กรุงเทพมหานคร

 • การควบคุมป้องกันวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพฯ แนวโน้มดีขึ้น แต่ยังพบปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว เนื่องจากไม่สามารถทราบตัวเลขที่แท้จริงได้ กทม.ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขออกกฎหมายบังคับให้แรงงานต่างด้าวทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ อีกทั้งพร้อมเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัณโรคจากโรงพยาบาลทุกสังกัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่
  2013-08-30 10:23
 • นายพีระพงษ์ สายเชื้อรองปลัด กทม.เปิดเผยว่าสถานการณ์วัณโรคในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ปัญหาที่พบขณะนี้อยู่ในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่มีการลงทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้ลงทะเบียน สำหรับแรงงานต่างด้าว ที่ลงทะเบียนไว้จะมีระบบประกันสุขภาพ ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก็ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อีกทั้งแรงงานบางคนอาจติดเชื้อวัณโรคแต่ไม่ทราบว่าตนเป็นโรคดังกล่าวและไม่ได้เข้ารับการรักษาก็ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบหาจำนวนผู้ติดเชื้อวัณโรคที่แท้จริงได้
  2013-08-29 08:57
 • แพทย์หญิงวิลาวัลย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคทางระบบประสาทและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยปีละประมาณ 30,000คน ก่อให้เกิดความพิการอย่างถาวรและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่วนใหญ่พบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายอายุมากกว่า 45 ปี โดยมีสาเหตุปัจจัยเสี่ยง เช่นความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมทั้งสูบบุหรี่ โรคอ้วน โดยมีสัญญาณอันตราย เช่น แขนขาอ่อนแรงหรือชาครึ่งซีกทันทีทันใด ตามองเห็นภาพซ้อนหรือมืดมัวข้างใดข้างหนึ่งทันที ปากเบี้ยว พูดตุกุกตะกัก นึกคำพูดไม่ออก ปวดศีรษะ รุนแรงเฉียบพลัน เดินลำบาก ทรงตัวไม่อยู่ หรือเป็นลมหมดสติ ซึ่งผู้ที
  2013-08-26 15:07
 • กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เข้มข้นมาตรการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกต่อเนื่อง เผยสถานการณ์ยังทรงตัว บางพื้นที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ให้เร่งลดจำนวนผู้ป่วย
  2013-08-24 11:26
 • นายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย และสำนักงานเขต ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสำรวจและขึ้นทะเบียนร้านค้าสัตว์ปีกมีชีวิตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น โรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ใหม่ H7N9 ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพผู้ค้าสัตว์ปีกและประชาชนทั่วไป
  2013-08-05 07:19
 • นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าเนื่องในวันตับอักเสบโลก วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 กรุงเทพมหานครขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนรับบริการตรวจหาตับอักเสบบีฟรี ในโครงการ “เรารักตับ”ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฎาคม 2556 เป็นโครงการของมูลนิธิโรคตับร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จำนวน 81 แห่ง ทั่วประเทศ ให้บริการตรวจหาไวรัสตับอักเสบบีฟรี จำนวน 8,300 คน โดยโรงพยาบาลที่ร่วมให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครมี จำนวน 25 แห่ง มีโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประชาชนที่สนใจรับบริการสามารถสอบถามรายชื่อโรงพยาบาลและเวลารับบริการได้ที่ มูล
  2013-07-22 07:56
 • เมื่อเวลา11.00 น.วันที่ 17 ก.ค.56 ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (กทม.) นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตห้วยขวาง ได้ยื่นกระทู้ถามฝ่ายบริหาร เรื่องสถานการณ์ไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายประเดิมชัย กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 ราย ซึ่งอยู่อาศัยอยู่ในแฟลตตำรวจ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 14 ก.ค.
  2013-07-18 14:26
 • นายวงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย (สนอ.) กรุงเทพ มหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากที่ในช่วงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา มีปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อทรายอะเบท ที่ได้สั่งซื้อไปจำนวน 200,000 ถุง แต่ได้รับจัดสรรมาไม่ครบ เนื่องจากมีความล่าช้าในการผลิต เนื่องจากตามระเบียบจะต้องจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรมเพียงแห่งเดียว เช่นเดียวกัน ทั่วทั้งประเทศ ล่าสุดเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ รับจัดสรรมาครบตามจำนวนแล้ว และได้กระจายทรายอะเบทไปยังศูนย์สาธารณสุขทั่วกรุงเทพฯ ในลอตล่าสุด 100,000 ถุง เพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชน เพื่อทำลายลูกน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่าง ๆ ต่อไป ซึ่งตลอดปีงบประมาณ 2556 นี้
  2013-07-17 07:47
 • ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังประชุมมอบแนวทางการจัดระเบียบสังคม กรณีร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ตในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการจัดระเบียบร้านเกมและอินเตอร์เน็ต ว่าสถานการณ์เด็กติดเกมในขณะนี้น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร้านเกมและร้านอิน เตอร์เน็ต ซึ่งแม้จะไม่ค่อยเห็นร้านต่างๆ บนถนนสายหลัก แต่ในตรอกซอยต่างๆ มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น กทม.จะใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบร้านเกม อาทิ พระราชบัญญัติคุ้ม
  2013-07-16 10:00
 • แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกล่าวว่า กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยประสานโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการจัด การศึกษา
  2013-07-11 11:54
 • กรุงเทพมหานคร ห่วงประชาชนเรื่องไข้เลือดออก ปีนี้ระบาดหนัก รุนแรง เพราะมีผู้ป่วยแล้วทั่วประเทศ 1.5 แสนคน กำชับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง
  2013-06-28 11:26
 • นางอินจิรา นิยมธูร ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย (สนอ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการสุ่มตรวจคุณภาพอากาศในอาคารหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ อาคารสำนักงาน เป็นต้น พบว่ายังมีอาคารที่มีลักษณะคุณภาพอากาศที่ไม่ถูกสุขลักษณะตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
  2013-06-25 07:50

Pages