สกลนคร

 • รพ.สต.บ้านต้าย แห่งนี้ ตั้งอยู่ใน ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นับเป็นหน่วยบริการอีกแห่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานร่วมกับแม่ข่ายและชุมชนในพื้นที่
  2017-03-08 16:34
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือภาคประชารัฐ สร้างอาคารแพทย์แผนไทย–กายภาพบำบัด รพ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร ยกระดับบริการด้านการแพทย์แผนไทย รองรับสกลนครเมืองต้นแบบสมุนไพร มหานครแห่งพฤกษเวช ในปี 2560 มีนโยบายให้ รพ.สต.มีบุคลากรแพทย์แผนไทยครบทุกแห่ง ให้บริการแบบครบวงจรทุกพื้นที่ แม้พื้นที่ห่างไกล
  2017-02-09 19:59
 • กระทรวงสาธารณสุข เปิดตัวสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดต้นแบบเมืองสมุนไพร ที่มีการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งการเพาะปลูก การแปรรูป และการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเด่นประจำพื้นที่ ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
  2016-10-02 11:20
 • ปลัด สธ.เปิดอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วานรนิวาส ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนที่มารับบริการได้ 90-120 เตียง ปัจจุบัน รพ.วานรนิวาส เป็น รพ.ขนาด 90 เตียง แต่ให้บริการจริง 150 เตียง ยกระดับคุณภาพบริการด้านการแพทย์  ลดความเหลื่อมล้ำ มีระบบบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ ครอบคลุม มุ่งสู่ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
  2016-09-29 17:17
 • TCELS เผยความคืบหน้าโครงการเวชนคร หลัง จับมือ จ.ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างเมดิโคโพลิส (Medicopolis) หรือ เวชนคร เมืองสุขภาพที่ให้บริการการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุตั้งเป้าขยายตลาดสินค้าและบริการสู่ประเทศเพื่อนบ้านพร้อมรับ AEC ขณะนี้ยังรอเรื่องของงบประมาณที่มีจำนวนถึงหลักสิบล้านจากรัฐบาล คาดหากได้รับงบประมาณแล้วการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในอีก 5-6 ปีข้างหน้า พร้อมขยายโครงการเวชนครนำร่องไปยัง ระนอง สกลนคร
  2016-06-19 11:21
 • กลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ไอเดียเจ๋ง นำกระปุกยาเปล่าประดิษฐ์ “เครื่องช่วยคำนวณขนาดยาในเด็ก” นำวัสดุเหลือใช้ทำประโยชน์ ช่วยลดความผิดพลาดการสั่งจ่ายยาในเด็กถึงร้อยละ 92.31 ลดเวลาคำนวณลงได้ร้อยละ 92.31 แถมพัฒนารูปแบบดึงดูดน่าใช้ ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหางานประจำ
  2016-05-25 12:53
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยคนไทยป่วยโรคไตวายเรื้อรัง 7.6 ล้านคน สาเหตุจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเกือบร้อยละ 70 ขยายบริการคลินิกชะลอความเสื่อมของไตไปในโรงพยาบาลอำเภอ ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสะดวก ใกล้บ้าน ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเร็วเกินไป 
  2016-01-17 19:23
 • ผู้ป่วยเบาหวานสิ่งที่น่าห่วงนอกเหนือจากการควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดแล้ว ยังต้องระมัดระวังบาดแผลโดยเฉพาะบริเวณเท้า เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการชาจนไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเกิดบาดแผลแล้วไม่ดูแลให้ดี อาจติดเชื้อสุดท้ายต้องตัดทิ้ง รพ.สต.บ้านพอกน้อยพัฒนา จึงมีแนวคิดบูรณาการความรู้ด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน ร่วมกับอสม.และผู้สูงอายุในพื้นที่ คิดวิธี ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูดูแลเท้าด้วยตนเองให้กับผู้ป่วยกลุ่มนี้ โดยใช้แพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาใช้ร่วมกัน จนได้ข้อสรุปน้ำสมุนไพรแช่เท้า
  2014-12-05 13:46
 • เดลินิวส์ - สาธารณสุขจังหวัดอีสาน เร่งตรวจ "ฟอร์มาลิน" อาหารสด หลัง อย. แฉข้อมูลตัวอย่างอาหารทะเล เนื้อสัตว์ พบสารกันเน่า ในปริมาณสูง 4 จว.อีสาน ด้านเมือง น้ำดำ ชี้ปัญหาไม่ได้เกิดจากตลาดสด แต่เป็น ฝีมือแม่ค้า 2 กลุ่ม ที่ซื้อจากตลาดไปแล้ว เกิดเสียดายกลัวเสียเลยนำไปแช่ ขณะที่มหาสารคาม ร้านหมูกระทะ คนเริ่มร้าง เจ้าของร้านต้องเร่งชี้แจงอาหารปลอดสาร
  2014-03-06 08:32