สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์

 • คมชัดลึก -เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ว่า  ขอขอบคุณ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ หลังจากนี้จะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ถึงนโยบายที่จะต้องดำเนินการต่อในฐานะปลัดกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ โดยส่วนตัวคาดว่าร.ต.อ.เฉลิม น่าจะมอบหมายนโยบายให้สานต่องานแก้ปัญหาค้ามนุษย์และยาเสพติดในสถานประกอบการ
  2013-10-02 10:20
 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่กระทรวงแรงงาน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) คนใหม่ว่า  ในช่วงบ่ายวันที่ 30 ก.ย.ตนได้ลงนามในคำสั่ง รมว.แรงงานเพื่อเสนอรายชื่อปลัดกระทรวงแรงงาน คนใหม่แทน นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ที่เกษียณอายุราชการ แต่ยังไม่ขอเปิดเผยตัวบุคคลเพราะเป็นความลับทางราชการ ซึ่งผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง เป็นข้าราชการของกระทรวงแรงงานอย่างแน่นอน ทั้งนี้การแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงาน รอบนี้ หากข้าราชการคนใดรู้สึกว่าไม่เข้าที่เข้าทางก็ไม่เป็นไร ขอให้รอรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่
  2013-10-01 11:47
 • มติชน - นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงภารกิจที่อยากให้ปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่สานต่องานหลังจากที่ จะเกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายนนี้ว่า อยากให้สานต่อในการพัฒนาแรงงานไทย เพื่อเตรียม รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 ทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือและภาษาต่างประเทศ รวมทั้งวางมาตรการกลั่นกรองแรงงานช่างฝีมือต่างชาติสาขาต่างๆ ที่จะเข้ามาทำงานในไทย  เพื่อให้ได้แรงงานฝีมือ ที่มีคุณภาพ  รวมทั้งควรแก้ปัญหาเรื่องการขาด แคลนแรงงานและการบริหารแรงงานต่างด้าวอย่างควบคู่กันไป โดยสำรวจให้ชัดเจนว่า แต่ละสาขาอาชีพผู้ประกอบการต้องการแรงงาน ไทยและต่างด้าวเป็นจ
  2013-09-30 10:47
 • ทันหุ้น - สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระจายวงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ให้ 5 บลจ. ร่วมบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม เฉลี่ยรายละ 9 พันล้านบาท หวังกระตุ้นผลตอบแทนการลงทุนขยายตัวเพิ่ม พร้อมเผยแผนระยะยาว 5 ปี เล็งลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์มั่นคง หันเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์เสี่ยง เพื่อดันผลตอบแทนขยับขึ้นเป็น 5.5%
  2013-09-26 09:45
 • พิมพ์ไทยออนไลน์ - นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่แทนตนเองที่จะเกษียณอายุราชการ ว่า ตนได้หารือกับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้ว โดยตนเองได้เสนอรายชื่อผู้บริหารกระทรวงแรงงานที่มีความเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากความอาวุโส ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ แต่การพิจารณาแต่งตั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับรมว.แรงงาน และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ ครม.ในวันที่ 24 ก.ย.หรือช้าสุดวันที่ 1 ต.ค.
  2013-09-25 07:42
 • แนวหน้า - นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์เมื่อ วันที่ 23 กันยายน ถึงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่แทนตนเอง ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายนนี้ ว่า ได้หารือกับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว. แรงงานแล้ว โดยเสนอผู้บริหารในกระทรวง ตามความเหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากความ อาวุโส ความรู้ความสามารถด้านต่างๆ แต่การจะพิจารณาแต่งตั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับ รมว.แรงงานและคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอเรื่องนี้ เข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันที่ 24 กันยายนนี้หรือช้าสุดในสัปดาห์หน้า
  2013-09-24 09:37
 • Hfocus -เมฆหมอก “เออีซี” เข้าปกคลุมทะมึนในทุกองคาพยพ ความสะพรึงกลัวก่อกำเนิดเป็นจินตนาการอันหลากหลาย ระยะเวลาอีกไม่ถึง 2 ปีหลังจากนี้ แน่นอนว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเออีซี ข้อกังวลหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างซ้ำซากนั่นก็คือ “การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงาน” โดยเฉพาะ 8 วิชาชีพยอดนิยม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร ช่างสำรวจ นักบัญชี สถาปนิก และผู้ปฏิบัติอาชีพในด้านการท่องเที่ยว
  2013-09-19 16:08
 • หนังสือพิมพ์คมชัดลึก - นพ.สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน (รง.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมบอร์ด สปส.ได้หารือเกี่ยวกับเตรียมทำสัญญาเพื่อว่าจ้างให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ธนชาต จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจากบอร์ด สปส.ให้เป็นผู้แทนสำนักงานประกันสังคม(สปส.) นำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนต่างประเทศจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 6,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อนำผลกำไรจากการลงทุนมาใส่กองทุนทำให้มีเงินเพิ่มขึ้น โดยได้กำหนดเงื่อนไขการทำสัญญาให้ บลจ.ธนชาต จำกัด จะต้องไปซื้อประกันการลงทุ
  2013-09-12 08:19
 • สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหนุนแก้กฎหมายประกันสังคม ให้ปลัดกระทรวงแรงงานนั่งประธานบอร์ดสปส. ชี้รัฐมนตรีนั่งเอง หวั่นผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมแนะให้กรรมการบอร์ดแจ้งบัญชืทรัพย์สินต่อป.ป.ช.
  2013-09-10 08:49
 • 'เฉลิม' เตรียมเสนอแต่งตั้งปลัดแรงงานคนใหม่ เข้าครม.ปลายเดือน ก.ย.นี้
  2013-09-03 10:38
 • ก.แรงงาน เผยข้อมูลด้านแรงงานเดือนมิถุนายน56 พบสถานการณ์การจ้างงานขยายตัว 4.49% ผู้ว่างงานที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีในระบบประกันสังคม 104,259 คน ลดลง 4.73% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านการเลิกจ้างไม่น่าเป็นห่วงชะลอตัวจากปีก่อน2.01%
  2013-08-28 11:30
 • ค้านข้ามห้วยนั่งปลัดแรงงาน  พบ'เฉลิม'ขอทราบนโยบาย
  2013-08-26 15:38

Pages