งบเหมาจ่ายรายหัว

 • โพสต์ทูเดย์ : มหากาพย์ความขัดแย้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ยังมืดมน ไร้ทางออกมาเป็นเวลานานนับปี แม้จะมีความพยายามเจรจาต่อเนื่องนานหลายเดือน แต่ผลกลายเป็นว่านอกจากปัญหาเดิมจะแก้ไม่ได้แล้ว ยังมีปัญหาใหม่ตามมาอีก
  2015-02-03 08:43
 • เครือข่ายประชาชน 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายพลเมืองขับเคลื่อนสิทธิด้านสุขภาพ และกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ “หมอรัชตะ” ค้านข้อสรุปจัดสรรงบตามเขตสุขภาพตามข้อเสนอ สธ. หลังทดลอง 2 เขต เหตุยังขาดความชัดเจน หวั่นกระทบประชาชน แถมยังจำกัดการมีส่วนร่วมประชาชน
  2015-02-02 15:24
 • เวทีประชาพิจารณ์ต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ระดับประเทศคึกคัก มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1 พันคน ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและรับบริการ แต่ยังคงไร้เงาปลัด สธ.และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม ด้าน “หมอรัชตะ” เปิดเวทีประชุม ย้ำเป็นเวทีเพื่อรวบรวมความเห็นสู่การสร้างความสมดุลระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ถกลดปัญหาขัดแย้ง ทั้งการแยกเงินเดือน การจัดสรรงบ และการแยกกองทุน เป็นต้น นำไปสู่การสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืน     
  2015-02-02 14:44
 • รมว.สธ.ยัน ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องจัดสรรงบบัตรทอง เผยข้อตกลงที่ได้จากการประชุมร่วม สธ.และ สปสช. ยังต้องนำเสนอเข้าอนุฯ การเงินการคลัง และนำเสนอให้บอร์ด สปสช.พิจารณาต่อไป ชี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ต้องผ่านการมีส่วนร่วมทุกระดับ ไม่ใช่เรื่องที่ สธ.จะไปตกลงกับสปสช.ได้เอง
  2015-02-02 13:35
 • เดลินิวส์ : รมว.สธ.เผย ที่ประชุมร่วม สธ. สปสช. เห็นชอบหลักเกณฑ์จัดสรรงบผ่านเขตสุขภาพ หลังทดลองเขต 2 และเขต 10 เห็นว่ามีประสิทธิภาพ เตรียมนำข้อเสนอเข้าที่อนุกรรมการการเงินการคลัง เพื่อเสนอเป็นวาระให้บอร์ดสปสช.พิจารณาต่อไป
  2015-02-01 19:19
 • เครือข่ายหลักประกันสุขภาพสงขลา ร้อง คสช.เพิ่มงบรายหัวบัตรทอง 3,300 บ. ชี้ถูกแช่แข็ง 5 ปี ทำงบประมาณในระบบไม่พอ ยันไม่เอาร่วมจ่าย มุ่งเป้าหมายรวมกองทุนสุขภาพลดเหลื่อมล้ำ ส่วนปัญหา รพ.ขาดทุน เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา หนุนกองทุนสุขภาพตำบล เพราะเป็นกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ไม่เห็นด้วยยุบกองทุนย่อย แจงจะทำให้ภาระค่ารักษาตกอยู่กับ รพ.ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เรียกร้อง สนช.ผ่านร่าง กม.คุ้มครองผู้เสียหายฯ หลังถูกดองมา 10 ปี เชื่อช่วยลดปัญหาฟ้องร้องแพทย์-ผู้ป่วย และเยียวยาผู้สียหายอย่างเป็นธรรม
  2015-01-31 16:32
 • นับวันปัญหาภายในแวดวงสาธารณสุขจะยิ่งคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆ เพราะความไม่เข้าใจกันระหว่าง "กระทรวงสาธารณสุข" (สธ.) กับ "สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" (สปสช.) ที่บริหารจัดการงบประมาณในโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ลงตัว
  2015-01-31 12:49
