เอชไอวี

 • "รองเลขาฯแพทยสภา" แนะข้อสังเกตที่ควรรู้ให้ผู้เสียหาย เหยื่อผลแล็บชุ่ยว่าติดเอดส์ ตั้งข้อสังเกต "สุดท้ายใครจะรับผิดชอบ" และคดีเรียกค่าเสียหายทุกข์ใจจะจบอย่างไร
  2015-09-10 18:23
 • ผู้ป่วยฟ้องศาล รพ.เอกชนตรวจเลือดผิด ผลแล็ปบอกเป็นเอชไอวี ทนทุกข์ทรมานกว่า 4 ปี แต่เมื่อไปตรวจใหม่ที่ รพ.เดิมกลับพบไม่มีเชื้อเอชไอวี แพทย์ให้คำตอบว่าร่างกายสามารถทำลายเชื้อได้เอง แถม รพ.ปัดความรับผิดชอบ ด้าน ‘ปรียนันท์’ วอน ‘หมอปิยะสกล’ นำร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ เข้า ครม.โดยเร็ว ลดการฟ้องร้องแพทย์-ผู้ป่วย
  2015-09-10 08:24
 • กรมควบคุมโรค เผยผลดีดีซีโพล คนไทยยังมีความกลัว รังเกียจและกีดกันผู้ติดเชื้อเอชไอวีถึงร้อยละ 48.9 ซึ่งสูงกว่าผลสำรวจเมื่อปี 57 ถึง 14.2% สะท้อนปัญหาตีตราและเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับเอดส์ยังคงมีอยู่ ซึ่งอาจจะมาจากความไม่รู้หรือไม่มีข้อมูล กรมควบคุมโรคเร่งแก้ไข ป้องกันไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
  2015-08-25 18:21
 • กรมควบคุมโรค เผยการศึกษาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี พบอาสาสมัครคนไทยมีความครอบคลุมของการกินยาและกินยาสม่ำเสมอสูงสุดถึง 85% ตั้งเป้านำผลศึกษาที่ได้ค้นหาวิธีการป้องกันใหม่ที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับกลุ่มประชากรประเทศต่างๆ ต่อไป
  2015-08-10 15:58
 • , , ,
  ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย และ นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว “ความสำเร็จการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก” ซึ่งองค์การสหประชาชาติยกประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกของโลกที่จะยุติปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกได้สำเร็จ ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5
  2015-08-07 11:14
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในระดับต้นๆ ของโลก อัตราการติดเชื้อลดจากร้อยละ 20-45 เหลือเพียงร้อยละ 2.1 ในปี 2557 ประสานองค์การสหประชาชาติรับรอง เน้นการให้คำปรึกษา ฝากครรภ์เร็ว เจาะเลือดตรวจหาเชื้อฯ และให้ยาต้านไวรัสสูตรรวม 3 ตัว ทั้งแม่และเด็ก ให้กินนมผงแทนนมแม่  
  2015-08-06 13:47
 • บทความจาก นพ.วิชัย โชควิวัฒน ที่บอกเล่าถึงการริเริ่มสิทธิประโยชน์การยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ผู้ติดเชื้อ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการหาเงินเข้ามาใช้ในระบบเท่านั้น สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือเรื่องการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหายา จัดส่งยา กระจายบา ไม่ให้มีปัญหายาขาด ทั้ยังต้องพัฒนาระบบการดูแลรักษาทั่วประเทศให้เข้มแข็ง การติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการรักษา การที่ อภ.ต้องปรับสูตรยาให้ทันกับมาตรฐานการรักษา ตลอดจนถึงตัวผู้ติดเชื้อที่จะต้องกินยาสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง เพื่อการรักษาที่ได้ผลดี ส่วนสำคัญคือการจัดซื้อยาได้ในราคาที่ถูกลง การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ จนทำให้ประหยัดงบได้ 1 พันล้านบาท และในปีต่อมาก็นำงบตรงนี้ 500 ล้านบาทมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ และอีก 500 ล้านบาทในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยงได้
  2015-07-27 19:53
 • คณะกรรมการเอดส์ชาติ เสนอครม.ประกาศ “การยุติปัญหาเอดส์ เป็นวาระชาติ” พร้อมหนุนตรวจเชื้อเอชไอวีเข้าสู่สิทธิประโยชน์ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ 
  2015-07-13 18:54
 • สธ.รณรงค์ตรวจเอชไอวี “1 กรกฎาคม VCT Day” อายุต่ำกว่า 18 ปีตรวจได้ไม่ต้องขอผู้ปกครอง ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2558 นี้ สามารถขอรับบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวีได้ที่สถานพยาบาลของรัฐฟรี
  2015-07-01 16:03
 • มติ ครม. เห็นชอบให้ สธ.ลงนามข้อตกลงดำเนินงานกับกองทุนโลก ยุติปัญหาเอดส์และหยุดยั้งวัณโรคปี 58-59 งบประมาณ 788 ล้านบาท หลัง สธ.ได้รับงบสนับสนุนมาตั้งแต่ปี 46 จนถึงปัจจุบัน ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย ผลสัมฤทธิ์ในการลดปัญหาสาธารณสุขจากทั้งสามโรค ส่งผลให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นดังจะเห็นได้จากอัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่ลดลง การรักษาวัณโรคมีอัตราการหายสูงขึ้น และอัตราการเกิดโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างมาก
  2015-06-30 20:09
 • สปสช. จับมือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต่อเนื่อง “โครงการบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและการดูแลรักษากลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง ปีที่ 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งลดผู้ติดเชื้อเอชไอวี 2 กลุ่มเสี่ยงหลัก หลังพบอัตราการติดเชื้อรายใหม่สูง เน้นในเรื่องการสร้างความครอบคลุมของประชากรกลุ่มหลัก และเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสร้างความเข้าใจเพื่อเห็นความสำคัญการตรวจคัดกรอง การพัฒนาระบบการตรวจที่มีคุณภาพ พร้อมจับมือเครือข่ายกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มเครือข่ายพนักงานหญิงบริการ
  2015-06-07 13:39
 • กรมควบคุมโรค เผยในปี 2557 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 7,324 คน เกือบร้อยละ 50 เป็นกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง และมีเพียง 1 ใน 3 ที่เคยตรวจหาการติดเชื้อและรู้ผล เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการใน 2 กลุ่มนี้โดยเฉพาะ 2 โครงการ คือ“การตรวจเอชไอวีและรักษาทันที" เพื่อป้องกันตนเองและเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว และ“การกินยาต้านไวรัสป้องกัน” ใช้อาสาสมัครรวม 8,000 คนในพื้นที่ 7 จังหวัด รู้ผลในอีก 3 ปี เชิญชวนกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสองเข้าร่วมโครงการวิจัยฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงพฤษภาคม 2559 
  2015-06-06 18:15

Pages