กรุงเทพมหานคร

 • อปสข.เขตพื้นที่ กทม. ประชุมหารือแนวทางรองรับการให้บริการประชาชนหลัง รพ.เอกชนถอนจากระบบบัตรทอง “หมอสมศรี” ประธาน อปสข.เผย ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก รพ.ในแต่ละสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเข้ามาดูแลประชาชน ขอให้ประชาชนวางใจว่าจะได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานเหมือนเดิม
  2017-08-29 20:35
 • สปสช.เขต 13 กทม.แจงรายละเอียด รพ.ถอนตัวจากระบบบัตรทอง 1 ต.ค.นี้ กระทบประชาชน 250,098 คน มีทั้งหน่วยบริการประจำ คือ รพ.มเหสักข์ และหน่วยบริการที่รับส่งต่อจากคลินิก คือ รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.วิภารามปากเกร็ด และ รพ.บางนา 1 ยืนยันประชาชนไม่ต้องกังวล จัด รพ.รองรับไว้แล้ว
  2017-08-27 18:43
 • เผยความสำเร็จ 15 ปี ความร่วมมือระหว่าง กทม. และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข ทั้งการป้องกันโรคเอดส์ วัณโรค เตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยจากโรคติดต่อ
  2017-08-19 15:19
 • รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ให้บริการ Free Wi-Fi ในโรงพยาบาล เล็งขยายการบริการให้ครอบคลุมหน่วยงานในสังกัดต่อไป
  2017-07-15 07:44
 • มธ.ดึงหลายหน่วยงานร่วมถกแก้ปัญหาการขับรถผ่าไฟแดงของรถพยาบาลฉุกเฉิน สพฉ.ระบุ ปี 2559 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุกับรถพยาบาล 42 ครั้ง ย้ำมีมาตรฐานชัดเจนในการฝึกอบรมพนักงานขับรถพยาบาลและรับรองรถ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดสัญญาณจราจรไฟเขียวให้นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตทั่วประเทศ ด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่องประกาศไม่ฝ่าไฟแดงอีกต่อไป
  2017-06-24 09:49
 • รองปลัด กทม. 'วันทนีย์' นำทีมแพทย์ กทม.ประชุมวิชาการที่สหรัฐอเมริกาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
  2017-03-04 11:20
 • กระทรวงสาธารณสุข ส่งทีมปฏิบัติการการแพทย์ส่วนภูมิภาคชุดแรกจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่ ร่วมดูแลประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ และทำกิจกรรมบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง
  2016-11-04 13:48
 • ประเมินผล 10 ด้าน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ กทม.พบว่า การดำเนินงานทั้ง 7 ศูนย์ มีจุดเด่นของการพัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านอย่างต่อเนื่อง และยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ต่างๆ อีก 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลกลาง ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ศูนย์ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง ซึ่งทั้ง 3 ศูนย์ มีความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น 
  2016-07-03 21:31
 • สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จับมือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รพ.พระมงกุฏ ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2 เป็นการศึกษาหลังปริญญาของแพทยศาสตรศึกษา เพื่อให้บัณฑิตแพทย์สามารถปฏิบัติงานด้านการแพทย์เฉพาะทางได้อย่างมีคุณภาพ โดยได้เริ่มจัดให้มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านครั้งแรกในปีการอบรม 2558 ประกอบด้วยสาขาศัลยศาสตร์ และสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ส่วนในปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 2 ได้เปิดการอบรมเป็น 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาศัลยศาสตร์ สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา และต้อนรับน้องใหม่สาขากุมารเวชศาสตร์
  2016-06-21 19:49
 • เตรียมเสนอ สภา กทม.อนุมัติตั้ง “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม.” 8 มิ.ย.นี้ เดินหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดึงประชาชนมีส่วนร่วม หลัง คกก.วิสามัญศึกษาฯ สรุปผลศึกษาไม่ซ้ำซ้อน จัดตั้งได้ คาดเริ่มงบปี 60 ประเดิมกองทุน 400 ล้านบาท สปสช.หนุน 250 ล้านบาท กทม.สมทบ 150 ล้านบาท 
  2016-06-03 20:34
 • กทม.พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในอนาคตอาจจะมีการปรับเบอร์โทรสายด่วน 1669 สำหรับทั่วประเทศ และ กทม. 2 เบอร์ 1649, 1555 รวมเป็นเบอร์เดียว
  2016-05-17 14:46
 • เว็บไซต์แนวหน้า : รองปลัด กทม.แจงหลังถูกโวย รพ.สังกัด กทม.ปฏิเสธการรักษา-วินิจฉัยผิดพลาด ระบุน้อมรับและจะตรวจสอบอีกครั้ง เผยที่ผ่านมาพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง ทั้งเพิ่มศูนย์แพทย์เฉพาะทาง พัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข แต่อาจยังเกิดปัญหาอยู่บ้าง ซึ่งคงไม่ใช่แค่ รพ.สังกัด กทม.แต่สังกัดอื่นๆ ก็มีปัญหาร้องเรียนบ่อยครั้ง
  2016-01-29 21:07

Pages