อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา

 • “ถือว่าประสบความสำเร็จ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเปลี่ยนจากผู้ป่วยติดเตียง มาเป็นติดบ้าน จากติดบ้านมาเป็นติดสังคม ทั้งนี้คนที่ทำหน้าที่จริงๆ คือ อสม. ซึ่งเป็นผู้ดูแลหรือ Care Giver โดย รพ.สต.ได้นำ อสม.มาอบรมให้ความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ และอาการหลอดเลือดในสมองที่นำไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต รวมถึงการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย”
  2017-11-23 20:26
 • เปิดมติครม. 25 พ.ย. เห็นชอบแต่งตั้ง ข้าราชการสธ.ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 5 ราย  ตั้ง นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานบอร์ดรพ.บ้านแพ้ว ตั้ง นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ เป็นประธานบอร์ดสรพ.
  2014-11-26 20:19
 • สธ.-สปสช.ได้ข้อสรุปร่วมเบื้องต้นเรื่องจัดสรรงบเงินเดือนปี 58 รองวชิระเผยงบเงินเดือนสธ.คิดเป็นร้อยละ 3 หรือ 1,800 ล้านบาท แบ่ง 2 ส่วน ร้อยละ 2 หรือ 1,200 ล้านบาทให้เขตสุขภาพ แต่ละเขตจะได้รับ 100 ล้านบาท ส่วนอีกร้อยละ 1 ให้สป.สธ.จัดสรรกื้นที่จำเป็น ย้ำสปสช.ยังเป็นผู้ถือเงิน ด้านหมออุทุมพรแจงข่าวสธ.เตรียมข้อมูลค้านจัดสรรงบ 58 เตรียมถล่มในเวทีชี้แจงงบของสปสช. 20 ต.ค.นี้ไม่จริง ข้องใจคนปล่อยข่าวมีเจตนาอะไร
  2014-10-13 18:57
 • แชร์ว่อนเน็ต ข้อความปลัดสธ.วันสรุปผลตรวจราชการสธ. 26 ก.ย. กระตุ้นขรก.ต้องเข้มแข็ง เป็นผู้นำต้องกล้า อย่าอยู่เอาตัวรอดไปวันๆ เดินหน้า เขตสุขภาพ การเงินการคลัง งบ IP ที่เขต OP ที่จังหวัด PP ที่อำเภอหรือไม่ เน้นแต่งตั้งโยกย้ายต้องมีธรรมาภิบาล ก่อนทิ้งท้ายอยากเห็นคนสธ.ยืนด้วยขาตนเอง ไม่ขอเงินใคร ปิดท้ายด้วยวาทะอ.ป๋วย ถ้าไม่พะวงเก้าอี้ จะตัดสินใจได้ถูกต้อง ขณะที่สถานการณ์ในสธ. หลังชมรมแพทย์ชนบท และประชาคมสธ.เข้าพบ รมต.เสนอแนวทางปฏิรูปคนละทาง แถมประชาคมเน้นต้องโยกย้ายเป็นธรรม หลังมีข่าวดันรองอธิบดีเป็นรองปลัด ตรวจสอบพบเป็นผู้ตรวจเขต 12 ที่เพิ่งถูกดันจากรองอธิบดีเป็นผู้ตรวจเมื่อก.ย.56 ถูกมองอาวุโสไม่พอ ด้านแพทย์ชนบทเสนอซ้ำล้มเขตสุขภาพ
  2014-09-28 10:34
 • ,
  ประชาคมสาธารณสุข นำโดย พญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธานประชาคมฯ พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ และนพ.สุทัศน์ ศรีวิไล กรรมการประชาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 30 คน เดินทางเข้าพบนพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) ยื่นข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 57 ที่กระทรวงสาธารณสุข 
  2014-09-25 18:35
 •   ประชาคมเข้าพบรมว.สธ. ยื่นข้อเสนอปฏิรูปกระทรวง 3 ข้อ เน้นการทำงานระบบเขตสุขภาพ กระจายงาน มอบอำนาจในเขตบริหารจัดการร่วม ปรับระบบการเงินการคลังให้สอดคล้อง อ้างเหตุสปสช.ส่งงบไม่เต็มทำรพ.ขาดสภาพคล่อง แถมตัดงบให้กองทุนย่อยถึง 50 % จี้เพิ่มธรรมาภิบาล แต่งตั้งโยกย้ายต้องไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง ด้านหมอรัชตะเผยเข้าใจสภาพปัญหาสธ.มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ อยากให้สธ.เข้มแข็ง ให้เขตสุขภาพเน้นส่งเสริมป้องกันโรคในรพช.
