Taxonomy term
 • Saturday, February 25, 2017
  10:22
  ทีมเศรษฐกิจ นสพ.เดลินิวส์ : การเกิดขึ้นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 พื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล แม้จะนำมาด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน โดยคาดว่า ในช่วงเวลาไม่นานจากนี้ จะมีผู้คนเดินทางเคลื่อนย้าย เข้า-ออก ในจังหวัดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่ชายแดนเพิ่มขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยว และแรงงานต่างด้าว ส่งผลต่อไปถึงผู้รับบริการด้านสาธารณสุข ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่นเดียวกับการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในกิจการทั้ง 13 ประเภท หากมีมากขึ้นย่อมส่งผลต่อปัญหาสาธารณสุขอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  2017-02-25, 10:22
 • Monday, February 13, 2017
  11:33
  “เหตุผลศีลธรรมการอยู่ร่วมกันและการจ้างงานแรงงานเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง ในชุมชนริมน้ำแม่กลอง” ซึ่งเป็นการศึกษาเหตุผลเชิงศีลธรรมของผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และทำความเข้าใจข้อจำกัดในการพัฒนาจริยธรรมของการอยู่ร่วมกันของผู้ประกอบการและแรงงานเพื่อนบ้าน
  2017-02-13, 11:33
 • Sunday, February 12, 2017
  11:30
  ผลการวิจัย “การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานข้ามชาติ และบทบาทของสหภาพแรงงาน"
  2017-02-12, 11:30
 • Saturday, February 11, 2017
  11:27
  จริยธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนคลองหก ในเขตชลประทานทุ่งรังสิต จังหวัดปทุมธานี
  2017-02-11, 11:27
 • Thursday, February 09, 2017
  11:27
  เครือข่ายแรงงานภูเก็ตเผย นโยบายไม่ขายประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวตั้งครรภ์ ทำให้มีเด็กถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลปีละ 10 กว่ารายเพราะพ่อแม่จ่ายเงินค่าทำคลอดไม่ไหว แถมโรงพยาบาลบางแห่งไม่ออกใบรับรองการเกิดให้หากไม่มีเอกสารจากนายจ้าง ส่งผลให้มีเด็กที่ไม่มีสถานะบุคคลแล้วกว่า 100 ราย ชี้หากรัฐไม่เปลี่ยนนโยบายจะมีเด็กไร้สัญชาติในไทยอีกมาก
  2017-02-09, 11:27
 • Tuesday, February 07, 2017
  14:12
  ผอ.รพ.ป่าตอง เสนอ ‘โมเดล’ แก้ปัญหาสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เสนอตั้ง Station ส่วนหน้า ลดปัญหาสถานบริการแออัด เปิดช่องว่างให้โรงพยาบาลสร้างรายได้ ชี้ “นายจ้าง” ต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ เหตุได้รับประโยชน์จากแรงงานมากที่สุด ชงเก็บเงินผู้ประกอบการตั้งกองทุน
  2017-02-07, 14:12
 • Tuesday, February 07, 2017
  11:14
  ผอ.รพ.ป่าตองกระทุ้งรัฐหาแนวทางชัดเจนว่าจะทำอย่างไรกับลูกแรงงานข้ามชาติที่คลอดแล้วถูกทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล หวั่นอนาคตจะเจอปัญหาคนไร้สัญชาติอีกเป็นล้าน ชี้นโยบายขายบัตรประกันสุขภาพราคาถูกเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ สุดท้ายระบบจะพังทั้งประเทศ จี้นายจ้างร่วมรับผิดชอบช่วยจ่ายค่าประกันด้วย
  2017-02-07, 11:14
 • Monday, February 06, 2017
  23:12
  โรงพยาบาลแม่สอดออกใบรับรองการเกิดให้เด็กข้ามชาติ 100% ผู้อำนวยการเห็นความสำคัญสิทธิมนุษยชน ตั้งคลินิกกฎหมายประสานงาน-ให้ความรู้ พิทักษ์สัญชาติเด็ก
  2017-02-06, 23:12
 • Monday, February 06, 2017
  22:58
  “ผู้รับเหมา” จ.ภูเก็ต โอดนโยบายรัฐบาลขัดขวางนำเข้า “แรงงานทักษะ” ระบุ ค่าใช้จ่ายแพง-ไม่การันตีคุณภาพ ชี้สถานการณ์ปัจจุบันขาดแคลนหนัก หวั่นอีก 5 ปี พม่ากลับประเทศ-ไทยวิกฤต
  2017-02-06, 22:58
 • Thursday, February 02, 2017
  11:50
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยันไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติรอบใหม่ หลังลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
  2017-02-02, 11:50

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
7 ชั่วโมง 48 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

คนเคยเขียนไว้
7 ชั่วโมง 48 นาที ago
กลับด้านบน