นักศึกษาแพทย์

 • คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราช รื้อใหญ่หลักสูตรผลิตหมอ ปลูกจิตสำนึกฟังเสียงผู้รับบริการเพื่อยกระดับบริการ ระบุต้องเข้าถึง patient of experience ผ่านการสังเกตและสอบถาม ย้ำสิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้คนไข้รับรู้ถึงความยินดีที่พร้อมให้บริการ
  2019-01-02 19:45
 • วันก่อนน้องหมอปี 4 โพสต์ภาพพิธีรับเสื้อกาวน์ยาวกันแบบรัวๆ ด้วยความภาคภูมิใจ เพราะหมอเรียนกัน 6 ปี โดย 3 ปีแรกยังไม่ได้ขึ้นชั้นคลินิก และมักต้องเรียนแบบท่องจำซะมากโดยไม่ได้ไปดูผู้ป่วย ดังนั้นจุดเริ่มต้นของความรู้สึกเชิงสัญลักษณ์ในความเป็นหมอจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 4 นั่นเอง ขอบคุณภาพจาก รพ.ขอนแก่น "พิธีศักดิ์สิทธิ์สวมเสื้อกาวน์ให้น้อง" นักศึกษาแพทย์ปีที่ 3 ขึ้นปีที่4 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2018-06-10 12:02
 • การเอารัดเอาเปรียบอย่างไร้มนุษยธรรมบีบให้แพทย์รุ่นเยาว์และผู้ป่วยอยู่ในภาวะคับขันอย่างยิ่ง นักศึกษาแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านที่อดนอนกรำงานหนักอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุซึ่งจะกลายเป็นตราบาปที่พวกเขาจะไม่มีวันอภัยให้ตัวเองไปตลอดกาล
  2018-03-29 23:12
 • สมาคมวิทยาลัยแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาเผย จำนวนนักศึกษาหญิงผ่านการตอบรับเข้าศึกษาต่อยังวิทยาลัยแพทย์สูงกว่านักศึกษาชายเป็นครั้งแรก
  2018-01-03 13:42
 • นสพ.เดลินิวส์ : ช่วงปี 56 เกิดแนวคิดร่วมมือทำงานกันของ 2 องค์กร หนึ่งคือหน่วยงานรัฐ อีกหนึ่งคือหน่วยงานเอกชนที่มีความตั้งใจช่วยเหลือสังคมและวงการสาธารณสุขให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพการรักษาที่ดี และเป็นไปอย่างทั่วถึงด้วยการสร้างแพทย์ใหม่ๆ ขึ้นมา โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือ หน่วยงานของรัฐ และมหาวิทยาลัยสยาม คือ หน่วยงานเอกชนที่มีความเห็นพ้องกัน ณ ขณะนั้นดำเนินการภายใต้โครงการ "40 ปี ม.สยามความพร้อมสร้างแพทย์คุณภาพสู่ AEC"
  2015-11-27 15:51
 • รพ.ตำรวจยกเลิกความร่วมมือคณะแพทย์ฯ ม.สยาม ในการเป็นสถานที่เรียนระดับชั้นคลินิก ปีที่ 4-6 หลัง ม.สยามเปิดเปิดรับ นศ.แพทย์เมื่อปี 56 และรุ่นแรกต้องเรียนหลักสูตรคลินิกต้นปี 59 นี้ ด้านแพทยสภาแก้ปัญหาประสานจัดหาสถานที่ศึกษาต่อระดับคลินิกให้ และให้ ม.สยามงดรับ นศ.แพทย์ชั่วคราว
  2015-11-21 14:06
 • ปลัด สธ.แนะแนวนักศึกษาแพทย์ปีสุดท้ายของคณะแพทย์ทุกมหาวิทยาลัยถึงเส้นทางในการทำงานในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในด้านความก้าวหน้าในตำแหน่ง และได้รับการพัฒนาศักยภาพความเป็นแพทย์ โดยกระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าผลิตแพทย์เติมเต็มให้ระบบสุขภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ แพทย์ 1 คน ต่อประชากร 1,500 คน ในปี 2566 ซึ่งขณะนี้ตัวเลขอยู่ที่ 1 ต่อ 2,000 คน
  2015-11-07 15:40
 • เตรียมเสนอ ทปอ.ปรับวุฒิเรียนหมอ 6 ปี จบ ป.โท
  2012-11-14 13:37