Taxonomy term
 • Wednesday, May 10, 2017
  19:58
  ปส.ยืนยันอำนาจออกใบอนุญาตเครื่องเอกซเรย์ทันตกรรมเป็นของคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (คกก.พปส.) มาตั้งแต่ปี 2508
  2017-05-10, 19:58
 • Sunday, April 09, 2017
  09:15
  “นายกทันตแพทยสภา” ระบุ วท.ให้ข้อมูลสื่อไม่ตรงข้อเท็จจริง ยืนยันที่ประชุมชี้ชัด กม.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ ไม่รวมถึงเครื่องเอกซเรย์ทางการแพทย์ เหตุไม่เหมาะสม ยากในทางปฏิบัติ ซ้ำมีบทลงโทษรุนแรงเกินไป ย้ำทันตแพทยสภา-เครือข่ายองค์กรวิชาชีพทันตแพทย์คัดค้านแน่ หาก วท.ดึงดัน ชี้ กม.ขาดธรรมาภิบาล ตอนร่างไม่เคยเชิญทันตแพทย์ไปหารือให้ความเห็น
  2017-04-09, 09:15
 • Friday, April 07, 2017
  08:31
  รมว.วิทยาศาสตร์หารือผู้เชี่ยวชาญรังสี ประเด็นการดูแลเครื่องมือเอกซเรย์ฟัน สรุปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ออกใบอนุญาต ย้ำเวลาใช้ต้องใส่เสื้อเกราะทั้งคนไข้และคนฉาย
  2017-04-07, 08:31
 • Saturday, March 25, 2017
  13:28
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย 11 ผลงานวิชาการเด่นที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 25 ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ รวมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่ความรู้ในวงกว้าง
  2017-03-25, 13:28
 • Sunday, March 12, 2017
  19:33
  มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เชิดชู ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ ผอ.รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เป็นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2560 อุทิศตนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานวิจัยโรคมาลาเรีย พบว่าในผู้ป่วยมาลาเรียที่มีดีซ่าน (jaundice) มักพบร่วมกับภาวะแทรกซ้อนของมาลาเรียอื่นๆ โดยเฉพาะผลการวิจัยโรคแทรกซ้อนในมาลาเรียชนิดรุนแรง ศึกษาค้นคว้าสูตรยารักษามาลาเรียหลายสูตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดการดื้อยา อันเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก
  2017-03-12, 19:33
 • Tuesday, February 07, 2017
  14:41
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำรวจการปนเปื้อนสารพิษโบทูลินัม และเชื้อแบคทีเรียคลอสตริเดียม โบทูลินัม ในตัวอย่างน้ำปลาไทย 48 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ ไม่พบทั้งสารพิษโบทูลินัมและเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม ในน้ำปลาทุกตัวอย่าง ส่งมอบข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรมการค้าต่างประเทศเพื่อชี้แจงสหรัฐฯ ต่อไป
  2017-02-07, 14:41
 • Monday, February 06, 2017
  15:28
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพร รวมทั้งสิ้น 62 ตำรายา ทั้งหมดเป็นยาสมุนไพรที่ใช้มากในประเทศไทย เช่น ขมิ้นชันและยาแคปซูลขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจรและยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร เถาวัลย์เปรียงและสารสกัดเถาวัลย์เปรียงแห้ง ชาชงชุมเห็ดเทศ เพื่อใช้เป็นตำรายาอ้างอิงทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการในการขึ้นทะเบียนตำรับยา และการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากลทั้งการผลิตยาเพื่อใช้ในประเทศและเพิ่มมูลค่าการส่งออก
  2017-02-06, 15:28
 • Monday, February 06, 2017
  14:59
  ‘หมอโสภณ’ ลงนามตั้ง 8 รองอธิบดีคนใหม่ ใน 6 กรม คือ กรมสุขภาพจิต, กรมควบคุมโรค, กรมอนามัย, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กรมแพทย์แผนไทย และ อย. หลังสัมภาษณ์ผู้สมัครไปเมื่อ 2 ก.พ.
  2017-02-06, 14:59
 • Sunday, January 29, 2017
  16:11
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในไทย จัดอบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพทั่วประเทศ และสร้างเครือข่ายบูรณาการ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ ทันต่อสถานการณ์ และร่วมมือกันแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาแบบบูรณาการ ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
  2017-01-29, 16:11
 • Tuesday, January 03, 2017
  15:12
  ไทยร่วมกับองค์การอนามัยโลก ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องคลังวัคซีนมาตรฐานของภูมิภาค การจัดเตรียมวัคซีนมาตรฐานสำหรับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอทัยป์1 และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอีเชื้อเป็น และจัดทำร่าง MOU สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในระยะยาว
  2017-01-03, 15:12

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
2 ชั่วโมง 56 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
2 ชั่วโมง 56 นาที ago
กลับด้านบน