เศรษฐกิจ

 • ป้องกันโควิด-19 ระบาดคลื่นที่สอง NO Second Wave สมดุลระหว่างการสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ กับมาตรการทุบและคลาย (The Hammer and the Dance) อาจต้องอยู่กับเราประมาณ 6-18 เดือน
  2020-05-07 21:13
 • การล็อกดาวน์ในหลายๆ ประเทศ เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า ได้นำเศรษฐกิจของโลกเข้าสู่ภาวะชะงักงัน พนักงานหลายสิบล้านคนในธุรกิจค้าปลีก บันเทิง อาหาร บริการส่วนบุคคล การศึกษาและภาคอื่นๆ รวมถึงธุรกิจขนาดเล็กและผู้ประกอบการอิสระ ต่างได้รับผลกระทบอย่างหนักในระยะเวลาอันรวดเร็ว การล็อกดาวน์แม้จะหยุดการระบาดของไวรัสได้อย่างชะงัด แต่อาจต้องจ่ายด้วยราคาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูง ทำให้รัฐบาลต่างๆ กำลังหาทางออกว่าจะทำอย่างไรจึงจะไม่ทำร้ายเศรษฐกิจและสกัดการกระจายของโรคได้
  2020-04-28 22:11
 • ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะเผยตัวเลขผู้ย้ายสิทธิจากประกันมาใช้บัตรทองเพิ่มขึ้น-ระยะเวลาการรอคิวห้องพิเศษลดลง สะท้อนภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ชี้ขนาดอำเภอเล็ก ๆ ยังได้รับผลกระทบ แนวโน้มภาพรวมประเทศก็น่าจะสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้คนที่ว่าเศรษฐกิจแย่ลง
  2019-11-29 13:37
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยก 4 สุดยอดสมุนไพร ก.พบ ข. (กระชายดำ ไพล บัวบก ขมิ้นชัน) เป็นตัวชี้นำ สู่การทดลอง วิจัย และพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษาโรคและการพัฒนาสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ
  2018-06-13 18:41
 • สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ เผยแพร่บทความ “การวิเคราะห์ผลกระทบทางสวัสดิการของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค” พบว่ามูลค่าของผลทางสวัสดิการที่ผู้มีสิทธิได้รับอยู่ที่ประมาณ 75 สตางค์ต่อเม็ดเงินทุก ๆ 1 บาทที่รัฐต้องจ่าย และพบว่าผู้มีสิทธิในโครงการได้รับสวัสดิการผ่านช่องทางการรักษาระดับการบริโภค เป็นสำคัญ
  2017-11-04 21:46
 • ‘ปิยะสกล’ ชู เศรษฐกิจจะยั่งยืนได้ ประชาชนต้องมีสุขภาพดี ในเวทีประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเอเปคด้านสุขภาพและเขตเศรษฐกิจ ครั้งที่ 7 ณ นครโฮจิมินห์
  2017-08-26 20:21
 • ธนาคารโลกเผยการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยภาครัฐ เพิ่มกำลังบริโภคของประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรรายได้น้อย ทำให้เกิดการขยายเศรษฐกิจประเทศ ยกต้นแบบ “ไทย” ประเทศเดียวในอาเซียนที่ใช้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขยายเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่รายงานองค์การอนามัยโลก ระบุหลังไทยเดินหน้าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลโรคค่าใช้จ่ายสูงจาก 6.8 ปี 2539 เหลือ 2.8 ในปี 2551     
  2017-02-20 09:58
 • “หมอปิยะสกล” ร่วมประชุม “การจ้างงานด้านสุขภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ” จัดโดย WHO, OECD และ ILO ณ นครเจนีวา หารือเกี่ยวกับการพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายวิชาชีพ การจ้างงานในภาคสาธารณสุข (Health employment) จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก
  2016-12-16 23:13
 • “สมคิด” ขอคนสาธารณสุขช่วยลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ดึงนักเรียนแพทย์เพิ่มโอกาสคนจนเข้าถึงความรู้สุขภาพ แนะร่วมเอกชนและมหาวิทยาลัยผลิตนวัตกรรมหนุนไทยเป็นฮับการแพทย์ เพิ่มโอกาสเกิดสตาร์ทอัพด้านการแพทย์และสุขภาพ ขอ อย.ปรับการทำงานช่วยเพิ่มความสามารถแข่งขันประเทศ หลังติดอันดับหน่วยงานแจกใบอนุญาตอืด 
  2016-07-11 22:40
 • รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ “กระทรวงสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” ชี้บทบาทของกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มี 2 ประเด็นใหญ่ คือ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในโอกาส ลดค่าใช้จ่าย ให้ผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงบริการสุขภาพของประเทศ และยกระดับความสามารถของประเทศ การสร้างเศรษฐกิจใหม่ ด้วยอุตสาหกรรมทางการแพทย์
  2016-07-11 16:57
 • เลขาฯ กมธ.เศรษฐกิจฯ สปช.ย้ำ ระบบสุขภาพไปไม่รอดถ้าให้รัฐแบกภาระทั้งหมด ใครมีกำลังก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ให้รัฐช่วยเฉพาะกลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จริงๆ
  2015-07-08 12:48
 • สวทน.เชิญนักวิทย์ระดับโลกแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใช้งานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ชูเกาหลีใต้ประเทศต้นแบบพัฒนาประเทศโดยใช้ฐานวิจัย เดินหน้าจัดเวทีสาธารณะปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมทำสมุดปกขาวเสนอนโยบายใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ปูทางพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  2014-08-08 15:13

Pages