กรมการแพทย์

 • กรมการแพทย์โดยสถาบันโรคทรวงอกเปิดตัวโครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” เพื่ออบรมการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่แพทย์ พยาบาล มุ่งพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
  2014-03-10 15:47
 • บ้านเมือง - เมื่อวันที่ 6 มี.ค.57 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ น.พ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทยและของโลก ซึ่งจากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2553 พบว่า มีคนเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นจำนวนถึง 7.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 12.2% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมด สำหรับในไทยเสียชีวิตปีละ 37,000 ราย ในระหว่างปี 2548-2552 คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจ ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 1,185 ราย โดยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดประมาณ 450 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน ที่สำคัญผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในไทยจะมีอัตราตายสูงกว่าที่อื่นประมาณ 4-
  2014-03-07 09:07
 • อธิบดีกรมการแพทย์เตือนเพ่งมือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตติดต่อกันนาน  เสี่ยงพบปัญหาสายตา  แนะพักสายตาทุกครึ่งชั่วโมง  ปรับพฤติกรรมแบ่งเวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมด้วย
  2014-03-05 15:01
 • ข่าวสด - ท่ามกลางปมขัดแย้งของบ้านเมืองที่นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตของเด็กที่ไร้เดียงสา พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก) กรมการแพทย์ กล่าววิงวอน ข้อแรกขอให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำหรือยั่วยุคือผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำร้ายและทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ ขอได้หยุดการใช้ความรุนแรงในทุกกรณี
  2014-03-05 07:11
 • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ออกหนังสือวิงวอนทุกฝ่าย 3 ข้อ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิเด็ก จากปมขัดแย้งทางการเมืองและความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยมีเด็กเข้าไปมีส่วนร่วม
  2014-02-25 19:30
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดทีมแพทย์กู้ชีพเกาะติดสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองทั้งในกทม.และต่างจังหวัดใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เผยผลการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ดูแลผู้บาดเจ็บจากเหตุชุมนุมทางการเมือง ของหน่วยงานใน /นอกสังกัด และมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันนี้ มีผู้บาดเจ็บรวม 739 ราย โดยบาดเจ็บในกทม. 695 ราย ต่างจังหวัด 44 ราย เสียชีวิตรวม 17 ราย รายล่าสุดเสียชีวิตวันนี้เวลา 3.30 น.เป็นเด็กหญิงอายุ 5 ขวบเหตุเกิดที่เวทีชุมนุมที่ จ.ตราด ขณะนี้ยังมีผู้บาดเจ็บพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวม 52 ราย โดยอยู่ในกทม. 23 ราย ต่างจังหวัด 29 ราย
  2014-02-23 18:12
 • อธิบดีกรมการแพทย์ สั่งทีมแพทย์ ดูแลผู้ชุมนุม นปช.นครราชสีมา รองรับกรณีมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น หลังนัดชุมนุมใหญ่วันนี้
  2014-02-23 18:05
 • อธิบดีกรมการแพทย์เตือนเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคระบบทางเดินอาหารในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง  แนะกินอาหารปรุงสุก และอาหารที่มีวิตามินซีสูง  พร้อมดื่มน้ำสะอาดบรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิด  และเลี่ยงออกกำลังกายช่วงที่อากาศร้อนจัด
  2014-02-20 11:54
 • โพสต์ทูเดย์ กรมการแพทย์จัดหมอบินตรงเข้าอาเซียน ดูแลคนไทย พร้อมศึกษาระบบสุขภาพต่างแดน นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมได้รับงบประมาณดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 88 ล้านบาท โดยมีกิจกรรมหลักคือการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน จัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปดูแลแรงงานไทยในประเทศต่างๆของอาเซียน ครั้งละ 1-2 สัปดาห์
  2014-02-11 08:32
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมแพทย์กู้ชีพ ติดตามสถานการณ์ผู้ชุมนุมทางการเมืองโดยดูแลร่วมกับศูนย์เอราวัณ กทม.และในการชุมนุมจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจะดูแลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เผยในรอบ 24 ชั่วโมงมานี้ไม่มีผู้บาดเจ็บเพิ่ม ยอดบาดเจ็บสะสมตั้งแต่ 30 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมาจนถึงวันนี้ รวม 618 ราย เสียชีวิต 10 ราย   
  2014-02-10 15:44
 • กรมการแพทย์ประชุมทะเบียนมะเร็งระดับอาเซียน สร้างกลยุทธ์สำคัญวางแผนงานป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง  พร้อมแนะประชาชนปรับพฤติกรรมเลี่ยงภัยร้ายมะเร็ง
  2014-02-06 20:25
 • แนวหน้า - นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ของภูมิภาคทั่วโลก ส่งผลให้ประชากรเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2008 พบผู้ป่วย รายใหม่ราว 7 แสนราย และมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 5 แสนราย องค์การ อนามัยโลกจึงสนับสนุนให้ทุกประเทศจัดทำ แผนการป้องกันและควบคุม โดยจัดทำทะเบียน มะเร็ง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน ทั้งข้อมูลโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ การเกิดโรค การเสียชีวิต เพื่อให้แต่ละท้องถิ่น สามารถนำไปใช้ในการวางแผนและวางยุทธศาสตร์ควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าว
  2014-02-06 14:02

Pages