พูลศรี เปาวรัตน์

 • สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการวอนรัฐบาลและกรมบัญชีกลางเร่งแก้ไขหาทางออก สิทธิการเบิกจ่ายยารักษามะเร็ง แนะตั้งกองทุนเยียวยาผู้ป่วยมะเร็ง
  2018-07-16 19:27
 • นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ ชี้สิทธิรักษา ขรก.เป็นคนละส่วนกับบัตรทอง ไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกัน เพราะเป็นพันธะสัญญาที่รัฐให้ไว้เมื่อเข้ารับราชการ มีรายได้น้อยเพื่อแลกกับสวัสดิการสุขภาพ ระบุหากป่วยด้วยโรคเดียวกัน ก็ต้องใช้งบรักษาเท่ากัน แนะเปลี่ยนระบบบริหารใหม่ เพิ่มคุณภาพเท่ากัน แต่ไม่ใช่ลดคุณภาพการรักษากลุ่มอื่นลง แนะรัฐบาลมีงบกลางให้ผู้ยากไร้ วอนรัฐบาลดูแลสิทธิ ขรก.ให้เต็มที่ เพราะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม
  2016-01-14 10:51
 • สมาคมพิทักษ์สิทธิข้าราชการ วอนกรมบัญชีกลางขยาย รพ.เอกชนเพิ่ม ชี้อย่าหวั่นงบบานปลาย เพราะผู้ป่วยเท่าเดิม แค่อำนวยความสะดวก และลดภาระ รพ.รัฐเท่านั้น พร้อมแจงอย่านำไปเชื่อมโยงกับงบบัตรทอง เหตุเป็นงบคนละส่วน
  2015-07-20 16:07
 • นสพ.มติชน : ข้าราชการเตรียมเฮ กรมบัญชีกลางจับมือเอกชน ขยายให้ใช้บริการได้ 100 รพ. ด้านคนรักหลักประกันสุขภาพ ชี้ขยายสิทธิต้องดูงบประมาณหากบานปลายจะกระทบหมด วอนบัตรทองถูกเพ่งเล็งใช้งบมาก ขณะที่สิทธิข้าราชการใช้งบมากที่สุด แต่ดูแลคนน้อยสุด
  2015-07-17 12:23
 • ข้าราชการหวั่นถูกลิดรอนสิทธิเบิกจ่ายยาซ้ำรอยเดิม วอน คสช. ให้ความเป็นธรรม
  2014-09-10 15:55
 • ไทยรัฐ - คำสั่งจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยว กับแนวทางการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามประกาศกรมบัญชีกลางเลขที่ กค.0422.2/ว.356 ได้ออกระเบียบการกำหนดจ่ายยาในระบบกองทุนสวัสดิการข้าราชการ ดังนี้... กรณีการจ่ายยาชื่อสามัญ (Generic Name) จะมีการบวก กำไรให้สูงถึงร้อยละ 100-200 ของต้นทุนค่ายา แต่การสั่งจ่ายยาต้นแบบ (Original) จะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ และไม่เกินกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ผลสะท้อนที่เกิดขึ้นทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตระหนกและหวั่นเกรงกับผลกระทบที่จะเกิดตามมาอีกมาก
  2014-02-12 11:27
 • ภายหลังมีคำสั่งจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับแนวทางการกำหนดอัตราการเบิกจ่ายค่ายา ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 ตามประกาศกรมบัญชีกลางเลขที่ กค.0422.2/ว.356 ได้ออกระเบียบการกำหนดจ่ายยาในระบบกองทุนสวัสดิการข้าราชการกรณีการจ่ายยาชื่อสามัญ (Generic Name) จะมีการบวกกำไรให้สูงถึงร้อยละ 100-200 ของต้นทุนค่ายา แต่การสั่งจ่ายยาต้นแบบ (Original) จะให้โรงพยาบาลบวกกำไรค่ายาได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของราคาที่จัดซื้อได้ และไม่เกินกว่าราคากลาง ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด  ทำให้ทุกภาคส่วนตื่นตระหนกและหวั่นเกรงกับผลกระทบที่จะเกิดตามมาอีกมากโดย
  2013-12-25 11:32
 • ASTVผู้จัดการรายวัน - ข้าราชการมีสิทธิซวยรับปีใหม่ ชมรมพิทักษ์สิทธิฯชี้ชัดประกาศกรมบัญชีกลางลิดรอนการเข้าถึงยา โรคจิตเวช สมองเสื่อม มะเร็ง ลมชัก ผลักภาระค่าใช้จ่ายให้โรงพยาบาล แพทยสภาร่วมยันยาชื่อสามัญมีไม่ครบตามยาต้นแบบ หลายตัวก็แทนกันไม่ได้วอนชะลอการบังคับใช้ หามาตรการอื่นและฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง
  2013-12-17 09:03
 • ชมรมพิทักษ์สิทธิข้าราชการได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดจากการกำหนดอัตราเบิกจ่ายค่ายาสำหรับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยกรมบัญชีกลาง และเรียกร้องให้รัฐบาลเพิกถอนประกาศดังกล่าวฯ เพื่อรักษาสิทธิตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับข้าราชการและครอบครัว 
  2013-11-19 16:40
 • "ผอ.สวปก." คาด ธ.ค.นี้ กรมบัญชีกลางเดินหน้าลดค่ารักษาระบบสวัสดิการข้าราชการ คุมเบิกจ่ายกลุ่มยาลดไขมันเพิ่ม ชี้เป็นยานอกบัญชียาหลักอีกตัวใช้กันมาก มูลค่าสูงถึง 1.4 พันล้านบาทต่อปี สูงกว่ากลูโคซามีน “กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา” แนะทำความเข้าใจกับข้าราชการก่อนเพื่อลดแรงต้าน
  2012-12-11 08:36
 • อาจเป็นข่าวไม่สู้ดีสำหรับผู้ป่วยอาการข้อเสื่อมที่ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก "กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ" เพราะนับจากวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป จะไม่มีสิทธิเบิกค่า "ยากลูโคซามีนซัลเฟต" ได้อีก เนื่องเพราะกระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าส่วนราชการทั่วประเทศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ห้ามเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต และห้ามแพทย์ออกหนังสือรับรองให้ผู้ป่วยในกลุ่มนี้ใช้ยาตัวดังกล่าวและนำไปเบิกค่ายาจากหน่วยงานต้นสังกัด
  2012-10-17 10:51
 • "สมาคมข้าราชการอาวุโส" คัดค้านมาตรการคลังคุมยาข้าราชการชี้หลังบังคับใช้1ต.ค.กระทบผู้ป่วยรักษาไม่ต่อเนื่อง"วิทยา" จี้กรมบัญชีกลางทบทวนมาตรการคุมค่ารักษา ขรก. 1 โรงพยาบาล 1 โรคเรื้อรัง หวั่นทำผู้ป่วยกระจุกรักษา รพ.ใหญ่ พร้อมสั่งเดินหน้าใช้ยาสามัญในรพ.เพิ่มอีก 10% หวังลดค่ายา5พันล้านบาท  หลังกระทรวงการคลังทำหนังสือออกมาตรการคุมการจ่ายยาข้าราชการ
  2012-10-11 13:48

Pages