เอชไอวี

 • ยังไม่ถึงเดือนที่คนไทยได้ยินข่าวดีที่ยูเอ็นชื่นชมไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาว่ามีความเข้าใจเรื่องเอดส์อย่างลึกซึ้ง ก็มีข่าวว่าเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ชาวบ้านตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีได้ลงประชามติ 131 ต่อ 30 เสียงให้ย้ายผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในบ้านพักของมูลนิธิกระท่อมพระสิริ ออกจากชุมชน เพราะชุมชนกลัวจะติดเชื้อจากผู้ป่วย ทำให้ไม่มีคนกล้าเข้ามาเช่าห้องเช่าในชุมชน ...ฟังแล้วเศร้าใจ เพราะไม่คิดว่าสังคมยังไม่เข้าใจว่าจะอยู่กับผู้ติดเชื้อได้อย่างไร ทั้งที่เรารณรงค์เรื่องนี้มา 30 ปีเต็ม  แต่ก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่เชื่อ เรื่องลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอด 30 ปีที่ผ่านมา จะโทษใครดี ?
  2014-12-20 14:40
 • สธ.เผยรอบ 30 ปี คนไทยเสียชีวิตหลังติดเชื้อเอดส์ไปแล้วกว่า 7 แสนคน คาดยังมีชีวิตกว่า 4 แสนคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 7,525 คน ประกาศใช้ 5 มาตรการยุติโรคให้ได้ภายใน 16 ปี ทั้งป้องกันและจัดเต็มให้บริการฟรีทั้งตรวจหาเชื้อและรักษาผู้ติดเชื้อทุกคน ทุกวัย เป็นสิทธิประโยชน์ทุกหลักประกันสุขภาพ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 สถานการณ์ในปี 2557 นี้ อัตราเพิ่มลดลง มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มวันละ 22 คน ตายวันละ 56 คน คาดมาตรการนี้จะลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เกินปีละ 1,000 คน
  2014-12-17 16:11
 • ,
  ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย  แถลงข่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มีเป้าหมายสำคัญ 3 ประการ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อยุติปัญหาเอดส์ (Ending AIDS Epidemic) ให้โรคเอดส์เป็นศูนย์พร้อมกันทั่วโลก ภายในพ.ศ.2573 ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย.57
  2014-12-01 16:44
 • วันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ โรคเอดส์เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในปี พ.ศ. 2524 แต่ในขณะนั้นจะรู้จักเพียงเฉพาะกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น ต่อมามีการแพร่ระบาดโรคนี้ไปอย่างรวดเร็วและทั่วโลก จนมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากจนเป็นที่น่าตกใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา และเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัยของการป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ องค์การอนามัยโลกจึงได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2531
  2014-12-01 15:56
 • มติบอร์ดสปสช.ปรับเกณฑ์ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีกับผู้ติดเชื้อทันที ไม่จำกัดว่ามีค่า CD4 ในระดับใด เริ่ม 1 ต.ค.57 เป็นต้นไป เผยปี 58 สปสช.ได้รับงบกองทุนเอดส์ 2,811 ล้านบาท สำหรับดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ สิทธิประโยชน์ครอบคลุม การให้ยาต้านไวรัส ทั้งสูตรพื้นฐาน สูตรดื้อยา ป้องกันติดเชื้อในทารกแรกเกิด ติดเชื้อภายหลังสัมผัส การตรวจเลือดและการป้องกัน เผยมีผู้ลงทะเบียน 3 แสนราย ในจำนวนนี้ได้รับยาต้านไวรัส 1.7 แสนราย
  2014-11-30 14:03
 • คกก.เอดส์ชาติตั้งเป้าหมายในอีก 16 ปี ภายในปี 73 ยุติปัญหาเอดส์ ไม่มีเด็กติดเชื้อเอชไอวีจากแม่ มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ปีละไม่เกิน 1,000 ราย ผู้ติดเชื้อทุกคนได้รับยาต้านไวรัส ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เปิดแผนปฏิบัติการ 5 ปี ลดการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ และการใช้สารเสพติด เพิ่มกรอบงบประมาณเพิ่มเติมอีกปีละ 1,700 - 1,900 ล้านบาทใช้มาตรการรณรงค์กลุ่มเสี่ยง ตรวจเลือดหาการเชื้อเอชไอวีฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐทุกแห่ง ให้รู้สถานะตัวเอง หากติดเชื้อจะให้กินยาต้านไวรัสทันทีไม่ว่าจะมีค่า CD4 ที่ระดับใด
  2014-11-28 14:47
 • อภ.เร่งเดินหน้าวิจัยยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรทางเลือก และสร้างนวัตกรรมยาให้เก็บรักษาง่าย เพื่อผู้ป่วยเอดส์ 
  2014-11-28 11:52
 • “ที่ผ่านมาในอดีต คนไทยสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีดูน่ากลัว ร่างกายสูบผอม เป็นสิ่งที่ไม่น่าเข้าใกล้ ผมอยากให้คนไทยปรับเปลี่ยนทัศนคติกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีว่า เชื้อเอชไอวีนั้นไม่ได้ติดกันง่ายเพียงแค่การสัมผัสหรือใกล้ชิดเท่านั้น เพื่อให้การรณรงค์ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น” ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึง แนวทางการทำงานในอนาคตที่จะต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ด้วยการให้สังคมปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์การมองผู้ติดเชื้อเอดส์เสียใหม่ โดยในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันเอดส์โลกใน ปี 2557 นี้มีแนวคิด “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหาเอดส์ และเพศสัมพันธ์”
  2014-11-26 20:31
 • เครือข่ายเอดส์เผยสถานการณ์ขาดแคลนยาต้านไวรัสเอดส์ดีขึ้น แต่บางพื้นที่ยังเป็นปัญหา พบเกิดจากสาเหตุเดิมคือจัดหาวัตถุดิบไม่เพียงพอ เตรียมเร่งติดตามการแก้ปัญหาย้ำต้องเร่งผลิตยาเพื่อสำรองไม่ให้กระทบผู้ป่วย 
  2014-10-21 18:58
 • สธ.ปรับมาตรการป้องกันรักษาโรคเอดส์ตั้งแต่ 1 ต.ค. 57 ให้ยาต้านไวรัสผู้ติดเชื้อฟรี ทั้งคนไทย-ต่างด้าวหลังรู้ตัวว่าติดเชื้อทันที คาดลดการเสียชีวิตได้ปีละ 700 คน ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่เหลือปีละไม่ถึง 1,000 
  2014-10-01 16:15
 • สธ.ดัน"ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ" ประเทศแรกของโลก เริ่มปี 58 เน้นเข้าถึงถุงยาง-สารหล่อลื่น หนุนผลิตถุงยางอนามัย 2 เกรด เพิ่มสารหล่อลื่นช่วยเซ็กซ์สุขสม หลังพบติดโรคจากเซ็กซ์พุ่ง-ป่องไม่พร้อม เผยยังติดขัดทัศนคติพ่อแม่ไม่ยอมรับ แม้เชื่อถุงยางอนามัยช่วยป้องกันปัญหาได้ 70%
  2014-09-26 15:27
 • สปสช. จับมือ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประกันสังคม จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ให้บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557” เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความรู้ตามเกณฑ์ปรับปรุงใหม่ ช่วยเพิ่มคุณภาพผู้ติดเชื้อไอวี/เอดส์ รองรับปีงบประมาณ 2558
  2014-09-21 16:57

Pages