กทม.

 • ข่าวสด - กทม. - เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกทม. เป็นประธานการประชุมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังกัดกทม. ในการหาข้อสรุปและแสดงจุดยืนเทิดทูน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1.ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2.ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และ 3.ดูแลสุขภาพประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารูปแบบการดำเนินกิจกรรมด้วย โดยวันที่ 8 มี.ค. นี้ จะสรุปอีกครั้ง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมเครือข่ายฯ เพื่อ ขอความเห็นชอบในวันที่ 13 มี.ค.
  2014-03-06 08:27
 • มติชน - กทม.เซ็งกำจัดลูกน้ำยุงล้มเหลว ชี้บ้านมีรั้วไม่ร่วมมือ 'หมอประเสริฐ'เตือนปีนี้ระวังไข้หวัดใหญ่รุนแรง เฝ้าระวังไข้เลือดออก ไอกรน คอตีบ โรคหัด ไข้สมองอักเสบ ไข้หวัดนก กลับมาระบาดอีก
  2014-03-04 08:20
 • มติชน - กทม.เตือนเร่งกำจัดแหล่งลูกน้ำ หลังเกิดปรากฏการณ์ยุงชุมผิดปกติ คร.ชี้อย่าวิตกเป็นช่วงรอยต่อเปลี่ยนฤดู ส่วนใหญ่เป็นยุงรำคาญ ไม่ได้นำโรคไข้สมองอักเสบง่ายๆ แต่ระวังย่างเข้าหน้าร้อน ยุงลายอาละวาด อาจเกิดโรคไข้เลือดออก
  2014-03-03 10:23
 • สยามรัฐ - นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯ กทม.เป็นประธานเปิดงาน "กรุงเทพฯ หยุดวัณโรค"เพื่อประสานความร่วมมือกับสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนทุกสังกัดในการขับเคลื่อนให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กทม. อย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานเดียวกันโดยกล่าวว่าไทยยังเป็น 1 ใน22ประเทศที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงจากการสำรวจทั่วโลกพบมีผู้ป่วย8 ล้านคน มีผู้ป่วยที่เข้ารักษา 5 ล้านคนส่วนอีก3ล้านคนยังไม่เข้าสู่ระบบรักษา
  2014-02-14 09:50
 • ชี้ไทยติด 1 ใน 22 ของโลกป่วยวัณโรครุนแรง ระบุในกทม.มีเกือบ 1.2 หมื่นคน บางคนยังไม่รู้ว่าติดเชื้อ-ยังไม่รักษา ขณะรักษาไม่ต่อเนื่องจะดื้อยา กทม.เปิดบริการรักษาฟรี
  2014-02-13 17:41
 • กทม. จับมือภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมสร้างการมีส่วนร่วมในป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรคในพื้นที่ รวมถึงปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเฝ้าระวังและป้องกันวัณโรคอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้เหลือต่ำกว่า 50 คนต่อประชากร 1 แสนคน และหมดไปในที่สุด
  2014-02-06 20:12
 • ข่าวสด - กทม. - นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า ช่วงเทศกาล ตรุษจีนเป็นช่วงที่มีการบริโภคสัตว์ปีกเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้สำนักอนามัย และสำนักงานเขต เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดรถตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ เก็บตัวอย่างอาหารในตลาดเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
  2014-01-20 10:51
 • แนวหน้า - ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กทม.ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข(ส่วนหน้า)กรณีชุมนุมการเมือง กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ประชุมทีมแพทย์ฉุกเฉินในสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รพ.ราชวิถี รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.เลิดสิน และรพ.สงฆ์ และทีมกู้ชีพจากมูลนิธิฯ ประเมินสถานการณ์จากการชุมนุมการเมืองและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์ฉุกเฉินในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ
  2013-12-08 09:56
 • แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในพื้นที่เขตกทม.และที่จ.นนทบุรี ซึ่งขณะนี้มีผู้ชุมนุมจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขทำงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในส่วนพื้นที่กทม.ได้ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์เอราวัณกทม.อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์สั่งการทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคขึ้นอีก 1 ศูนย์เพื่อประสานงานจัดบริการทั้งทีมแพทย์กู้ชีพสนับสนุนรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว และรองรับการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บให้มีความปลอดภัยสูงสุด ในเย็นวันนี้ได้สั่งการเพิ่มทีมแพทย์กู้ชีพจาก 5 จังหวัดได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรีเพชรบ
  2013-12-03 09:10
 • เดลินิวส์ - มติ ครม. ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน สั่งทุกกระทรวงร่วมรณรงค์ ให้คลังใช้ภาษีจูงใจชาวบ้านปั่นทุกวัน อาคารขนาดใหญ่ต้องมีที่จอดสองล้อ ด้าน กทม.ชี้ ทำมานานแล้วโครงการให้เช่าจักรยานเชื่อมระบบขนส่งมวลชน 17 สถานีและเดินหน้าสร้างทางจักรยานชุมชน เชื่อมถนนสายหลักและระบบขนส่ง
  2013-11-22 07:29
 • ไทยรัฐ - "ไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี 1 พัน" คืบ โครงการใหม่ผู้ว่า"สุขุมพันธุ์"ใกล้คลอด-กทม.ถกสำนักแพทย์ลงตัว คาดเสนอผู้บริหารภายในพ.ย.นี้...
  2013-11-13 10:41
 • หมอประดิษฐเอาใจชาว กทม.เข้าไม่ถึงสิทธิรักษาพยาบาล เตรียมตั้ง "คลินิกปฐมภูมิ-รพ." เพิ่ม เตรียมเก็บเงินประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ส่วนประกันนักท่องเที่ยวต่างชาติ เน้นเก็บกลุ่มเดินเท้า นั่งรถเข้าชายแดน ยันเรตไม่แพง
  2013-10-10 10:55

Pages