ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 หลัง ก.คลังเรียกเงินเดือน ขรก.สธ.คืนเหตุคำนวณผิดพลาดหลายร้อยราย เสนอ 3 ข้อ ให้ สธ.แจ้งผลสอบข้อเท็จจริง และแนวทางหารือกับ ก.คลัง พร้อมวางระบบตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้อีก

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งประกอบด้วยสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ สหพันธ์แบคออฟฟิศ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมว.16 ชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 กรณีการเรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขหลายร้อยราย เสนอ 3 ข้อ ดังนี้

1.ขอให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งผลสอบข้อเท็จจริงในการคิดเงินเดือนผิด และแจ้งผลการหารือกับกระทรวงการคลัง และแนวทางการเรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์คืน ให้เครือข่ายฯรับทราบด้วย

2.ขอให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงและกำชับผู้บริหารในพื้นที่ที่มีปัญหา มิให้มีการกล่าวโทษ กล่าวหา กดดัน หรือมีท่าทีที่บั่นทอนขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ถูกเรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์คืน ทั้งทางวาจา หรือทางสื่อสาธารณะด้วย

3.ขอให้กระทรวงสาธารณสุข วางระบบการตรวจสอบสิทธิเงินเดือนและค่าตอบแทน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต หรือเมื่อเกิดแล้วสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบแต่เนิ่นๆ ได้

แถลงการณ์ฉบับที่ 1 กรณีการเรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขหลายร้อยราย

จากกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข มีการเรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์คืน หรือได้รับเงินเดือนเกินอัตราคุณวุฒิจริง ในกลุ่มพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการก่อนวันที่ 11 ธ.ค. 2555 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2557 โดยเฉลี่ยคนละประมาณ 30,000- 35,000 บาท สูงสุด เกือบ 100,000 บาท ซึ่งมาจากการทำบัญชีเงินเดือนผิดพลาด จนได้รับเงินเดือนเกินสิทธิ์มาถึง 5 ปี โดยขณะนี้มีการเรียกเงินเดือนเกินสิทธิคืนในหลายพื้นที่ จำนวนมากกว่า 300 รายนั้น

เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ประกอบด้วยสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) สมาพันธ์บุคลากรสาธารณสุขชายแดนใต้ สหพันธ์แบคออฟฟิศ กระทรวงสาธารณสุข และชมรมว.16 ชายแดนใต้ตอบแทนคุณแผ่นดิน หวังอยากเห็นบุคลากรทุกวิชาชีพ ทุกสายงาน ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และทำตามตัวชี้วัดและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขตลอดมา ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องเงินเดือนและค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากทางเครือข่ายฯมีการสะท้อนปัญหา และทราบว่าผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการ

1.มอบให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการคิดเงินเดือนผิดมา 5 ปี หลายร้อยราย

และ 2. กระทรวงสาธารณสุขจึงเตรียมเจรจากับกระทรวงการคลัง ขอผ่อนชำระหนี้ระยะยาวขึ้น โดยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ขอผ่อนชำระภายในเวลา 5 ปี และหากจำนวนเงินมากกว่า 50,000 บาท ขอยืดเวลาไปถึง 10 ปี หักเท่ากันทุกเดือน ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบให้ข้าราชการกลุ่มนี้มีการผ่อนต่อเดือนจำนวนน้อยลง (เนื่องจากจากหลักเกณฑ์การคืนเงินของกระทรวงการคลัง ถ้าไม่เกิน 50,000 บาท ต้องชำระภายใน 1 ปี และหักเงินเดือนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ต่อเดือน ซึ่งเป็นภาระต่อผู้คืนเงินเป็นอย่างมาก )

ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นที่สั่งการ สอดคล้องตามแนวทางที่เครือข่ายฯเรียกร้องและคาดหวังให้ผู้บริหารลงมาดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบเรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์คืนด้วย

อย่างไรก็ตามเครือข่ายฯยังมีความกังวลใจในเรื่องแนวทางและข้อสรุปที่ชัดเจนหลายประการ จึงขอเสนอดังนี้

1.ขอให้กระทรวงสาธารณสุข มีการแจ้งผลสอบข้อเท็จจริงในการคิดเงินเดือนผิด และแจ้งผลการหารือกับกระทรวงการคลัง และแนวทางการเรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์คืน ให้เครือข่ายฯรับทราบด้วย

2. ขอให้ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงและกำชับผู้บริหารในพื้นที่ที่มีปัญหา มิให้มีการกล่าวโทษ กล่าวหา กดดัน หรือมีท่าทีที่บั่นทอนขวัญกำลังใจบุคลากรสาธารณสุขที่ถูกเรียกเงินเดือนเกินสิทธิ์คืน ทั้งทางวาจา หรือทางสื่อสาธารณะด้วย

3.ขอให้กระทรวงสาธารณสุข วางระบบการตรวจสอบสิทธิเงินเดือนและค่าตอบแทน เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดขึ้นอีกในอนาคต หรือเมื่อเกิดแล้วสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนแจ้งให้ผู้ได้รับผลกระทบทราบแต่เนิ่นๆ ได้

เครือข่ายบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เรียกร้องการปฏิรูปค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

9 มีนาคม 2562