เอชไอวี

 • ไทยโพสต์ - นายแพทย์โสภณ เมฆธนอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เป็นกลุ่มเด็กว่าปัจจุบันประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ประมาณ 440,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นเด็กประมาณ 14,000 คน ในทุกๆวันจะมีเด็กอย่างน้อยหนึ่งคนที่เกิดมาพร้อมเชื้อเอชไอวี หากไม่ได้ยาต้านไวรัสเด็กเหล่านี้จะเสียชีวิตก่อนอายุครบห้าขวบ รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยเอดส์ที่เป็นเด็กด้วยการ แจกยาต้านไวรัส (ARV) ให้แก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีเชื้อทั่วประเทศ ตลอดจนบริการให้คำปรึกษาและการตรวจเลือดจนสามารถลดอัตราการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกลงเหลือต่ำกว่าร้อย
  2013-12-03 09:28
 • แนวหน้า - นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยในปี 2556 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์สะสมประมาณ 1,166,543 คน ยังมีชีวิตอยู่จำนวน 447,640 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 8,959 คน กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเร่งวิจัยและพัฒนายาต้านไวรัสเอดส์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพ
  2013-12-02 07:17
 • ทุกวันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี ถือเป็นวันโรคเอดส์สากล ในวันนี้ทุกประเทศทั่วโลกล้วนตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์ที่สะเทือนไปถึงความมั่นคงของชาติและปัญหาแรงงานตามมา หากไม่รณรงค์ให้ตระหนักหรือใส่ใจในการลดปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์ สำหรับประเทศไทยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข การเข้ารับบริการตรวจเลือดเอชไอวียังอยู่ในระดับต่ำ มีเพียงร้อยละ 40 ของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงได้เข้ามารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในรอบ1 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันคาดการณ์ว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวน 4.8 แสนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่มีเพียง2.4 แสนคนที่ได้เข้ารับการรักษา ดังนั้นการสนับสนุนให้คำปรึกษาและการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ประกอบกับบริการด้านการรักษาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นกลยุทธ์ของประเทศที่ต้องการจะลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ และยังป้องกันการเสียชีวิตจากโรคเอดส์ได้อีกด้วย
  2013-11-28 10:33
 • ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสมัชชานานาชาติแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก21ประเทศ ตั้งเป้าภายในพ.ศ.2558 จะลดปัญหาโรคเอดส์ให้เป็นศูนย์ 3 เรื่องตามคือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากเอดส์ละไม่มีการตีตราและเลือกปฎิบัติได้สำเร็จตามเป้าหมายองค์การสหประชาชาติ เผยล่าสุดในปี 2554 มีผู้ติดเชื้อในภูมิภาคนี้ประมาณ 5 ล้านคนหรือประมาณ 1 ใน 10 ของผู้ติดเชื้อทั่วโลก เสียชีวิตปีละ 3 แสนคน ปัญหาหลักเกิดจากติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ การฉีดยาเสพติดเข้าเส้น กลุ่มชายรักชาย และกลุ่มแปลงเพศ
  2013-11-19 19:33
 • ภาคีต้านภัยเอดส์ เปิดตัวโครงการ VCT@WORK ให้คำปรึกษา ตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจ ครั้งแรกในไทย ตั้งเป้าในปี 58 มีสมาชิกจากทั่วโลก 5 ล้านคน
  2013-11-15 18:51
 • เดลินิวส์ - "มีชัย"จวกรัฐเมินแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อพุ่ง ตายปีละ 2 หมื่น ห่วงเยาวชนไทยมีเซ็กซ์ไม่ป้องกัน ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์พุ่งอันดับ 2 ของโลก
  2013-11-07 09:24
 • เกือบปีแล้วครับที่เรารณรงค์เรื่อง"ตรวจ...เพื่อก้าวต่อ" การทราบผลเลือดเอชไอวีของตัวเองมีความสำคัญมากครับที่จะทำให้ชีวิตเราก้าวต่อไปได้ ผมไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเมื่อไปตรวจแล้วพบว่าไม่ติดเชื้อ เราก็จะสบายใจไม่ต้องกังวลกับอนาคตเพราะถึงแม้ว่าผลตรวจจะออกมาว่าเราติดเชื้อเอชไอวีชีวิตเราไม่ได้เจอทางตัน ใน
  2013-11-05 11:11
 • ผู้ป่วยเอดส์ในกรุงเป็นศูนย์ กทม.จับมือ'ยูเอ็นเอดส์'รณรงค์ทุกทาง ตั้งเป้าต้องเห็นผลภายใน20ปีข้างหน้า
  2013-10-04 12:00
 • สธ.คาดปี 2555-2559 จะมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 4.3 หมื่นราย โดยกลุ่มเยาวชนสุดเสี่ยง หลังสำรวจพบใช้ถุงยางอนามัยในอัตราเสี่ยง เตรียมร่วมกับสถานศึกษาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อป้องกันโรคเอดส์
  2013-09-13 18:51
 • นายแพทย์ประดิษฐ  สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติของไทย พ.ศ.2555-2559มุ่งสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 ประการ ภายในปี 2559 คือ1.ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2.ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และ3.ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มประชากรหลักที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้นการปรับใช้คัมภีร์วิถีเพศเพื่อเสริมศักยภาพ และสร้างสมรรถนะให้ผู้ปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ชุมชน ให้สามารถปรับแก้พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ และใช้บริการสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ดังกล
  2013-09-13 14:22
 • นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ข้อมูลเมื่อวันที่ 31 พ.ค.56 มีผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์ในความดูแลของ สปส. จำนวน 65,000 ราย ในปี 2556 สปส.ได้จัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีไปแล้วเป็นเงิน 356.53 ล้านบาท ทั้งนี้ การให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ประกันตนที่เป็นโรคเอดส์นั้น จะได้รับการรักษาและการรับยาต้านไวรัสนี้ได้เร็วขึ้นทำให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยพบว่าผู้ประกันตนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ
  2013-08-16 08:44
 • ผ่านพ้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ตรวจเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCCT) ไปแล้วครับ ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาเครือข่ายคนทำงานเรื่องเอดส์ได้แก่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข องค์การแพธ 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย คลินิกบางรัก และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ได้ร่วมกันออกหน่วยให้บริการปรึกษาและตรวจเลือดเอชไอวีโดยสมัครใจขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน และห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ง่ายขึ้นโดยหวังว่าเมื่อคนที่ไปตรวจรู้ผลเลือดของตัวเองแล้วจะสามารถจัดการภาวะสุขภาพและวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปได้  
  2013-08-06 19:24

Pages