“อนุทิน” เชื่อพลัง “อสม.” เป็นกำลังสำคัญติดตามคนกรุงที่กลับบ้าน ป้องกันโรค “โควิด-19”

Thu, 2020-03-26 20:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“อนุทิน” เชื่อมั่นพลัง อสม. ช่วยติดตาม ให้คำแนะนำ เฝ้าระวังผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนา กลุ่มเสี่ยงสนามมวย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ ขอชุมชนช่วยกันสื่อสาร สอดส่อง ป้องกันโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ รับมอบหน้ากากผ้าจากนายเกียรติศักดิ์ สิงห์สัจจเทศ กรรมการผู้จัดการ บริษัทยัสปาล แอนด์ ซัน จำกัด จำนวน 200,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กรมอนามัยแจกจ่ายแก่ประชาชน

นายอนุทิน กล่าวว่า ในวันนี้ บริษัท ยัสปาลฯ ได้มีจิตกุศล นำหน้ากากผ้าที่ผลิตเองมามอบให้กระทรวงสาธารณสุข นำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชน นับเป็นโชคดีของไทยที่มีผู้ประกอบการ ผู้มีจิตศรัทธา จากทุกภูมิภาค ทุกเชื้อชาติ มีความห่วงเป็นใยประชาชน และให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้านที่สามารถช่วยได้ในยามที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตโรคระบาด เป็นพลังที่ทำให้การต่อสู้กับโรคโควิด-19 ประเทศไทยจะต้องชนะ และตอนนี้เรามีความพร้อมทั้งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลสต็อก รวมทั้งเตียง/หอผู้ป่วย มีการประสานงานกับโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับการติดตาม เฝ้าระวังในชุมชน กระทรวงสาธารณสุข มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวนกว่า 1 ล้านคน เป็นทีมอาสาทำงานร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ค้นหา คัดกรอง และทำบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนา กลุ่มเสี่ยงสนามมวย และผู้เดินทางจากต่างประเทศ เยี่ยมติดตามให้ครบ 14 วัน หากพบผู้มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมทั้งให้คำแนะนำผู้ที่อาศัยร่วมบ้าน ขณะนี้ได้เยี่ยมบ้านแล้วกว่า 5 ล้านหลังคาเรือน และขอให้ชุมชนช่วยกันสื่อสาร สอดส่อง ให้ทุกคนร่วมกันการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) งดกิจกรรมรวมกลุ่ม การสังสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

Add new comment