ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 ต.ค.64 ที่ผ่านมาจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่ 3 แล้วนั้น..

จากประกาศดังกล่าวเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงสาธารณสุข พบหลายคนเกิดการตั้งคำถามและมีข้อสงสัยในหลายประเด็น อย่างเช่น ท้องถิ่นขนาดเล็กอย่าง อบต. พร้อมแค่ไหนกับการดูแลประชาชนด้านสาธารณสุข? , ถ้าหากตัดสินใจถ่ายโอนไปแล้ว มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง ? หรือมีข้อคำถามต่างๆอีกมากมายที่ยังคงมีมาเรื่อยๆ แต่สุดท้ายการถ่ายโอนก็ถูกดำเนินการตามขั้นตอนมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างก็ตาม

เรื่องนี้สำนักข่าว Hfocus ได้มีการรวบรวมข้อมูล รพ.สต. และ บุคลากร ที่ประสงค์ถ่ายโอนไป อบจ. ในแต่ละปีไว้ดังนี้

ข้อมูลการถ่ายโอนรพ.สต. ปี 2565  

รพ.สต.ถ่ายโอนจำนวน 81 แห่ง คิดเป็น 0.81% 
 - อบต. 27 แห่ง
 - เทศบาลตำบล 34 แห่ง
 - เทศบาลเมือง 11 แห่ง
 - เทศบาลนคร 8 แห่ง
 - เมืองพัทยา 1 แห่ง

ข้อมูลการถ่ายโอนรพ.สต. ปี 2566

รพ.สต.ถ่ายโอนจำนวน 3,263 แห่ง คิดเป็น 33.05%
  - อบจ.รับถ่ายโอน 49 อบจ.
  - ไม่รับถ่ายโอน 27 อบจ
ซึ่งมีการรับถ่ายโอน 100% คือ 6 อบจ. ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลการถ่ายโอนรพ.สต. ปี 2567

รพ.สต.ถ่ายโอนจำนวน 931 แห่ง คิดเป็น 9.43%
- มีการรับถ่ายโอนเพียง 62 อบจ.
- ไม่รับถ่ายโอน 14 อบจ.

สำหรับข้อมูลการถ่ายโอนของบุคลากรมีดีงนี้

ปี 2566

ในกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างทั่วไป มีจำนวน 4,982 คน  และ กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ มีจำนวน 4,982 คน ซึ่งรวมทั้งหมดที่ประสงค์ถ่ายโอนไป อบจ. คือ 16,735 คน

ปี 2567

ในกลุ่มพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างทั่วไป มีจำนวน 2,632 คน  และ กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ มีจำนวน 3,656 คน ซึ่งรวมทั้งหมดที่ประสงค์ถ่ายโอนไป อบจ. คือ 6,288 คน 

หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่  https://hsiu.hsri.or.th/index.php 

นอกจากนี้ที่ผ่านมาสำนักข่าว Hfocus ยังมีการนำเสนอข้อมูลความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการถ่ายโอนรพ.สต. มาโดยตลอด อาทิ

- สิ้นสุด! มติ ก.ก.ถ.ชี้ขาดบุคลากร 222 คน จาก “5 หน่วยสังกัดสธ.” โอนย้ายไปอบจ.ได้

- 'สมศักดิ์’ ถกโอนย้ายบุคลากรไป รพ.สต.ถ่ายโอนได้ 459 คนจาก 700 คน ส่วนปม 245 คนยังต้องรอ ย้ำ! ขอให้ค่อยเป็นค่อยไป

- ปลัดสธ.เผยถ่ายโอนปี 68 ยึดข้อวินิจฉัยคณะกรรมการกระจายอำนาจฯ

- “ชลน่าน” ชงประธานก.ก.ถ. 1 พ.ย. ปมบุคลากร 5 หน่วยงานไม่เข้าเกณฑ์ เล็งขอขยายถ่ายโอนบุคลากรปี 68

- ชมรม รพศ.รพท.แถลงค้านโอนบุคลากรจาก 5 หน่วยงาน ไป รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปอบจ.

- กลุ่ม รพ.สต.ประสงค์ถ่ายโอนฯ “ขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข” กับมติ ก.ก.ถ.ให้ 222 คนโอนย้ายได้

- “บุคลากร รพ.สต.“ จ.น่าน ขอบคุณมติ ก.ก.ถ.หลังให้กลุ่ม 222 คนโอนย้ายได้

-ชุมชนบ้านเหล่าเสน จ.ศรีสะเกษ เขียนจดหมายถึง นพ.สสจ. ร้องทุกข์รับผลกระทบถ่ายโอนรพ.สต.แล้ว

-อัปเดต! ทางแก้ปัญหาบุคลากร ถูกเรียกกลับ สธ. แม้รายงานตัว อบจ.แล้ว ฝาก "รมว.ชลน่าน" กำชับขรก.ปฏิบัติตาม กม.

- “เลอพงศ์” เช็กพื้นที่ศรีสะเกษ หลังทราบข่าวอสม.บ้านเหล่าเสนร้องรับผลกระทบถ่ายโอน ข้อเท็จจริงคนละเรื่อง!

- ปัญหาไม่หยุด! ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ ร้องสธ.หาทางออกเคลียร์ปัญหาชื่อคนถ่ายโอนตกหล่น

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวยังคงรอติดตามความคืบหน้าต่อไปว่าในปี 67 จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการถ่ายโอนภารกิจรพ.สต. ไป อบจ.