กทม.

 • จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในกทม. พบ 8 เดือนไม่ถึง 2 พันคน  คิดเป็นลำดับที่ 31 ของประเทศ หลังลงพื้นที่รณรงค์ป้องกันอย่างเข้มข้นได้ผล บวกกับจับมือปริมณฑลติดตามผู้ป่วยข้ามจังหวัด
  2014-08-20 16:28
 • พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และพลอากาศโทธีระภาพ เสนะวงษ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ ลงนามความร่วมมือรับมอบที่ดิน 12 ไร่จากกองทัพอากาศ เพื่อใช้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ขนาด 120เตียง ตรวจรักษาโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง เพิ่มการเข้าถึงบริการการแพทย์ของประชาชนเขตดอนเมือง หลักสี่ และพื้นที่ใกล้เคียง คาดเริ่มสร้างในเร็วๆ นี้  ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการ กองทัพอากาศ กทม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557
  2014-06-09 16:58
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - สปสช.เผยมี รพ.ใน กทม. 6 แห่งกระจายรายชื่อผู้ใช้สิทธิบัตรทองไปยังคลินิกใกล้บ้าน ระบุ รพ.เลิดสิน เตรียมย้ายสิทธิอีกแห่งในปีนี้ ฟุ้งส่วนใหญ่ผู้ป่วยพอใจ ไม่ต้องเสียเวลารอคิว ลดความแออัดใน รพ. แนะ ปชช.เช็กสิทธิตัวเองก่อน ลั่นย้ายสิทธิแล้วเดินทางลำบากแจ้งย้ายกลับได้
  2014-05-27 11:27
 • คมชัดลึก - สภากรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย เยือนสภา กทม.ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนและการพัฒนาความร่วมมือด้านการสาธารณสุข เพื่อนำไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อเมืองทั้งสองเมือง นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา ประธานสภากรุงเทพมหานคร และนายบัลทูลก้า แดชแจม ประธานสภาประชาชน กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนและการพัฒนาความร่วมมือด้านการสาธารณสุข โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงอูลานบาตอร์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี
  2014-04-30 10:33
 • ข่าวสด - กทม. - ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯกทม. รักษาราชการแทนผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2557 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 17 โดยสำนักอนามัย (สนอ.) จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มอบความรักแด่ผู้สูงวัย...ครอบครัวร่วมใส่ใจดูแล" โดยมีคณะผู้บริหารกทม. และผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯ จำนวน 1,800 คน ร่วมงาน
  2014-04-02 08:33
 • เดลินิวส์ - นางวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 58 ซึ่งสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือโรคต่าง ๆ ที่จะติดมากับแรงงานข้ามชาติเนื่องจากพาหะของโรคในประเทศต่าง ๆ มีความร้ายแรงของโรคที่ต่างกันอีกทั้งกรุงเทพมหานครถือเป็นเมืองศูนย์กลางของประเทศที่แรงงานมุ่งเข้ามาทำงานหรือใช้เป็นจุดพักเพื่อเดินทางต่อ อาจเกิดการระบาดของโรคมากขึ้น  สำหรับโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เช่นวัณโรค โรคเท้าช้าง โรคกาฬหลังแอ่นซึ่งล้วนเป็นโรคติดต่อที่อันตรายต่อประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงในการเป็นพาหะของโรคมากที่สุดคือ แรงงานที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎ
  2014-03-17 09:09
 • ข่าวสด - กทม. - เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดกทม. ในการหาข้อสรุปและแสดงจุดยืนเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2.ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และ 3.ดูแลสุขภาพประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้วย โดยวันที่ 8 มี.ค. นี้ จะสรุปอีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมเครือข่ายฯ เพื่อ ขอความเห็นชอบในวันที่ 13 มี.ค.
  2014-03-06 08:27
 • มติชน - กทม.เซ็งกำจัดลูกน้ำยุงล้มเหลว ชี้บ้านมีรั้วไม่ร่วมมือ 'หมอประเสริฐ'เตือนปีนี้ระวังไข้หวัดใหญ่รุนแรง เฝ้าระวังไข้เลือดออก ไอกรน คอตีบ โรคหัด ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัดนก กลับมาระบาดอีก
  2014-03-04 08:20
 • มติชน - กทม.เตือนเร่งกำจัดแหล่งลูกน้ำ หลังเกิดปรากฏการณ์ยุงชุมผิดปกติ คร.ชี้อย่าวิตกเป็นช่วงรอยต่อเปลี่ยนฤดู ส่วนใหญ่เป็นยุงรำคาญ ไม่ได้นำโรคไข้สมองอักเสบง่ายๆ แต่ระวังย่างเข้าหน้าร้อน ยุงลายอาละวาด อาจเกิดโรคไข้เลือดออก
  2014-03-03 10:23
 • สยามรัฐ - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดงาน "กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค"เพื่อประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทุกสังกัดในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กทม. อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันโดยกล่าวว่าไทยยังเป็น 1 ใน22ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงจากการสำรวจทั่วโลกพบมีผู้ป่วย8 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เข้ารักษา 5 ล้านคนส่วนอีก3ล้านคนยังไม่เข้าสู่ระบบรักษา
  2014-02-14 09:50
 • ชี้ไทยติด 1 ใน 22 ของโลกป่วยวัณโรครุนแรง ระบุในกทม.มีเกือบ 1.2 หมื่นคน บางคนยังไม่รู้ว่าติดเชื้อ-ยังไม่รักษา ขณะรักษาไม่ต่อเนื่องจะดื้อยา กทม.เปิดบริการรักษาฟรี
  2014-02-13 17:41
 • กทม. จับมือภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมสร้างการมีส่วนร่วมในป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่ รวมถึงปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันวัณโรคอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้เหลือต่ำกว่า 50 คนต่อประชากร 1 แสนคน และหมดไปในที่สุด
  2014-02-06 20:12

Pages