  2014-09-24 11:56
 • ประชาคมสธ.เชื่อ “นพ.รัชตะ” เลือกตำแหน่งเดียวทุกอย่างจบ เชื่อทีมที่ปรึกษาจะทำงานเป็นกลางเพื่อทุกวิชาชีพ ยึดหลักธรรมาภิบาล เดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพด้วยเขตสุขภาพ และหากจะเปลี่ยนเกณฑ์พีฟอร์พีก็ต้องเป็นธรรมกับทุกวิชาชีพ ถ้าโน้มเอียงไปเข้าข้างข้างหนึ่ง ประชาคมพร้อมจะส่งสัญญาณให้สาธารณชนรับรู้ทันที
  2014-09-18 18:33
 • ประชาคมสาธารณสุข ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึง คสช. นายกรัฐมนตรี รมว.สธ.- รมช.สธ. เรียกร้องแต่งตั้งโยกย้าย ขรก.สธ. ต้องเป็นธรรม หวั่นการเมืองแทรกย้ายข้ามรุ่น แนะยึดหลักระบบธรรมาภิบาล ชี้เป็นต้นตอปัญหาทุจริตคอรัปชั่น แนะใช้เป็นโอกาสปฏิรูปประเทศไทย ด้านหมออุทุมพรเผยหลังรมว.สธ.ตั้งขรก.การเมือง เข้าใจต้องเลือกคนใกล้ชิดมาทำงาน แต่ผู้บริหารต้องมีมุมมองหลากหลาย รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนจึงจะขับเคลื่อนงานได้
  2014-09-17 18:34
 • ไทยโพสต์ -แพทย์ชนบทหนุน "หมอรัชตะ" นั่งเก้าอี้ รมว.สธ. หวังให้เอาประสบการณ์มาปฏิรูปกระทรวงในระยะสั้น ต่อยอดบัตรทอง แก้ปัญหากำลังคนแพทย์ในชนบท เตรียมเข้าพบถ้าได้รับเลือกจริง ด้านประชาคมสาธารณสุขเชียร์ แนะควรขับเคลื่อนเขตบริการสุขภาพให้เป็นรูปธรรม
  2014-09-01 11:08
 • ภาคประชาชน – แพทย์ชนบท ค้านโผรายชื่อ ครม. “หมอณรงค์” นั่งเก้าอี้ รมว.สธ. หวั่นเพิ่มความขัดแย้งในระบบสุขภาพ กระทบการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมเรียกร้อง คสช.ทบทวน ไม่ควรนำคู่ขัดแย้งขึ้นบริหาร ขณะที่ “ชมรม นพ.สสจ.” หนุน เชื่อเป็นผู้เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และเป็นนักประชาธิปไตย แถมมีผลงานช่วงเป็นปลัด สธ. สานงานระบบสาธารณสุขต่อเนื่อง   
  2014-08-22 14:44
 • สธ.เสนอ 3 ข้อ จัดสรรงบขาลงปี 58 1.ให้สปสช.จ่ายเงินและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ตกลงไว้กับสธ. ส่วนสธ.จะจัดบริการตามตัวชี้วัด 2.งบรายหัวควรจัดให้เหลือ 4 ประเภท ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ส่งเสริมสุขภาพ และมาตรา 41 3.งบสธ.บริหารในรูปแบบเขตสุขภาพ บูรณาการงบจากทุกแหล่งทุนผ่านคกก.เขตสุขภาพ สธ.จัดสรรเงินให้เขต 80% เขตจะบริหาร 3 ประเภท ผู้ป่วยในบริหารโดยเขต ผู้ป่วยนอกบริหารโดยจังหวัด และงบสร้างสุขภาพโดยคปสอ. ส่วนงบที่เหลืออีก 20% กันไว้ส่วนกลาง ให้คคก.เขตทุกเขตมาพิจารณาเกณฑ์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเขตและหน่วยบริการ
  2014-07-21 14:40
 • ปลัด สธ.เปิดเอกสารยัน วันที่เสนอคสช. 31 พ.ค. ไม่มี ประเด็นร่วมจ่าย 30-50% ชี้เป็นเรื่องการเมืองในกระทรวง เผยถ้าจะเสนอเรื่อง ร่วมจ่าย ตนจะเสนอเอง ไม่ต้องให้ใครมาเสนอแทน ตั้งข้อสังเกตเป็นเกมการเมืองภายในหรือไม่ ในขณะที่ไม่มีนักการเมือง แต่ก็มีการเล่นการเมือง แจงเอกสารที่ออกมาไม่ใช่เอกสารปลอม แต่เป็นการสรุปของผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่มีการรับรอง แจงไม่ยุบกองทุนย่อย แต่จัดการให้ดีขึ้น หมอธวัชชัยรับเป็นคนเสนอร่วมจ่าย แต่ไม่ได้เสนอถึง 30-50 % เผยไม่ใช่เรื่องใหม่ 10 ปีที่ผ่านมาก็มีคนเสนอร่วมจ่ายมาตลอด ด้านหมอประชุมพรฝากถามคนเล่นเกมนี้รู้จักบาปหรือไม่ ให้ข่าวพูดแบบบิดเบือน โกหกวันเข้าพรรษา
  2014-07-15 16:46

Pages