กทม.

 •   พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. มีนโยบายจัดตั้งโรงพยาบาลในสังกัดกทม. ทั้ง 4 มุมเมือง ขนาด 200 เตียง เนื่องจากความเจริญได้ขยายไปยังชานเมืองแล้ว เพื่อลดอัตราการแออัดในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน กทม.จึงต้องดูแลให้ครอบคลุมและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความลำบาก ทั้งด้านสาธารณสุข และการแพทย์ โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มโรงพยาบาลและโรงเรียน
  2012-11-27 11:26
 • รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงฯของกทม. ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ลงนามร่วมสร้างบุคลากรการแพทย์รองรับความต้องการย่านภาคเหนือตอนบน แก้ปัญหาขาดแคลน-เน้นคุณภาพ-คุณธรรม-รับใช้สังคม แบ่งสอนชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก
  2012-06-13 18:57
 • อุปนิสัยการบริโภคในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ที่ประชาชนเริ่มหันมา กินอาหารแบบตามใจปากกันมากขึ้น ประกอบกับความเร่งรีบของการทำงานในแต่ละวัน ทำให้ "อาหารจานด่วน" กลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของแต่ละมื้อ หารู้ไม่ว่าในแต่ละจานให้พลังงานสูงมาก ยกตัวอย่าง ข้าวหมกไก่ 685 กิโลแคลอรี หากจะเผาผลาญให้หมดต้องวิ่งเหยาะๆ 83 นาที หรือเดินเร็ว 214 นาที หรือทำงานบ้าน 298 นาที ดังนั้นหากบริโภคเช่นนี้ จำเป็นต้องมีการเผาผลาญด้วยการออกกำลังกายร่วมด้วย ไม่เช่นนั้น...ไขมันจะสะสมจนเป็นโรคอ้วนอันที่เป็นปัจจัยนำไปสู่โรคเรื้อรังหลายชนิด
  2012-06-03 11:27
 • กทม.มีแนวนโยบายในการดำเนินโครงการ 100 ปี ฟรีทุกอย่าง ซึ่งเป็นการจัดบริการด้านต่างๆ แก่ผู้ที่มีอายุ100ปี ขึ้นไป อาทิ บริการตรวจรักษาโรคถึงบ้าน ห้องพิเศษฟรี โดยสารรถไฟฟ้า (BTS)ฟรี ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือรายละเอียดคาดว่าจะมีความชัดเจน ในวันที่ 12 ส.ค. นี้ 
  2012-05-23 21:53
 • สธ.-กทม.เตรียมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพตำรวจ ประชาชนที่อยู่บริเวณบ่อขยะข้างสน.ฉลองกรุง 1-2 วันนี้ หลังต้องทนสูดกลิ่นจากบ่อขยะพื้นที่ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง เผยพบสาร 4 ตัว สูงกว่าค่ามาตรฐานเล็กน้อย
  2012-05-15 21:31

Pages