กรมสุขภาพจิต

 • จากการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา ณ รร.เซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ได้มีการนำเสนอปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตาย รวมถึงแนวทางการป้องกัน 
  2016-06-11 22:07
 • กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับยูนิเซฟ ขับเคลื่อนงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นไทย ตั้งเป้าหยุดยั้งการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกต่ำกว่าร้อยละ 2 อัตราการติดเชื้อเอชไอวีและการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นลดลง วัยรุ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเพิ่มมากขึ้นภายในสิ้นปี 2559
  2016-05-02 12:48
 • เผยข้อมูลบุคคลออทิสติกในไทยไม่ถึง 100 คนที่มีงานทำหรือสามารถประกอบอาชีพ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับครอบครัว กรมสุขภาพจิต มอบให้ รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ พัฒนาความพร้อมของบุคคลออทิสติกในการเข้าสู่โลกของการทำงานในชีวิตจริง พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับบุคคลออทิสติกได้ใช้ความสามารถ มีงานทำ มีรายได้และพึ่งพาตนเอง ลดภาระและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว เผยในไทยมีองค์กรรัฐและเอกชนกว่า 10 แห่งรับบุคคลออทิสติกเข้าทำงานด้วย ย้ำ ออทิสติก พัฒนาได้ กลับสู่สังคมได้ ขอเพียงเข้าให้ถึงบริการและได้รับโอกาสที่ดีจากสังคม
  2016-04-01 14:32
 • กรมสุขภาพจิตชี้โรคทางจิตเวชเป็นโรคเรื้อรังและโรคทางสมองอย่างหนึ่ง สามารถรักษาได้ การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ แต่ต้องไม่ขาดยา และการดูแลรักษาผู้ป่วยไม่ได้สิ้นสุดที่ รพ. ไม่สามารถมอบให้เป็นภาระของใครหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะได้ ต้องอาศัยครอบครัว ชุมชน หน่วยงานของรัฐ ทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบสาธารณสุข ในการติดตามเฝ้าระวังอาการเตือน และรีบนำมาสู่การบำบัดรักษา ก่อนที่อาการทางจิตจะกำเริบรุนแรงจนเกิดภาวะอันตราย
  2016-03-26 20:42
 • กรมสุขภาพจิตย้ำผู้ป่วยทางจิต มีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครอง เผยไบโพลาร์หรือโรคอารมณ์สองขั้ว สามารถรักษาหายได้ สำคัญที่ต้องกินยาให้ต่อเนื่อง 
  2016-03-08 15:31
 • กรมสุขภาพจิตเผย ปัจจุบันผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้น เสี่ยงเครียดและมีปัญหาสุขภาพจิตได้ง่าย ควรหาวิธีผ่อนคลายให้กับตัวเอง ปรึกษาคนรอบข้าง ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ไม่เอาปัญหามาคิดจนหมกมุ่น เพื่อความสุขและการมีชีวิตที่สมดุล ระบุโลกทั้งใบไม่ใช่ของเราคนเดียว
  2016-03-08 14:58
 • กรมสุขภาพจิตแจงข้อมูลสถานการณ์ปัญหาฆ่าตัวตายในประเทศไทย ระบุประเทศไทยถูกจัดอยู่อันดับ 57 ของโลก ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด คนไทยเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายราว 4,000 รายต่อปี หรือกว่า 300 รายต่อเดือน อัตราเฉลี่ยจะอยู่ที่ 6 รายต่อประชากร 1 แสนคน
  2016-03-01 15:11
 • กรมสุขภาพจิต ชี้ตุ๊กตาลูกเทพ กระแสนิยม เล่นกับความเชื่อและศรัทธาของคน แนะตั้งสติให้มาก
  2016-01-25 15:18
 • สปสช.ตั้งงบจิตเวชแยกจากงบเหมาจ่ายรายหัวในปีงบประมาณ 59 จำนวน 49 ล้านบาท เน้นดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 8,300 คน ให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องตามมาตรฐานของกรมสุขภาพจิตโดยใช้กลไกชุมชนร่วมกับ รพ.สต.ทั้งรับยาต่อเนื่อง ติดตามกรณีขาดยา ดูแลสุขภาพจิต ประเมินผู้ป่วย ความรุนแรงของอาการ และปรับทัศนคติในชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างปกติ
  2015-12-21 13:34
 • กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตกลงร่วมมือพัฒนางานด้านสุขภาพจิตกับสำนักงานคณะกรรมการด้านสุขภาพและการวางแผนครอบครัวของมณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  2015-12-16 16:56
 • กระทรวงสาธารณสุข เตรียมใช้กราฟมาตรฐานการเจริญเติบโตเด็กแรกเกิด - 5 ปี ขององค์การอนามัยโลก ในเด็กไทย เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 นี้ ตั้งเป้าส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กไทยให้มีน้ำหนักและส่วนสูงเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล เชื่อหากเด็กได้รับอาหารตามหลักโภชนาการและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี จะมีการเจริญเติบโตไม่ต่างกัน
  2015-09-26 13:41
 • รมว.สธ.เผยคนไทยฆ่าตัวตายปีละ 3,900 คน เฉลี่ยทุก 2 ชั่วโมง ให้กรมสุขภาพจิตรุกป้องกัน ส่ง อสม.จนท.สธ. เฝ้าระวังค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชน คือ ซึมเศร้า เคยพยายามฆ่าตัวตาย เข้าสู่ระบบการรักษา ย้ำเตือนชาวสังคมออนไลน์ ช่วยสังเกตสัญญาณฆ่าตัวตาย รอบคอบใช้ข้อความโพสต์ แนะหลัก “4 อย่า 3 ควร” อย่าท้าทาย/ อย่าเยาะเย้ย/ อย่านิ่งเฉย/อย่าส่งต่อ และควรห้าม/ ควรชวนคุย/ ควรติดต่อหาความช่วยเหลือ จะช่วยได้
  2015-09-10 17:34

Pages