กรมสุขภาพจิต

 • กรมสุขภาพจิต จัดทำคู่มือประเมินพัฒนาการเด็ก และระบบติดตามเด็กพัฒนาการล่าช้า เป็นนวตกรรมใหม่ช่วยประเมินพัฒนาการเด็กได้เร็ว หากประเมินและกระตุ้นพัฒนาการได้ก่อนอายุ 6 ปี สามารถกลับมาปกติได้ ส่วนข้อมูลพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2558 ประเมินเด็ก 75,832 คน สงสัยพัฒนาการล่าช้าร้อยละ 14.99 
  2015-09-06 12:37
 • จิตแพทย์ ห่วงคนไทยที่มีอาการ “โนโมโฟเบีย” ขาดมือถือไม่ได้ ก้มดูจอนาน เสี่ยงเกิดปัญหาสุขภาพ ทั้งนิ้วล็อค สายตาเสื่อม หมอนรองกระดูกเสื่อมสภาพเร็ว ทำให้เกิดแขนชา มือไม่มีแรง เดินโคลงเคลง และอ้วน แนะวิธีป้องกัน ต้องสร้างวินัยในการใช้มือถือ ใช้เท่าที่จำเป็น ทำกิจกรรมอื่นทดแทน
  2015-08-30 15:27
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผู้บาดเจ็บเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์ ส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นตามลำดับ กลับบ้านแล้ว 17 ราย ส่งทีมสุขภาพจิตดูแลจิตใจผู้บาดเจ็บ ญาติ ครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกรายต่อเนื่อง และขยายผลดูแลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิต โทรปรึกษาได้ที่สายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
  2015-08-24 15:12
 • “ยงยุทธ” ประชุมบอร์ดสุขภาพจิต หารือลดช่องว่างเปลี่ยนสิทธิรักษาจาก 30 บาทไปประกันสังคม หลังพบมีปัญหา ได้รักษาไม่ต่อเนื่อง ต้องสำรองจ่ายก่อน พร้อมผลักดันรายการฟื้นฟูคนพิการ 26 รายการเข้าสู่รายการของ สปสช.หลังปัจจุบันมีแค่ 9 รายการเท่านั้น
  2015-07-16 16:40
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนแถลงข่าวการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและขัดนโยบายรัฐบาลของผู้บริหารระดับสูง สธ. พร้อมยื่นหนังสือถึง “นายกรัฐมนตรี”สอบ “หมอณรงค์” ระบุไม่ได้มีความสุจริต และยึดต่อหลักธรรมาภิบาลจริงอย่างที่ได้ประกาศมาก่อนหน้านี้
  2015-06-29 20:24
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยเด็กไทย 3–5 ปีมีพัฒนาการล่าช้าถึงร้อยละ 34 นักเรียนชั้นป.1ไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์ จับมือมหาดไทย ศึกษา และพัฒนาสังคมฯ เร่งพัฒนาเด็กเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งเป้าให้เด็กไทยมีพัฒนาสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ลดเด็กปัญญาอ่อนได้ปีละกว่า 500 คน ลดอัตราการตายของทารกแรกเกิดให้เหลือกว่า 8 รายต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
  2015-06-24 15:58
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่ 12 เน้น “สุขภาพจิตสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์” รองรับผู้ป่วยสุขภาพจิตปีละไม่น้อยกว่า 1.5 ล้านราย เร่งนำทีมหมอครอบครัวร่วมช่วยแก้ปัญหา เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์ มั่นใจผลสำเร็จการรักษาสูงขึ้น
  2015-06-15 18:56
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจไอคิว-อีคิว เด็ก ป.1ล่าสุดในปี 2557 พบอีคิวปกติ แต่ไอคิวเด็กชนบทต่ำกว่าเด็กในเมือง สาเหตุขาดความอบอุ่นในครอบครัว หนุนพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง-ผู้ดูแลเด็ก ช่วยกระตุ้นเพิ่มไอคิว-อีคิว ด้วยวิธีง่ายๆ คือ“กิน กอด เล่น เล่า ลดดูทีวี ลดเล่นเกม”
  2015-05-27 20:40
 • กรมสุขภาพจิต เผย วัยแรงงาน โทร 1323 เกือบ 1 ใน 3 เครียดวิตกกังวล แนะ 4ส. 1ม. ส่งเสริมสร้างสุขกับมิตรร่วมงาน 
  2015-05-01 20:04
 • สธ.เผยคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตประมาณ 10 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ หรือโรคอารมณ์ 2 ขั้ว ร่าเริงเกินเหตุสลับซึมเศร้าถึง 1 ล้าน เสี่ยงต่อฆ่าตัวตายสูง กลุ่มเสี่ยงสูงสุดคืออายุ 20-30 ปี เร่งกระตุ้นโรงพยาบาลใหญ่ทุกเขตสุขภาพจัดหอผู้ป่วยจิตเวช และห้องฉุกเฉินดูแลผู้ป่วยวิกฤติ กระจายยาถึงโรงพยาบาลชุมชน ให้ทีมหมอครอบครัวคัดกรองปัญหาและส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและฟื้นฟูในชุมชน มั่นใจป้องกันและลดปัญหาฆ่าตัวตายได้ 
  2015-03-30 14:16
 • กรมสุขภาพจิตร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจความสุขคนไทย ปี 2557 เผยความสุขคนไทยครึ่งปีหลังค่อยๆ ดีขึ้น สุขภาพ เวลา และรายได้ เป็นปัจจัยสำคัญกำหนดความสุขคนไทย พร้อมชวนคนไทย“ให้เวลา ขยับกาย กระจายสิ่งดี” สร้างความสุขง่ายๆ โดยเริ่มที่ตัวเอง ต้อนรับวันความสุขสากล
  2015-03-22 20:07
 • ปลัดสธ.สนับสนุนโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต 18 แห่งทั่วประทศ เป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ให้บริการด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม ด้วยมาตรการ 5 ประการ ได้แก่ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จัดระบบภายในเพื่อการป้องกัน ระบบเฝ้าระวัง ระบบการตรวจสอบภายใน และการปราบปราม ลงโทษ ที่รวดเร็ว ขณะนี้มีโรงพยาบาลคุณธรรมแล้ว 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลบางมูลนาก และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร มีชมรมจริยธรรมในสถานบริการสาธารณสุขแล้ว 886 ชมรม
  2015-03-01 14:12

Pages