ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการชายถูกกล่าวหาลวนลามผู้ใต้บังคับบัญชา ระบุผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่ากระทำพฤติกรรมดังกล่าวแต่เป็นการหยอกล้อ ไม่มีเจตนาคุกคามทางเพศ และคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เหตุทราบเรื่องแต่ไม่ได้แก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ผลการสืบสวนกรณีข้าราชการมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ ว่า วันนี้คณะกรรมการสืบสวนได้เสนอผลการสืบสวนกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถูกร้องเรียนว่าได้กระทำอนาจารผู้ใต้บังคับบัญชาหญิง หลายราย ในลักษณะไม่สมควร เป็นการคุกคามทางเพศ และมีพฤติกรรมใช้อำนาจข่มขู่ต่างๆ ทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดความอึดอัด เกรงกลัว ซึ่งตนได้สั่งการให้สืบสวนเพิ่มเติมในประเด็นที่มีข่าวว่าผู้บังคับบัญชาบางคนมีการไกล่เกลี่ยให้ผู้เสียหายถอนแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนั้น

1.ประเด็นข้าราชการชายมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาและข่มขู่ผู้เสียหายนั้น มีพฤติกรรมตามที่ผู้ร้องเรียนกล่าวหาจริง และผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าได้ดำเนินการในลักษณะหยอกล้อที่ไม่ค่อยเหมาะสม แต่ทำโดยไม่มีเจตนาจะลวนลามเชิงชู้สาวหรือคุกคามทางเพศ กรณีนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่า เป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรกระทำต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และเป็นการกระทำในสถานที่ราชการ ทั้งยังอยู่ในเครื่องแบบข้าราชการ การกระทำดังกล่าวทำให้ผู้ถูกกระทำเกิดความไม่พอใจ อึดอัดใจ อับอาย แต่ต้องจำยอมฝืนทน ไม่กล้าต่อว่า หรือขัดขืนรุนแรง ถือได้ว่าเป็นการคุกคามทางเพศ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553

และผู้ถูกกล่าวหามักแสดงพฤติกรรมวางอำนาจในฐานะผู้บังคับบัญชา บางครั้งได้ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนในกรณีต่าง ๆ กันไป มักแสดงกริยาอาการไม่พอใจ อารมณ์เสียในเวลาผู้ใต้บังคับบัญชาขัดใจหรือไม่ทำสิ่งที่ต้องการ คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า มีมูลอันควรกล่าวหาว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง

2.ประเด็นที่เป็นข่าวว่ามีผู้บังคับบัญชาบางคนไกล่เกลี่ยไม่ให้ผู้เสียหายดำเนินคดีอาญา หรือกรณีผู้บังคับบัญชารู้เรื่องแล้วไม่ดำเนินการใด ๆ นั้น ไม่พบว่าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใดไกล่เกลี่ยให้ผู้เสียหายถอนแจ้งความ แต่ประเด็นที่ผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องแล้วไม่ดำเนินการใด ๆ พบว่าผู้บังคับบัญชาดังกล่าวทราบเรื่องมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่ไม่ได้ทราบจากผู้เสียหาย จึงถือว่าผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องแล้ว แต่ไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน ถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการสืบสวนจึงเห็นว่า พฤติการณ์เช่นนี้มีมูลอันควรกล่าวหาว่า กระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรง เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยไม่ร้ายแรงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น