทุนบัตรทอง เตรียมเสนอ บอร์ด สปสช. ชงรัฐบาลหนุนงบกลางเพิ่ม 3.6 พันล้านบาท รับมือสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามข้อมูลคาดการณ์การแพร่ระบาดกรมควบคุมโรค และอ้างอิงค่าใช้จ่ายดูแลผู้ป่วยของกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมค่าตรวจ ค่ารักษา ค่ายา ค่าห้อง และชุดป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ หนุน รพ.ดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ไม่กระทบดูแลผู้ป่วยอื่นตามงบบัตรทองในระบบปกติ
  2020-03-12 13:01
 • กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ล่าสุดเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ยืนยันไม่ใช่บุคลากรของสถาบันบำราศนราดูร
  2020-02-15 15:54
 • สธ.เผยบุคลากรทางการแพทย์ ติดไวรัสโคน่า 19 หรือ โควิด-19 1 ราย หลังสัมผัสผู้ป่วยรายที่ 27 ซึ่งขณะนั้นถูกวินิจฉัยเป็นโรคอื่นโดยไม่สวมเครื่องป้องกัน ส่วนที่อยู่ระหว่างติดตามอีก 24 ราย ผลตรวจยังเป็นลบ ปลัด สธ.เตรียมถกผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ กำชับเข้มมาตรการป้องกันตัวเอง ชงของบกลางจ่ายค่าเสี่ยงภัยคนทำงาน พร้อมประสาน อย.นำเข้ายานอก รักษาผู้ป่วยหนัก แจง ผู้โดยสารเรือ Westerdam 9 คนเดินทางเข้าไทยแล้ว ตรวจสอบไม่มีไข้
  2020-02-15 14:54
 • ครม.อนุมัติงบกลาง 373 ล้านบาทให้ สธ. สนับสนุนแผนพัฒนา รพ.สต. 9,863 แห่งทั่วประเทศ เน้นการสร้างสุขภาพป้องกันโรค ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย และสร้างที่พักขยะติดเชื้อใน รพ.สต.
  2018-08-21 17:18
 • สปสช.แจงความคืบหน้าการจัดสรรงบกลางปี 61 ที่ได้รับมากว่า 4 พันล้านบาทที่ ครม.อนุมัติเพิ่มในส่วนกองทุนผู้ป่วยใน อยู่ระหว่างโอนให้ รพ. คาดภายใน มิ.ย.นี้ ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมระบุ รัฐบาลเพิ่มเงินในระบบบัตรทองช่วยทำให้อัตราจ่ายค่า RW ผู้ป่วยในเพิ่มเป็น 8,000 บาท จากเดิมที่เคยได้รับ 7,500 บาท ช่วยทำให้ รพ.มีสภาพคล่องดีขึ้น
  2018-06-24 10:19
 • ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอขอสนับสนุนงบประมาณงบกลาง ปี 2561 จำนวน 5,186.13 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แบ่งเป็นงบผู้ป่วยใน 4,186.13 ล้านบาท และงบค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข 1,000 ล้านบาท
  2018-03-07 08:16
 • กมธ.สาธารณสุข สนช. เยี่ยมศึกษาดูงาน “กองทุนบัตรทอง” ห่วงงบประมาณไม่เพียงพอ พร้อมแนะปรับระบบสอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ด้าน สปสช.แจง ปี 62 เตรียมปรับฐานคำนวณใหม่ หลังรองนายกฉัตรชัย แนะของบให้เพียงพอ แก้ปัญหาไม่ต้องของบกลางเพิ่มทุกปี พร้อมลุ้น ครม.พิจารณาอนุมัติงบกลาง หนุนงบผู้ป่วยในกองทุนบัตรทอง
  2018-03-06 08:36
 • คกก.กระจายอำนาจฯ อนุมัติกันงบ อปท. 3 พันล้านบาท เตรียมอุดหนุนงบกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ปี 62 หากไม่เพียงพอ หลังของบกลาง 2.5 พันล้านบาท จ่ายหนี้ค้างค่ารักษาพยาบาล ปี 61 ส่อแวววืด เหตุใกล้สิ้นปีงบประมาณ ยังไม่มีคำตอบจากสำนักงบฯ พร้อมเสนอแก้ปัญหาระยะยาว ทำศึกษาวิจัยอัตราค่ารักษาพยาบาล อปท.เพื่อรองรับการของบประมาณในอนาคต
  2017-09-07 11:03
 • บอร์ด สปสช.รับทราบความคืบหน้าแก้ปัญหา “งบกองทุนรักษาพยาบาล อปท.ไม่เพียงพอ” ลุ้นสำนักงบฯ อนุมัติงบกลางหนุนปี 60 เพิ่มเติม 2.5 พันล้าน หลัง อปท.เสนอขอสำนักงบฯ ด้าน คกก.กระจายอำนาจฯ เตรียมพิจารณาอนุมัติงบรักษาพยาบาล อปท.ปี 61 เพิ่มเติม 3 พันล้านบาท 10 ส.ค.นี้ “หมอปิยะสกล” เปรยเตรียมหารือนายกฯ หากยังไม่คืบ ขณะที่ “ปลัด สธ.” เผยกองทุนรักษา อปท.ยอดหนี้ค้าง 1.1 พันล้านบาท คาดสิ้นปี 60 ยอดหนี้สูงถึง 2 พันล้าน แนะดึงงบท้องถิ่นช่วย
  2017-08-07 17:29
 • “นพ.สมศักดิ์” ชี้ ของบประมาณค่าตอบแทน ฉ.11-ฉ.12 อีก 1,000 ล้านไม่มีปัญหา ทำทุกอย่างครบขั้นตอน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐแล้ว เหลือแค่รวบรวมเอกสารส่งเบิกเงินจากสำนักงบประมาณ
  2017-05-08 17:53
 • รมว.สาธารณสุข เผยนายกรัฐมนตรีห่วงใยและเข้าใจปัญหาโรงพยาบาลขาดสภาพคล่อง อนุมัติงบกลางปี 2560 จำนวน 5,000 ล้านบาท ช่วยเหลือเร่งด่วน ส่วนในระยะยาวจะมีการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
  2017-04-07 15:06

Pages