ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิชาชีพสาธารณสุขจังหวัดชายแดนใต้ เตรียมยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าค่าตอบแทน ฉบับ 10 หลังปี 60 ยังคงค่าตอบแทนเฉพาะ 4 วิชาชีพ ยื้อจ่ายปี 61 แทน หวั่นเป็นแค่ยาหอม หวั่นหลัง “หมอโสภณ” เกษียณ นโยบายไม่ต่อเนื่อง พร้อมถามความคืบหน้าหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉบับ 11 หลัง ครม.อนุมัติ แต่ประกาศหลักเกณฑ์ยังไม่คืบหน้า 

นายริซกี สาร๊ะ

นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 ที่ปฏิบัติงานยัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีที่ผ่านมาจึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ โดยในส่วนของเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขได้มีการตั้งคณะทำงานร่วมและเสนอให้มีการเพิ่มเติมค่าตอบแทนในส่วนของหน่วยบริการปฐมภูมิ จากแต่เดิมกำหนดค่าตอบแทนนี้ให้เฉพาะ 4 วิชาชีพ คือ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล เท่านั้น เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงเช่นกัน และขอให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศในปีงบประมาณ 2560 นี้ แต่จนถึงขณะนี้ยังทราบทิศทางและไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้

ทั้งนี้ได้เตรียมยื่นหนังสือเพื่อทวงถามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) กระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากกังวลว่าจะมีความติดขัดในเรื่องงบประมาณ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ในการหารือเรื่องนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างรับปากว่าจะดำเนินการให้ แต่ล่าสุดทราบมาว่าจะมีการดึงเรื่องนี้โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2561 แทน จึงเป็นห่วงว่าจะไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเกษียณในปี 2560 นี้ จะทำให้ขาดความต่อเนื่อง

“นพ.โสภณ จะเกษียณในปีนี้ ทำให้กลัวว่าหากเรื่องนี้ลากไปจนถึงปี 2561 เมื่อเปลี่ยนปลัดกระทรวง นโยบายก็อาจจะเปลี่ยน จึงไม่มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการต่อได้จริงหรือไม่ ที่สุดจะเป็นเพียงแค่ยาหอม ดังนั้นจึงอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ควรได้ค่าตอบแทนพิเศษเท่ากับพยาบาล 1,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุง หรือนำมาจากงบประมาณอื่นได้ยิ่งดี”

เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า พร้อมกันนี้ขอทราบความคืบหน้าการออกหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 ตามที่ ครม.ได้อนุมัติก่อนหน้านี้ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเคยระบุว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2559 แต่จนถึงขณะนี้ใกล้สิ้นปีแล้ว กลับยังไม่มีความคืบหน้าออกมา 

นายริซกี กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ชมรมผู้อำนวยการ ผอ.รพ.สต. ได้มีการรวมตัวจากกรณีหนังสือคำสั่ง ว.16/58 กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ปรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งมีผู้ที่ยังตกค้างไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน และได้มีการจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ลูกจ้างและข้าราชการสาธารณสุขชายแดนใต้เพื่อขอความเป็นธรรมก่อนหน้านี้ ขณะนี้ได้มีการรวมตัวเพื่อเตรียมที่จะขับเคลื่อนรอบ 2 ในเรื่องนี้ต่อเช่นกัน