กรมวิทย์ฯ เดินหน้าช่วยบุคลากรในกรมฯ หลังประสบปัญหาบรรจุขรก.สู้โควิด-19

Fri, 2020-06-26 13:30 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์” อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เดินหน้าช่วยบุคลากรในกรม หลังพบปัญหา คนทำงานโควิด19 แต่เป็นลูกจ้างเหมา ทั้งปัญหาชื่อตำแหน่ง-วุฒิการศึกษา ส่งเรื่องกระทรวงฯ-ก.พ.พิจารณาแล้ว

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีการบรรจุข้าราชการในส่วนของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและสนับสนุนงานป้องกันการระบาดโควิด-19 ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีการดำเนินการบรรจุข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรีให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรคระบาดโควิด-19 โดยในส่วนของกรมฯ มีบุคลากรที่ผ่านคุณสมบัติและผ่านการสัมภาษณ์ประมาณกว่า 400 คน ซึ่งได้มีการทวนสอบเรื่องคุณสมบัติ 3 รอบ โดยยืนยันว่า ทุกคนที่ทำงานโควิด-19 และเป็นไปตามเกณฑ์มติ ครม.จะต้องได้รับการบรรจุทุกคน

“ตามมติครม. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ทำงานโควิด เดิมกำหนดว่าต้องเป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว แต่ในส่วนของลูกจ้างเหมา จะไม่ได้รับการบรรจุ ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มองว่าพวกเขาก็ทำงานด้านโควิด-19 เช่นกัน จึงได้ทำเรื่องเสนอไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้พิจารณาว่า จะสามารถใช้ตำแหน่งว่าง หรือวิธีไหนดำเนินการได้บ้าง โดยไม่กระทบกับฝ่ายอื่นๆ โดยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกรอบกำลังที่พึงกระทำได้” นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มที่ประสบปัญหาเรื่องชื่อตำแหน่งและวุฒิการศึกษาไม่ตรง อย่าง ก.พ.ให้บรรจุได้ในชื่อ นักวิทยาศาสตร์ แต่ต้องพิจารณาเรื่องวุฒิที่จบการศึกษา ปรากฏว่า บุคลากรในกรมฯ มีส่วนหนึ่งจบการศึกษาครุศาสตร์ แต่จบเอกเคมี ซึ่งพวกเขาก็ทำงานโควิด-19 เช่นกัน ทางกรมฯ จึงได้ทำหนังสือไปยังสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสามารถปรับชื่อตำแหน่ง หรือวุฒิการศึกษาให้ตรงกับบุคลากรที่ทำงานโควิดได้หรือไม่ อย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีดังกล่าวได้มีการดำเนินการไปเมื่อไหร่ เนื่องจากบุคลากรกังวลเรื่องนี้มาก อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เราไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้มีการส่งเรื่องไปยังกระทรวงสาธารณสุข ให้ช่วยพิจารณาในส่วนของลูกจ้างเหมาที่ทำงานโควิด-19 ซึ่งกลุ่มนี้มีประมาณ 20 คนกับกลุ่มที่ประสบปัญหาเรื่องชื่อตำแหน่ง เรื่องวุฒิการศึกษา ซึ่งมีประมาณกว่า 10 คน ซึ่งส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาแล้ว ทั้งหมดได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ข่าวเกี่ยวข้อง:

อธิบดีกรมควบคุมโรค สั่งทบทวนพิจารณาการบรรจุข้าราชการสู้โควิด-19 หลังรับเรื่องร้องเรียน

Add new comment