งบเหมาจ่ายรายหัว

 • "นพ.ยอร์น" ชี้ย้ายปลัดณรงค์ไปแล้ว “นพ.รัชตะ” ต้องรับหน้าเสื่อแก้ปัญหาการเงินการคลังของ "สธ.-สปสช." แทน ด้านรองนพ.สสจ.ปัตตานี ย้ำเดินหน้าสานต่อนโยบายเขตสุขภาพ
  2015-03-13 17:04
 • บอร์ดสปสช.แจงข้อกล่าวหา  หลังมีผู้ร้อง ป.ป.ท.ประเด็นบริหารกองทุนบัตรทอง เผยเป็นประเด็นเก่าที่สปสช.เคยชี้แจงไปแล้วหลายครั้ง พร้อมให้ตรวจสอบ ยันทุกอย่างดำเนินการภายใต้กฎหมาย ไม่เคยมีการตกแต่งบัญชี ไม่มีการโอนเงินให้รพ.แล้วเรียกกลับ แต่เป็นการโอนให้ก่อนเพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง และหักลบตามผลงานที่ทำได้ ส่วนการจัดซื้อยาดำเนินการผ่านอภ. จึงไม่ใช่การเอื้อประโยชน์เอกชน และไม่มีค่าคอมมิชชั่น เงินที่ได้จากอภ.คือเงินสนับสนุนกิจการภาครัฐทีมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการ ส่วนเบี้ยประชุมอนุกรรมยึดตามมติครม.
  2015-03-09 18:39
 • ปลัดสธ.ประชุม ผอ.รพช./รพท./รพศ. ทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารราชการจากส่วนภูมิภาค พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ด้าน คือ ธรรมาภิบาล การจัดระบบบริการด้วยเขตสุขภาพ และระบบการเงินการคลัง
  2015-03-03 19:01
 • จาก บทความ ของ ดร.คณิศ แสงสุพรรณได้กล่าวถึงที่มาของ สปสช.ซึ่งแต่เดิมมีการจัดตั้ง สปสช.ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ซื้อ(purchaser) แทนประชาชน เพื่อคานอำนาจกับผู้จัดบริการ (provider) เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ภายใต้การเจรจาต่อรองที่สมดุล เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ที่สิทธิการรักษานี้ ความ แตกต่าง และขัดแย้งระหว่าง สปสช. กับ กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา  และมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งต่อมาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว มีข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน และข้อที่ควรทบทวนเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เจ้าของภาษีที่แท้จริงต่อไป ดังนี้
  2015-03-03 13:05
 • อดีตปลัดกระทรวงแนะ "สธ.-สปสช." ยอมรับโมเดลการบริหารงบประมาณระบบสุขภาพจากคนกลาง ชี้ ชุด คณิศ ถือว่าเป็นกลางศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ปัญหาขัดแย้งมีข้อยุติ แต่ส่วนตัว อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบริหารงบ แจงถ้ายังจัดการเหมือนเดิม ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนที่เกิดขึ้น ยันไม่มีเหตุผลเพียงพอปลดปลัดสธ.เหตุขัดแย้งเรื่องแนวคิดต่างกันเท่านั้น เสนอยกเรื่องที่เห็นร่วมกัน เช่น พัฒนาการล่าช้าเด็กไทย มาเป็นวาระหลักบริหารร่วม รมว.-ปลัด
  2015-03-02 19:51
 • นสพ.สยามรัฐ : จากกรณีปัญหาความขัดแย้งยืดเยื้อ ลากยาวข้ามปีตั้งแต่ปี 2557 ถึงต้นปี 2558 กับ "ศึกในกระทรวงหมอ" ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรณีรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ลงตัว
  2015-03-02 16:02
 • สปสช.เขต 4 สระบุรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ภายใต้กฎหมายหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2558 รุกเปิดเวทีระดับจังหวัดและนำร่องระดับตำบล เพื่อรับทราบสภาพปัญหาการรับบริการด้านสุขภาพของประชาชนและการดำเนินงานด้านผู้ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
  2015-02-25 12:05
 • นสพ.มติชน : พล.ประวิตร รองนายกฯ เรียก หมอรัชตะ-หมอณรงค์ เคลียร์ความขัดแย้งในสธ. ทั้งการจัดสรรงบบัตรทอง เขตสุขภาพ ให้เวลา 1 สัปดาห์เพื่อหาทางออกร่วมกัน และต้องมีข้อยุติภายในสัปดาห์หน้า
  2015-02-18 09:23
 • บทความจาก ดร.คณิศ แสงสุพรรณ บอร์ดสปสช.ด้านการเงินการคลัง ที่อธิบายถึงบทสรุปที่ได้จากการข้อเสนอเพื่อการจัดสรรงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2558 ที่ สธ.เสนอเข้ามา แม้ส่วนใหญ่จะมองว่า เป็นความขัดแย้งระหว่าง สธ. และสปสช. แต่ ดร.คณิศ กลับมองต่างออกไป และชี้ให้เห็นว่า นี่เป็นบททดสอบกลไกการเจรจาเพื่อหาจุดสมดุลระหว่าง ผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการ และวิธีการที่บอร์ดสปสช.ใช้ในการตัดสิน ซึ่งไม่ได้ใช้กลไกเชิงอำนาจ แต่ใช้การหาข้อสรุปผ่านการปรึษาหารือ จนได้บทสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
  2015-02-17 18:48
 • นสพ.มติชน : เลขาธิการสปสช.ไม่ค้านการตั้งสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ ส่วนงบประมาณที่กำหนดว่าต้องเอามาจากสปสช.นั้น สปสช.จะของบประมาณแยก ไม่ให้ยุ่งกับงบเหมาจ่ายรายหัวเพราะที่ผ่านมาได้งบน้อยอยู่แล้ว
  2015-02-16 13:00
 • นสพ.มติชน : นิมิตร์ เผยเสียดายปลัดสธ.ค้านตั้ง อัมมาร ตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้เป็นคนที่เหมาะสม เข้าใจระบบ ทั้งยังตรงไปตรงมา ฝากถึงปลัดสธ.หันหน้ามาคุยกันจะดีกว่า หากเห็นว่าใครเหมาะสม ก็อยากให้เสนอชื่อมาเพื่อเป็นคนกลางช่วยเจรจา
  2015-02-15 17:35
 • รพ.พะเยา พร้อมแพทย์รพ.สต. ส่งตัวแทนยื่นหนังสือคัดค้าน สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ เรียกเงินงบประมาณปี 57 คืนกว่า 32 ล้านบาท ชี้อาจมีผลกระทบการบริหารงานบริการประชาชน
  2015-02-15 17:17

Pages