ฟันเทียม

 • ทันตแพทยสภา-สปสช.รุกดูงาน “ทันตกรรม รพ.น่าน” พัฒนาศักยภาพผ่าตัดและดูแล “ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่” ต่อเนื่อง เผย 10 ปี ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงการรักษา แก้ไขความพิการ ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิต พร้อมพัฒนางานทันตกรรมเชิงรุก จัดทีมบริการที่ รพ.สต. ใส่ฟันเทียมผู้สูงอายุ ลดปัญหาหมอฟันเถื่อนในพื้นที่
  2018-08-08 18:50
 • “คุณยายเยาวลักษณ์” อายุ 82 ปี ซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙ ทรงห่วงใยผู้สูงอายุ “โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ” ช่วยให้มีฟันบดเคี้ยว สุขภาพดี อายุยืน
  2017-10-28 09:23
 • กรมอนามัย สปสช. และคณะทันตแพทย์ 9 มหาวิทยาลัย เชิญชวนผู้สูงอายุสิทธิ์บัตรทอง 60 ปีขึ้นไป รับบริการใส่ฟันเทียมฟรี ภายใต้ “โครงการฟันเทียมพระราชทาน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ที่หน่วยบริการร่วมโครงการ เพื่อมีฟันบดเคี้ยวอาหาร เพิ่มคุณภาพชีวิต ถึง 31 พ.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติม 1330
  2015-10-15 14:27
 • กรมการแพทย์จัดโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเนื่อง “ฟันเทียม” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2558 มีเป้าหมายผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนทั่วไป จำนวน 300 ราย ที่ต้องใส่ฟันเทียมทั้งปากและต้องการใส่รากฟันเทียมช่วยยึดฟันเทียม พร้อมสานความร่วมมือทันตบุคลากรผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
  2015-07-29 17:10
 • กระทรวงสาธารณสุข ปลื้มยอดการทำฟันเทียมและฝังใส่รากฟันเทียมพระราชทาน ของขวัญผู้สูงอายุปี 2558 คืบหน้า ไตรมาสแรกได้ 30 เปอร์เซ็นต์ ฟันเทียมช่วยลดปัญหาการเคี้ยวไม่ละเอียด กัดและกลืนอาหารไม่ได้ ในปีนี้เน้นการจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย รวมทั้งผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ตั้งเป้าดูแลมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดการติดเชื้อจากช่องปากและโรคปอดบวม สนับสนุนให้ชมรมผู้สูงอายุสามารถดูแลอนามัยช่องปากตนเองให้ได้ 10,000 ชมรมทั่วประเทศ เพื่อการดูแลสุขภาพฟันดีขึ้น
  2015-02-19 13:18
 • รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน “สาธารณสุขมอบของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดี” ส่งมอบ 6 บริการสุขภาพฟรี เป็นของขวัญปีมะแม แก่ประชาชนทั่วไทย ทั้งสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เน้นดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงวาระสุดท้ายชีวิต อบอุ่นเหมือนเครือญาติ ลดความเหลื่อมล้ำ ค้ำจุน และสร้างสรรค์รากหญ้า
  2014-12-16 18:53
 • สธ.จัด 2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นของขวัญปีใหม่ 2558 สร้างรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส รวมกว่า 4 หมื่นคน ประกอบด้วยมอบฟันเทียมให้ผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปาก 35,000 ชุดโดยจัดบริการในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ และฝังรากฟันเทียมนามพระราชทาน “ข้าวอร่อย” เมดอินไทยแลนด์ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบปี 2555-2559 ให้ครบ 8,400 คน โดยจัดบริการในโรงพยาบาลกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ฟรี
  2014-12-03 16:11
 • กรมอนามัย เผยผู้สูงอายุไทยเพิ่มขึ้น คาดกว่า 2 แสนรายทั่วประเทศต้องใส่ฟันเทียม ลงพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี คืนรอยยิ้ม จับมือมูลนิธิโอสถสภา และจังหวัดสุพรรณบุรี มอบฟันเทียมพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ 100 ราย สร้างสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมเผยผู้สูงอายุ 236,000 รายทั่วประเทศ ยังคงต้องการใส่ฟันเทียม
  2014-07-02 16:31