Taxonomy term
 • Saturday, February 16, 2019
  07:21
  เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราวหวั่นไม่ได้รับการบรรจุราชการ หลัง ก.พ. ไม่ได้เสนอวาระบรรจุพยาบาลล็อตสุดท้าย 2,900 อัตราเข้าที่ประชุม คปร. ชี้เป็นการประชุมรอบสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้แล้ว หากน้องๆ พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวไม่ได้รับการบรรจุจริงคงต้องมีการเคลื่อนไหวเรียกร้องกันอีกที
  2019-02-16, 07:21
 • Tuesday, February 12, 2019
  16:35
  กระทรวงสาธารณสุข ให้โรงพยาบาลทุกแห่งเข้มงวดความปลอดภัย สำรวจจุดเสี่ยง โดยเฉพาะตึกสูง และจัดระบบความปลอดภัยให้เพียงพอ ป้องกันอุบัติเหตุ ขอความร่วมมือประชาชนดูแลบุตรหลานใกล้ชิด ไม่ควรพาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไปเยี่ยมไข้ เพราะอาจติดเชื้อโรค เจ็บป่วยได้
  2019-02-12, 16:35
 • Sunday, February 10, 2019
  10:01
  สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการ จัดเก็บงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สืบค้นข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน
  2019-02-10, 10:01
 • Friday, January 18, 2019
  09:07
  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย พร้อมชื่นชมการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบบริการประชาชน สู่การเป็น สมาร์ท ฮอสปิทัล ใช้ระบบเรียกคิวอัตโนมัติ รู้ลำดับคิวตัวเองผ่านสมาร์ทโฟน นัดหมายผู้ป่วยลงทะเบียนตรวจล่วงหน้า จัดส่งยาผู้ป่วยถึงบ้าน จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สะดวกรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดความแออัดและการรอคอยคิว
  2019-01-18, 09:07
 • Tuesday, December 04, 2018
  22:34
  กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่าง ๆ อาทิ เทศกาลปีใหม่ การแสดงการต้อนรับ การแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่งให้ใช้บัตรอวยพร หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  2018-12-04, 22:34
 • Sunday, November 25, 2018
  19:16
  กระทรวงสาธารณสุข ชื่นชมทีมแพทย์ พยาบาล ชุดสกาย ดอกเตอร์ (sky doctor) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กชายอายุ 3 เดือน มีอาการไข้สูง หายใจหอบเหนื่อยรุนแรงส่งรักษาต่อโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ปลอดภัย
  2018-11-25, 19:16
 • Thursday, November 15, 2018
  18:48
  กระทรวงสาธารณสุข รอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังในการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้างด้วยเงินบำรุงเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขด้วยความสมัครใจ ขณะนี้ยื่นความจำนงแล้ว 30,000 กว่าคน จากทั้งหมด 50,000 กว่าคน
  2018-11-15, 18:48
 • Wednesday, October 10, 2018
  14:32
  รองปลัด สธ. ตั้งเป้าปี 2562 โรงพยาบาลวิกฤตการเงินระดับ 7 ต้องลดลงเหลือน้อยกว่า 4% มั่นใจบรรลุทำสำเร็จ เหตุงบประมาณเพิ่มขึ้น มีการกระจายที่เหมาะสม และทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  2018-10-10, 14:32
 • Wednesday, October 03, 2018
  22:51
  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยอมรับโรงพยาบาลใหญ่มีอัตราครองเตียงเกิน 100 % เร่งใช้นวัตกรรมแก้ไขปัญหาความแออัด ให้โรงพยาบาลใหญ่เน้นการรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อน พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายดูแลด่านหน้า ควบรวมการบริหารจัดการโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง/เล็ก สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพประชาชน
  2018-10-03, 22:51
 • Tuesday, October 02, 2018
  16:02
  ปลัด สธ.คนใหม่แบ่งงาน-มอบอำนาจ 4 รองปลัดใหม่ "หมอไพศาล" คุมด้านบริหาร "หมอประพนธ์" คุมงานพัฒนาการแพทย์ "หมอศุภกิจ" คุมงานพัฒนาการสาธารณสุข "หมอพิศิษฐ์" คุมงานสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
  2018-10-02, 16:02

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน