มาลาเรีย

 • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือนักวิจัยด้านไข้มาลาเรียจากนานาชาติดำเนินโครงการ “การศึกษาการติดเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย” ด้วยนวัตกรรมฟาสต์แทร็ก ชี้ลดเวลาการพัฒนาและประเมินวัคซีนจาก 30 ปี เหลือ 10 ปี สร้างแพลทฟอร์มใหม่การพัฒนาวัคซีนของโลก
  2019-09-07 10:06
 • กรมควบคุมโรค เปลี่ยนยารักษาโรคไข้มาลาเรียขนานแรก ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี หลังพบว่ามีอัตราการรักษาหายขาดต่ำกว่าเกณฑ์ของ WHO
  2019-07-25 12:54
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับทุกภาคส่วน รณรงค์กำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี 2567 ด้วยแนวคิด “เริ่มต้นที่ตัวเรา สู่เป้ามาลาเรียเป็นศูนย์” โดยเน้นเฝ้าระวังโรค หากพบผู้ป่วยใช้มาตรการ 1-3-7 แจ้งเตือนภายใน 1 วัน ระบุแหล่งแพร่เชื้อภายใน 3 วัน ควบคุมแหล่งแพร่เชื้อภายใน 7 วัน และติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องครบทุกราย พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันป้องกันตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย
  2019-04-26 13:21
 • ครม.อนุมัติงบกลาง 373 ล้านบาทให้ สธ. สนับสนุนแผนพัฒนา รพ.สต. 9,863 แห่งทั่วประเทศ เน้นการสร้างสุขภาพป้องกันโรค ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย และสร้างที่พักขยะติดเชื้อใน รพ.สต.
  2018-08-21 17:18
 • กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้า กำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดจากประเทศไทยในปี 2567 ด้วย 5 มาตรการ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง 35 จังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย คาดว่าดำเนินการแล้วเสร็จก่อนแผนที่กำหนดไว้
  2018-04-25 16:14
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์แบคทีเรียรูปแบบผงและแบบอัดเม็ดกำจัดลูกน้ำยุง ทดสอบแล้วสามารถกำจัดลูกน้ำยุงชนิดต่างๆ ได้แก่ ยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออก และซิกา ยุงลายสวนพาหะนำโรคไข้ปวดข้อและชิคุนกุนยา ยุงก้นปล่องพาหะนำโรคมาลาเรียได้อย่างรวดเร็ว และไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตอื่น
  2018-03-24 20:52
 • สถานการณ์ปัญหาเชื้อมาลาเรียดื้อยาที่กำลังระบาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความกังวลว่าหากควบคุมไม่ดี จะระบาดไปยังทวีปแอฟริกาซึ่งจะบานปลายไปทั่วโลกได้
  2017-12-05 14:51
 • กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้ากำจัดโรคไข้มาลาเรียรวมถึงเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยารักษาให้หมดไปภายในปี 2567 ย้ำประชาชนภายหลังกลับจากป่า มีไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น สลับร้อนหนาวและเหงื่อออก ขอให้รีบไปพบแพทย์ กินยาให้ครบ ไม่ซื้อยากินเอง อาจเจอยาปลอม
  2017-11-23 20:00
 • รมว.สธ.ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อการยุติปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย เตรียมแผนรองรับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนเมื่อสิ้นสุดการสนับสนุนจากกองทุนโลก
  2017-11-11 11:04
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรียดื้อยาอย่างเข้มข้น เปลี่ยนสูตรยารักษามาลาเรียสำหรับผู้ป่วยมาลาเรียฟัลซิปารัมชนิดไม่มีภาวะแทรกซ้อน ยกระดับนโยบายจากควบคุมโรคเป็นกำจัดโดยพร้อมเร่งค้นหาและรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ป่าเขา ตั้งเป้ากำจัดโรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยในปี 2567
  2017-09-27 14:52
 • มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิดชู ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผอ.รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 อุทิศตนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวิจัยโรคมาลาเรีย พบว่าในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีดีซ่าน (jaundice) มักพบร่วมกับภาวะแทรกซ้อนของมาลาเรียอื่นๆ โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้อนในมาลาเรียชนิดรุนแรง ศึกษาค้นคว้าสูตรยารักษามาลาเรียหลายสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดการดื้อยา อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก
  2017-03-12 19:33
 • กรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยวที่นิยมกิจกรรมการเดินป่า ตั้งแคมป์ในป่า โดยเฉพาะป่าตามแนวชายแดน เสี่ยงต่อไข้มาลาเรีย หลังพบผู้ป่วยไข้มาลาเรียในประเทศไทยแล้ว 16,651 ราย ชี้หากมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ หนาวสั่น สลับร้อน เหงื่อออก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อเจาะเลือดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ที่สำคัญต้องแจ้งประวัติการเข้าป่าให้แพทย์ทราบด้วย เพื่อให้การรักษารวดเร็วทันท่วงที และผู้ป่วยต้องรับยารักษาอาการอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยารักษามาลาเรียกินเอง
  2016-12-09 16:21

Pages