ภาษี

 • สรรพากรรีดภาษีภาคประชาชน พบหลายแห่งเตรียมล้มละลายหลังโดนแจ้งภาษีอ่วมหลักล้าน ร้องกระทรวงคลังเร่งหาทางออก หยุดภาษีไม่เป็นธรรม ตีความเยี่ยงธุรกิจ ยืนยันไม่มีกำไรจากโครงการช่วยเหลือสังคม
  2019-03-22 23:34
 • กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าฝากครรภ์ ค่าคลอดบุตร รวมแล้วไม่เกิน 6 หมื่นบาท ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนไทยมีลูกมากขึ้น หลังอัตราการเกิดของประชากรลดลง ขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น หวั่นกระทบการพัฒนาประเทศ
  2018-07-04 20:02
 • ณ เวลานี้คงไม่มีใครกล้าปฏิเสธกระแสฟีเวอร์ “ตูน บอดี้สแลม” กับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ” เพื่อระดมทุน 700 ล้านบาท บริจาคให้กับ รพ.ประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณ ตลอดเส้นทางของการวิ่ง ต้องบอกว่าอยู่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆ ต่อปัญหาระบบสุขภาพของประเทศไทย นพ.แมนวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล
  2017-11-19 20:40
 • “หมอปิยะสกล” เผยปี 60 มี รพ. 87 แห่งขาดสภาพคล่องวิกฤตระดับ 7 คิดเป็นร้อยละ 9.7 ของ รพ.ในสังกัด ระบุลดลงร้อยละ 4 จากปี 59 ที่มี 119 แห่ง ชี้อยู่ในระดับน่าพอใจ หารือกรมบัญชีกลางเล็งตั้งกองทุนจากเงินบริจาคเพื่อความโปร่งใส พร้อมระบุเตรียมเสนอขอลดหย่อนภาษี 2 เท่าให้ผู้บริจาคเงิน รพ.ต่อ ครม.หลังหารือกรมสรรพากรแล้ว ขอเป็นขอขวัญปีใหม่
  2017-11-07 10:46
 • สธ.ชี้กิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 รพ.ทั่วประเทศ” ของ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นตัวอย่างประชารัฐ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาและสนับสนุน รพ.ของรัฐเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปี ประชาชนควรสนับสนุนและชื่นชม พร้อมเผยปี 60 ที่ผ่านมา ได้รับจัดสรรงบลงทุนครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2,700 ล้านบาท
  2017-10-10 20:13
 • เพจ TaxBugnoms (บล็อกภาษีข้างถนน) ชื่นชม-ยินดี ‘ตูน’ ทำดีเพื่อ รพ. พร้อมชวนตั้งคำถาม หากมองในด้านการบริหารจัดการด้านภาษีนั้น มันคือสิ่งที่ล้มเหลวหรือไม่
  2017-10-10 19:02
 • ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่ได้ให้ของฟรีกับเรา แต่เป็นภาษีที่คืนมาให้ประชาชนในรูปของการลงทุนเพื่อสุขภาพดีของประชาชน แต่ปัญหาของระบบนี้ คือ รัฐบาลให้งบประมาณไม่พอ แต่ทางออกเรื่องงบไม่พอไม่เห็นด้วยกับการร่วมจ่ายที่ผลักภาระมาให้ประชาชน ประชาชนร่วมจ่ายอยู่แล้วผ่านภาษี จะเห็นได้ว่า ปัญหาของประเทศนี้ อยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณประเทศที่ได้มาจากภาษีประชาชนไม่ถูกต้อง ถ้ารัฐให้ความสำคัญกับเรื่อง การศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคเพื่อบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานเพื่อประชาชน มองเรื่องพวกนี้เป็นการลงทุน งบประมาณจะมีเพียงพออย่างแน่นอน
  2017-01-03 19:10
 • เครือข่ายหลักประกันสุขภาพและศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคใต้ 7 จังหวัดแถลงจุดยืนไม่เห็นด้วยร่วมจ่าย ณ จุดบริการ แต่พร้อมร่วมจ่ายก่อนรับบริการผ่านระบบภาษี เสนอการปฏิรูปบัตรทองทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมให้ความเห็น
  2016-09-06 18:57
 • นักวิชาการทีดีอาร์ไอชี้งบบัตรทองได้น้อยเกินไปด้วยซ้ำ ชี้หากจะสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่คนในประเทศฝากผีฝากไข้ได้ ก็ต้องใช้เงินอีกมากพอสมควร ในระดับที่พอๆ กับระบบสวัสดิการข้าราชการในปัจจุบัน แนะหากรัฐต้องการหาเงินเพิ่ม ให้ขึ้นภาษีเงินได้ตรงๆ ไปเลยดีกว่า
  2016-01-10 13:53
 • “นอกจาก copayment แล้วยังมีทางเลือกอื่นๆ อีกมากที่รัฐบาลสามารถนำมาใช้ลดการเข้ารับบริการโดยไม่จำเป็น และเพิ่มความยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่การให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยที่สามารถดูแลตนเองที่บ้านได้ การให้ประชาชนจ่ายเงินเข้ากองทุนในหลักประกันสุขภาพ จนไปถึงนโยบายที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางสาธารณสุข เช่น การปฏิรูปการเก็บภาษีเงินได้ โดยที่แต่ละนโยบายก็มีข้อดีข้อเสีย และความยากง่ายในทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน”
  2016-01-07 19:20
 • หมอหทัย เผย คดี ฟิลลิปมอร์ริส บริษัทยักษ์ใหญ่บุหรี่ข้ามชาติ เลี่ยงภาษี 6.8 หมื่นล้าน ไม่คืบ ปล่อยไว้นานหวั่นคดีหมดอายุความ ผู้ต้องหาหลบหนี ตายจาก แถมรัฐเสียหาย สูญรายได้เพิ่มรวมกว่า 2.15 แสนล้าน เตรียมรวบรวมข้อมูลเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ สั่งผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเร็วๆ นี้
  2015-08-26 15:39
 • ในเมืองไทยความเหลื่อมล้ำของรายได้ก่อนเสียภาษีและรับเงินโอนจัดว่าสูงคือระหว่าง 0.48-มากกว่า 0.50 เมื่อเทียบกับหลังเสียภาษีรับเงินโอน จะไม่ต่างจากกันมากนัก แถมมีข้อมูลจากบางแหล่งบอกว่าบางปีรายได้หลังภาษีและเงินโอนมีค่าจีนีสูงกว่าก่อนเสียภาษีและรับเงินโอนเสียอีก  ถ้าจริงก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจ เพราะเรามีความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินโดยเฉพาะที่ดินสูงมาก (ผาสุก บรรณาธิการ สู่สังคมไทยเสมอหน้า  2557) เพราะระบบภาษีของเราเป็นภาระกับคนรายได้น้อยมากกว่าคนรวย เพราะเราพึ่งภาษีทางอ้อมเป็นหลัก และการใช้จ่ายจากงบประมาณให้ประโยชน์กับคนรวยมากกว่าคนรายได้น้อย
  2015-04-18 08:34

Pages