ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ร่างประกาศจัดระบบประกันสุขภาพต่างด้าว ว่า ร่างประกาศดังกล่าวกำหนดให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิ์เข้าสู่ระบบประกันสังคม ได้แก่ กลุ่มอาชีพผู้รับใช้ในบ้าน ประมง เกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งกฎหมายประกันสังคมได้เขียนยกเว้นไว้ นายจ้างจะต้องทำประกันสุขภาพให้แก่แรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ กับ สธ.โดยจะได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลสังกัด สธ.เพื่อให้แรงงานต่างด้าวได้รับการดูแลด้านสุขภาพ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการต่างๆ จะต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมทุกคน ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า กัมพูชาและลาว) เข้าสู่ประกันสังคมแล้วกว่า 2.3 แสนคน จากแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้กว่า 1.3 ล้านคน

"โดยส่วนตัวเห็นว่า ระบบประกัน สังคมในปัจจุบันที่ให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์ 7 กรณีเช่นเดียวกับแรงงานไทย ได้แก่ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและว่างงาน จะต้องปรับให้เหมาะสมกับแรงงานต่างด้าว เช่น กรณีชราภาพ ว่างงาน คลอดบุตรและสงเคราะห์บุตรควรตัดออกไป เนื่องจากกรณีชราภาพ ว่างงานแรงงานต่างด้าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในประเทศไทยได้ทันที และกรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตรนั้นเป้าหมายต้องการ ให้แรงงานต่างด้าวมาทำงาน ไม่ได้เพื่อให้ปักหลักในไทย โดยหากดำเนินการในเรื่องนี้ จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมและออกกฎหมายประกันสังคมในส่วนของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติ" ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันที่ 20 มีนาคม 2556