กทม.

 • กระทรวงสาธารณสุขหารือร่วมกับ กทม. โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดกลาโหม ตำรวจ พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ กทม.รองรับประชากรกว่า 15 ล้านคน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้รวดเร็วภายใน 10 นาที แบ่งการทำงานเป็น 9 โซน นำเทคโนโลยีมาช่วย ขอความร่วมมือประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรสายด่วน 1669 ทั่วประเทศ ส่วน กทม.โทรได้ 2 เบอร์คือ 1669 และ 1646 
  2016-05-04 22:20
 • วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำแผนไปสู่การปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ โดยมีความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแลผู้สูงอายุ
  2016-04-02 17:02
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยแนวโน้มโรคไข้เลือดออกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในชุมชนเขตเมือง กรุงเทพมหานคร ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดในประเทศ รวม 2,730 คน ขณะที่ต่างจังหวัดแนวโน้มผู้ป่วยเริ่มลดลง ขอความร่วมมือกำจัดยุงในบ้านและรอบบ้านตนเอง ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคต่อเนื่องทุก 7 วัน เข้มข้นในช่วงนี้จนถึงก่อนจะเข้าฤดูฝน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในปีนี้ให้มากที่สุด
  2016-03-26 20:50
 • สปสช. เขต 13 กทม.จัดโครงการคลินิกติดดาว ประกาศรายชื่อคลินิกผลการดำเนินงานเยี่ยม รับโล่รางวัล/ประกาศนียบัตร “คลินิกชุมชนอบอุ่น” หลังผ่านเกณฑ์ประเมินการดำเนินงานหน่วยบริการปฐมภูมิของ สปสช. ชี้วัตถุประสงค์มุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้กับคลินิกบริการดี กระตุ้นคลินิกทั่วกรุงเทพฯ เร่งพัฒนาบริการช่วยผู้มีสิทธิบัตรทองได้รับบริการทั่วถึง ลดความแออัดโรงพยาบาลใหญ่
  2016-03-08 16:04
 • ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. 4 แห่งเปิดซุปเปอร์คลินิก คลินิกเฉพาะทางผู้ป่วยนอกดูแลประชาชน ระบุเปิดให้บริการประชาชนทุกสิทธิการรักษา ในกรณีสิทธิบัตรทองไม่ตรงบัตรต้องมีใบส่งตัวจากหน่วยบริการด้วย
  2016-02-24 16:48
 • รองผู้ว่า กทม.ปิดประตูข้อเสนอยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลชุมชน ชี้สร้าง รพ. 4 มุมเมืองดีกว่าไปทำ รพ.ขนาดเล็กเต็มไปหมด เพราะสุดท้ายก็ส่งต่อผู้ป่วยไป รพ.ใหญ่กว่าอยู่ดี ย้ำอีกสุขภาพต้องดูแลด้วยตนเอง ทำไมต้องมีกองทุนส่งเสริมป้องกันด้วย
  2015-12-14 13:31
 • ประชาชนกว่า 400 คน จี้ผู้ว่าฯ กทม.ยกระดับศูนย์สาธารณสุขเป็น รพ.ชุมชน กระจายสถานพยาบาลให้คน กทม.เข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาล ชี้พื้นที่กรุงเทพฯ มีปัญหาสถานพยาบาลกระจุกตัว ซ้ำมีปัญหาแออัด รอคิวนาน พร้อมผลักให้มีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ระบุ กทม.เป็นพื้นที่เดียวในไทยที่ยังไม่มีกองทุนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคระดับพื้นที่
  2015-10-27 20:05
 • นสพ.มติชน : กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพฯ บุกร้อง กทม.ยกระดับ 'ศูนย์สาธารณสุข' 68 แห่งเทียบโรงพยาบาลชุมชน 'ผุสดี' เผยนำร่อง 'ซุปเปอร์คลินิก' 4 แห่ง เขตลาดพร้าว บางแค บึงกุ่ม และคลองเตยรับคนไข้ใน 'แพทย์-พยาบาล'ประจำ 24 ชั่วโมง ส่วนแผนสร้าง รพ. 4 มุมเมือง รพ.คลองสามวา รพ.ดอนเมือง รพ.บางนา และ รพ.บางขุนเทียน คาดอีก 3-5 ปี เปิดให้บริการได้
  2015-10-20 16:07
 • ปีงบประมาณ 2559 สปสช.เขต 13 กทม.เร่งเพิ่มการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลให้ประชาชนสิทธิบัตรทองในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ประสาน รพ.ขนาดใหญ่ที่ดูแลประชากรมากกว่า 1 แสนรายให้จัดหาคลินิกเอกชนร่วมให้บริการช่วงเย็นเวลาราษฎร 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 5 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อคนเมือง พร้อมเพิ่มช่องทางการรับรู้สิทธิและกระบวนการกำกับติดตามคุณภาพการรักษาพยาบาลตามมาตรฐาน
  2015-09-15 18:46
 • คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จัดประชุมรับฟังข้อเสนอจากผลการศึกษาสถานการณ์โรคอ้วนลงพุงและภาวะแทรกซ้อนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนักวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีคณะผู้บริหารจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมชี้แจงและเตรียมแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาในระยะยาว ที่รัฐสภา
  2015-09-10 09:20
 • สปสช.พบคนกรุงเทพฯใช้สิทธิบัตรทองน้อย เหตุเบื่อภาพความแออัด รพ.รัฐ เร่งแก้ปัญหาดึงคลินิกเอกชนเข้าร่วม เปิดบริการหลังเลิกงานเอาใจสไตล์คนกรุง ด้าน กทม.ขยายคลินิกโรคคนเมืองเพิ่ม
  2015-09-08 10:20
 • , ,
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการ ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ เขตบริการสุขภาพที่ 13 กับ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ นำเสนอ/บรรยาย “กรอบแนวคิดด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและวิทยาการผู้สูงอายุ (Ageing Healthy Policy : Geriatrics and Gerontology Concept)” เป็นการแลกเปลี่ย
  2015-07-23 11:48

Pages