 • กลุ่ม รร.แพทย์ สะท้อนปัญหา “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น ชี้งบเหมาจ่ายรายหัวไม่เพียงพอ เหตุรักษาโรคยาก ซับซ้อน ค่าใช้จ่ายสูง ต้องให้บริการบนสิทธิประโยชน์ไม่รู้จบ แถมบางรายการยังเบิกไม่ได้ทั้งที่จำเป็นต้องให้การรักษาผู้ป่วย พร้อมโอดกลไกเบิกจ่ายยุ่งยาก รายละเอียดมาก ซ้ำเปลี่ยนแปลงบ่อย เพิ่มภาระงานหนัก ล่าสุดแพทย์ต้องเป็นผู้กรอกข้อมูลมะเร็ง เสนอ สปสช.ตกลงหน่วยบริการ ก่อนปรับหลักเกณฑ์และกำหนดสิทธิประโยชน์ใหม่ แนะ สธ.- สปสช. ควรจูงมือรุก “สำนักงบ” แจงปัญหางบไม่พอ
  2015-01-31 12:17
 • สปสช.เดินหน้ารับฟังความเห็นต่อ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ในส่วนผู้ให้บริการต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เน้นโรงเรียนแพทย์ รพ.เอกชน และ รพ.อปท.ย้ำแม้เป็นกลุ่มผู้ให้บริการรายย่อย ดูแลผู้มีสิทธิ์เพียงร้อยละ 20 แต่เป็นส่วนสำคัญช่วยให้ระบบดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึง พร้อมสรุปผลการรับฟังความเห็นผู้ให้บริการส่วน สธ.แบ่งเป็น 5 ประเด็น ทั้งปัญหาจัดสรรงบ, ขาดความเป็นเอกภาพ สธ.-สปสช., การปฏิรูปเขตสุขภาพ สธ.สอดคล้องการบริหารงบ สปสช., สาเหตุงบประมาณขาดแคลน และแนวทางแก้ปัญหา เตรียมนำเสนอเวททีรับฟังความเห็นระดับประเทศ 2 ก.พ.
  2015-01-31 09:46
 • เวทีรับฟังความเห็นต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าวันแรก ในส่วนผู้ให้บริการ สธ. ประธานชมรมต่างๆ ในระบบสาธารณสุข ขึ้นเวทีเสนอปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไข โดยชมรม รพศ./รพท.ยันขอเดินหน้าเขตสุขภาพ สธ. เชื่อเป็นทางออกลดความเหลื่อมล้ำหน่วยบริการ พร้อมปราม สปสช.อย่าโฆษณาสิทธิประโยชน์เกินจริง ควรตกลงกับผู้ให้บริการก่อน, ชมรม นพ.สสจ.เสนอขอแยกงบเงินเดือนออกจากงบเหมาจ่าย เพื่อให้งบลงหน่วยบริการชัดเจน, ชมรม ผอ.รพช. เสนอขยายสิทธิครอบคลุมคนรอพิสูจน์สถานะ ลดปัญหาสภาพคล่อง รพ.ชายแดน พร้อมขอ สธ.และ สปสช.จับมือจัดทำแผนหน่วยบริการระยะยาว กันการเมืองตั้ง รพ.สร้างปัญหาเพิ่ม, ชมรมแพทย์ชนบท เสนอคงวิธีจัดสรรเดิม แต่ให้ปรับปรุงรายละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
  2015-01-30 10:50
 • รมว.สธ. เผยเพิ่งทราบเรื่อง ชมรมแพทย์ชนบทยื่นบิ๊กตู่ปลดปลัดสธ. ยังไม่ได้คุยกับทั้ง 2 ฝ่าย แจงพยายามแก้ไขด้วยการเจรจา ชี้เป็นเรื่องความเห็นต่าง ไม่ใช่การแย่งเงินกองทุน ตอนนี้ให้ สธ.และสปสช.ร่วมพิจารณางบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพขาขึ้น ส่วนวันที่ 2 ก.พ.เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายครั้งใหญ่ เชื่อปัญหาขัดแย้งจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ ยันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน
  2015-01-27 17:40
 • อดีตผอ.รพ.โพนทอง แจง รพ.ขาดทุน เหตุถูกเบี้ยวหนี้ค่าตรวจแลป หลังยกระดับเป็นศูนย์กลางตรวจแลปของอีสานตอนบน บางแห่งค้างจ่าย 3 ล้านบาท แถมภาระค่าตอบแทนแพทย์เฉพาะทางเพียบ เฉพาะค่าโอทีเฉลี่ย 1.7 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมยอมรับ ระบบเบิกจ่ายเพื่อรับเงินบัตรทองของรพ.มีปัญหา ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ทำให้เบิกจ่ายได้ไม่เต็ม ติงสปสช.มีท่อส่งงบเยอะเกิน เต็มไปด้วยรหัสและตัวย่อ รพ.เองตามไม่ทัน เป็นปัญหาจัดส่งข้อมูล ส่งผลให้มีการเรียกเงินคืนในภายหลัง
  2015-01-26 15:44

Pages