Taxonomy term
 • Thursday, November 17, 2016
  09:54
  รพ.กาญจนดิษฐ์ หนุนระบบบริการปฐมภูมิ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรักษาป้องกันโรคภัย แต่ย้ำยังมีอุปสรรคผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่ครอบคลุมชุมชน
  2016-11-17, 09:54
 • Monday, October 03, 2016
  20:26
  ผอ.รพ.เขาสุกิม จันทบุรี หวั่น สธ.ผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่ทัน กระทบแผนเดินหน้าบริการสุขภาพปฐมภูมิ ย้ำทิศทางระบบสุขภาพที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางสุขภาพเป็นมิติใหม่ที่ดี 
  2016-10-03, 20:26
 • Sunday, May 22, 2016
  13:01
  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กับตอนที่ 2 เรื่องอนาคตการสาธารณสุขปฐมภูมิในไทย โดยศึกษา 4 ประเด็นคือ พัฒนาบุคลากรเพื่อผลักดันเข้าสู่ระบบปฐมภูมิ ความเคยชินของคนไทยกับการรักษาใน รพ.ใหญ่ ความเชื่อมั่นต่อบริการปฐมภูมิ และ 30 บาทรักษาทุกโรคที่อาจจำเป็นต้องได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่ๆ 
  2016-05-22, 13:01
 • Wednesday, May 18, 2016
  12:17
  ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา “การบริการทางการแพทย์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงเป็นแบบทุติยภูมิหรือตติยภูมิ ซึ่งขับเคลื่อนโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่และแพทย์ระดับผู้เชี่ยวชาญ สวนทางกับความสนใจในการพัฒนาการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ดังนั้นอนาคตของการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิในประเทศไทยยังคงมีความเคลือบแคลงอีกมากมาย และอาจต้องการนโยบายทางการเมืองที่แน่ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางรากฐานที่มั่นคงและชัดเจนให้กับการแพทย์สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว”
  2016-05-18, 12:17
 • Monday, May 16, 2016
  14:44
  รมว.สธ.ชื่นชมการพัฒนาระบบบริการเขตสุขภาพที่ 12 ใช้แนวคิดกระจายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศูนย์สู่โรงพยาบาลชุมชน ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยง ฝึกทักษะและเทคนิคร่วมกัน ผู้ป่วยไม่ต้องรอคอยรักษานาน ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ประชาชนมีความสุข
  2016-05-16, 14:44
 • Wednesday, June 17, 2015
  15:28
  รมช.สธ. อบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ประจำเขตสุขภาพที่ 7 จำนวน 60 คน เสริมความเข้มแข็งทีมหมอครอบครัว ทุกหลังคาเรือนจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหมอครอบครัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเจ็บป่วยก็จะมีหมอครอบครัวเป็นที่พึ่งใกล้ตัว ดูแลรักษาใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปรักษาไกลบ้าน ซึ่งขณะนี้มีครอบคลุมกว่า 6 หมื่นทีมทั่วประเทศ
  2015-06-17, 15:28
 • Wednesday, November 26, 2014
  19:24
  สธ.เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนไทย เริ่ม 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทุกครัวเรือนทั้งในเขตชนบทและเมือง จะมีทีมหมอครอบครัวช่วยดูแลสุขภาพ รักษา ส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟู พร้อมผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพิ่ม ย้ำหมอครอบครัว สร้างความมั่นคง มั่นใจระบบบริการสุขภาพ
  2014-11-26, 19:24
 • Thursday, February 13, 2014
  17:47
  ปลัดสธ.วางกรอบการปฏิรูประบบสาธารณสุข 4 เรื่อง ทั้งการจัดบริการดูแลสุขภาพประชาชน การส่งเสริมสุขภาพประชาชนทุกวัย การบังคับใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การทำงานร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ โดยในปีนี้ เพิ่มหน่วยสุขภาพใกล้บ้านประชาชนในเขตเมืองและชนบททุกจังหวัด 1,000 แห่ง มีหมอประจำ เพิ่มเวลาให้ประชาชนทุกอาชีพ เข้าถึงสะดวก
  2014-02-13, 17:47

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 ชั่วโมง 21 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
21 ชั่วโมง 41 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

...
harry williams
1 ชั่วโมง 21 นาที ago
กรกฎ อินต๊ะผัด
21 ชั่วโมง 41 นาที ago
กลับด้านบน