บัณฑิต แป้นวิเศษ

 • เครือข่ายประกันสังคมคนทำงานยื่นข้อเสนอต่อเลขาธิการ สปส. ขอปฏิรูปประกันสังคมให้เป็นอิสระ ไม่อยู่ใต้ระบบราชการ
  2015-09-08 10:32
 • นสพ.มติชน : ค้านแยกประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ หลัง สปส.ศึกษาให้มี กม.เฉพาะและรับสิทธิประโยชน์น้อยกว่า หวั่นซ้ำเติมสถานการณ์ค้ามนุษย์ข้อหาเลือกปฏิบัติ ชี้วิธีที่เหมาะสมคือเพิ่มมาตราใน พ.ร.บงประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติเป็นการเฉพาะ
  2015-09-04 15:17
 • ประชาชาติธุรกิจ - ปัจจุบันข้อมูลตัวเลขแรงงานข้ามชาติของ 3 สัญชาติ ได้แก่ พม่า, ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการบันทึกของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีประมาณ 977,195 คน
  2013-10-16 09:58
 • Hfocus -ยังมีคำถามในประเด็นเรื่องสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ ว่าคนเหล่านี้ควรได้รับสิทธิในลักษณะไหน เนื่องจากเข้ามาทำงานในไทยเต็มที่ 4 ปี ก็ต้องกลับประเทศต้นทาง การกำหนดให้แรงงานข้ามชาติที่ผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติต้องเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของกฎหมายประกันสังคม ทำให้มีปัญหาตามมาในเรื่องการเข้าถึงสิทธิ เช่น บำนาญชราภาพและสิทธิการรับเงินชดเชยว่างงาน เป็นต้น เนื่องจากมาตรา 33 ถูกออกแบบมาสำหรับแรงงานในประเทศและมีการคุ้มครองตลอดช่วงชีวิต
  2013-10-06 06:49
 • Hfocus -แม้กฎหมายประกันสังคมจะมีสภาพบังคับให้ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างทุกคน ต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เดือน ก.ค. 2556 ระบุว่ามีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 9,653,813 คน น่าสนใจว่า เมื่อกฎหมายมีสภาพบังคับโดยทั่วไป ไม่ใช่การประกันตนตามความสมัครใจ ในจำนวน 9,653,813 คนนี้ จะต้องมีแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้วรวมอยู่ด้วยจำนวนหนึ่ง ทว่าในความเป็นจริง ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกจำนวนมากที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว แต่ยังไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคมเสียที
  2013-08-23 16:42
 • Hfocus -“ทางเครือข่ายแรงงานต่างด้าวไม่อยากให้แยกโครงสร้างการจัดการออกมา เอารวมไว้กับมาตรา 33 นั่นแหละ จะได้จ่ายเงินสมทบเหมือนแรงงานไทย แต่ให้กำหนดรายละเอียดเรื่องสิทธิประโยชน์และการรับสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานแยกต่างหาก เรื่องหลักๆที่อยากให้แก้ก็เรื่องบำนาญชราภาพ เรื่องเงินสงเคราะห์บุตรที่ประกันสังคมจ่ายถึง 6 ปี แต่แรงงานต่างด้าวอยู่แค่ 4 ปี รวมทั้งเรื่องเงินชดเชยว่างงาน ซึ่งแรงงานต่างด้าวหากเลิกทำงานต้องออกนอกประเทศใน 7 วัน ไม่สามารถรับสิทธินี้ได้”
  2013-07-26 16:03
 • ณะกรรมการจัดงานวันแรงงานข้ามชาติสากลเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาสิทธิของแรงงาน ข้ามชาติ โดยได้ยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมดถึง รมว.แรงงาน ผ่านนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน
  2012-12-17 15:59
 • กมธ.แรงงานร่วมกับสสส.และภาคเครือข่าย หาทางคปลดล็อคข้อจำกัดประกันสังคมแรงงานข้ามชาติลดความเหลื่อมล้ำ พบตัวเลขแรงงาน 2 ล้านคน มีประกันสังคมแค่ 1 ใน 10  แถมได้รับสิทธิ์ไม่เท่าเทียมเพราะไม่กล้าเรียกร้อง เข้าไม่ถึงข้อมูล
  2012-09-22 10:09
 • หลังจากได้อ่านคำสัมภาษณ์ที่นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยในคอลัมน์ฟื้นฝอย หน้าสังคม - ชุมชน - สิ่งแวดล้อม หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เมื่อ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากว่าสถานการณ์ด้านหนี้สินของนายจ้างที่ไม่ยอมนำเงินสมทบในส่วนของตนมาส่งกับสำนักงานประกันสังคมมีมากถึง 31,600 ราย คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,918 ล้านบาท แต่ทวงหนี้คืนมาได้เพียงกว่า 200 ล้านบาท
  2012-08-30 09:25