Taxonomy term
 • Saturday, September 30, 2017
  16:12
  ผลงานเด่น อสม.สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยสามารถดึงแรงงานข้ามชาติ ร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่แนวชายแดน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เสริมสร้างนวัตกรรมยุทธศาสตร์บันได 3 ขั้น ขั้นหยุด ขั้นละ ขั้นเลิก ลดยาเสพติดได้อย่างเห็นผล สร้างความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน
  2017-09-30, 16:12
 • Monday, September 18, 2017
  11:52
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครเผยอานิสงค์นโยบายขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมาย ทำให้แนวโน้มค่าใช้จ่ายในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาลดลง จากเดิมต้องแบกภาระปีละ 20 ล้านลดเหลือ 5 ล้านบาทในปี2560 เชื่อหากขึ้นทะเบียนได้ทั้งหมด ภาระส่วนนี้จะหายไป
  2017-09-18, 11:52
 • Thursday, September 07, 2017
  16:36
  มูลนิธิศุภนิมิตทดลองโมเดล ‘Saving Group’ กลุ่มออมทรัพย์หรือกองบุญของแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ช่วยแก้ปัญหาไม่มีเงินค่ารักษาได้ ชี้มีแรงงานข้ามชาติแค่ 1 ใน 3 ที่มีบัตรประกันสุขภาพ แนะรัฐปรับนโยบายเปิดขายประกันตลอดทั้งปีและไม่ควรผูกกับใบอนุญาตทำงาน ส่วนกลุ่มที่โดนนายจ้างหลบเลี่ยงไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ให้ใช้โรงพยาบาลเป็นจุดคัดกรอง หากมีแรงงานมารับบริการแล้วพบว่ายังไม่ได้เข้าประกันสังคม ให้ไล่บี้นายจ้างและเริ่มนับหนึ่งเข้าระบบทันที
  2017-09-07, 16:36
 • Tuesday, August 08, 2017
  19:20
  นักวิจัย เสนอรัฐลงทุนเพิ่มเพียง 20-30 ล้านบาท สามารถให้วัคซีนพื้นฐานแก่เด็กต่างด้าวครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อมนุษยธรรม-ลดภาระในอนาคต-สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ชี้ทุกวันนี้โรงพยาบาลก็ให้บริการอยู่แล้ว หากเป็นนโยบายชัดเจนจะดำเนินการได้คล่องขึ้น
  2017-08-08, 19:20
 • Saturday, August 05, 2017
  11:54
  ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิโครงการวิจัย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุ การเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมอาเซียนเป็นเรื่องสำคัญ ต้องคุ้มครองสิทธิแรงงานและทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย หวังจัดระเบียบแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและลดปัญหาการค้ามนุษย์
  2017-08-05, 11:54
 • Monday, July 31, 2017
  17:00
  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการแรงงานต่างด้าวมากเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ทำให้ปัญหาเรื่องสุขภาพคนต่างด้าวเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทุกรัฐบาล
  2017-07-31, 17:00
 • Sunday, July 30, 2017
  17:22
  การศึกษาประเมินผลการดำเนินงานและการตอบสนองของนโยบายขายบัตรประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม โดยสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2559 ได้สะท้อนถึงปัญหาและความท้าทายในการดำเนินการระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยจากผลการศึกษาได้นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทยอย่างน่าสนใจ ดังนี้
  2017-07-30, 17:22
 • Wednesday, July 05, 2017
  11:38
  วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เครือข่ายประชากรข้ามชาติ ยื่นข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงแรงงาน ต่อการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ
  2017-07-05, 11:38
 • Friday, June 30, 2017
  11:44
  วันที่ ​30 มิถุนายน 2560 เครือข่ายประชากรข้ามชาติ แถลงการณ์ด่วน ขอให้รัฐเร่งทบทวนรากเหง้าปัญหาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านนโยบายบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
  2017-06-30, 11:44
 • Monday, June 26, 2017
  20:29
  อดีตอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ แนะ สธ.ออกมาตรการเข้ม โรงพยาบาลไหนไม่ขายประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวให้ถือว่ามีความผิด แก้ปัญหาคลอดลูกแล้วทิ้งเพราะไม่มีเงินจ่ายค่ารักษา ชี้ยิ่งขายประกันเยอะ สธ.ยิ่งได้กำไร
  2017-06-26, 20:29

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน