ยูเอ็น

 • เอาท์ลุคอินเดีย : นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ แต่งตั้ง นายยูซูฟ ฮามิด นักวิจัยอินเดียร่วมเป็นกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อยกระดับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการรักษาโดยไม่เน้นผลกำไร จากผลงานของนายฮามิดที่ผลักดันการรักษาและกวาดล้างโรคเอดส์และโรคภัยไข้เจ็บในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการกระจายยาให้แก่ผู้ป่วยอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกยากดีมีจน เขาประสบความสำเร็จผลิตยารักษาโรคเอดส์ราคาถูกเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปี 2546 ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาของผู้ป่วยเหลือเพียงวันละ 1 ดอลลาร์ ผลักดันการบุกเบิกพัฒนายาสูตรผสมสำหรับ เอชไอวี วัณโรค หอบหืด และโรคภัยที่คอยเบียดเบียนประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการพัฒนาสูตรยาสำหรับผู้ป่วยเด็ก โดยเฉพาะยาสำหรับเด็กในพื้นที่ยากไร้
  2015-12-01 10:08
 • “จอน อึ้งภากรณ์”  หวัง “นายกฯ” เข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นจุดแข็งของไทย หลังร่วมประชุมยูเอ็น เห็นภาพนานาชาติชื่นชมไทยและยกย่องเป็นต้นแบบ ประเทศกำลังพัฒนา จัดระบบรักษาพยาบาลครอบคลุมคนทั้งประเทศ พร้อมระบุคำกล่าวนายกต่อที่ประชุมถือเป็นพันธสัญญาต้องปฏิบัติตาม 
  2015-10-05 12:10
 • สปสช.เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายหลักประกันสุขภาพอาเซียนบวกสาม รับลูกนโยบาย “พล.อ.ประยุทธ์” นายกรัฐมนตรี ที่เน้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ได้แถลงในการประชุมยูเอ็น พร้อมร่วมมือกับ TICA กระทรวงการต่างประเทศ JICA และองค์การอนามัยโลก ให้ไทยเป็นศูนย์เรียนรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ถ่ายทอดประสบการณ์พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ
  2015-10-04 12:24
 • เอ็นจีโอระบบสุขภาพ ระบุกรณี นายกฯ กล่าวถ้อยแถลงยูเอ็น “ยกระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนจุดแข็งประเทศไทย” สะท้อนความสำเร็จ หลังมุ่งพัฒนา 13 ปี ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ แถมถือเป็นพันธสัญญาในเวทีโลก ชี้หลังกลับไทยต้องเดินหน้ากระจายทรัพยากร บุคลากรและงบประมาณ ทำระบบมีคุณภาพยิ่งขึ้น    
  2015-10-03 12:01
 • “พล.อ.ประยุทธ์” แถลง UN ลงทุนสุขภาพเพื่อผลประโยชน์ชาติ ประชาชนอยู่ดีกินดี ลดยากจน ชี้ไทยประสบความสำเร็จหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ ระบุไทยเชื่อในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ดึงจุดแข็งระบบสุขภาพไทย ร่วมมืออาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตั้งเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนบวกสามหลักประกันสุขภาพ ไทยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในภูมิภาค ร่วมมือวิชาการไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพโลก
  2015-09-29 10:46
 • Facebook/บีบีซีไทย BBC Thai รายงานว่า องค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) เผยว่า อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลก ลดลง 53% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2533 ซึ่งมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบเสียชีวิต 12.7 ล้านคน แต่คาดว่าในปีนี้ตัวเลขดังกล่าวจะอยู่ที่ต่ำกว่า 6 ล้านคนเป็นครั้งแรก
  2015-09-12 11:22
 • นอนป่วยถึงเตียง และรพ.ขอนแก่น รับรางวัลรองชนะเลิศจากผลงานพัฒนาบริการทางด่วนหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง เผยในรอบ 8 ปีหน่วยงานของสธ.สร้างชื่อเสียงต่อเนื่อง 7 รางวัล
  2015-07-06 16:39
 • องค์การแรงงานระหว่างประเทศเปิดผลสำรวจบริการสาธารณสุข 174 ประเทศ พบประชากรเขตชนบททั่วโลก 56% เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ขณะที่ประชากรในเขตเมืองที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพมี 22% สะท้อนช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท ส่วนทวีปแอฟริกามีประชากรถึง 83% ที่ขาดแคลนการดูแลด้านสาธารณสุข
  2015-04-28 11:21
 • องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ว่าปี พ.ศ. 2544-2643 (2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมีฐานะยากจน เป็นประเด็นท้าทายทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจที่แต่ละประเทศจะต้องมีแผนรองรับ สำหรับประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 (2005) โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2567-2568 (2024-2025)
  2015-04-12 08:52
 • มติชน -เมื่อวันที่ 24 กันยายน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ 69 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ว่า ถือเป็นโอกาสสำคัญของประเทศต่างๆ ในการพบปะหารือกันกับระดับผู้นำรัฐบาล ประมุขของประเทศ รัฐมนตรีต่างประเทศ ในส่วนของไทยเป็นโอกาสที่ดีในการชี้แจงให้นานาประเทศทราบถึงพัฒนาการความคืบหน้าการเมืองของไทยว่ามีแผนนำพาประเทศเดินสู่ระบอบประชาธิปไตย รวมถึงขับเคลื่อนประเทศในด้านเศรษฐกิจ และยังคงไว้ซึ่งบทบาทด้านการต่างประเทศที่แข่งขันในเวทีต่างๆ ขณะที่ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่
  2014-09-26 11:23
 • กรุงเทพธุรกิจ -ยูเอ็นประกาศการระบาด อีโบลา เป็นภัยคุกคามสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
  2014-09-20 13:19
 • นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปี 63 กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนลง 50% จากปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 14,059 คนในปี 55 ให้เหลือไม่เกิน 7,000 คน ตามแผนของสหประชาชาติ เนื่องจากอุบัติเหตุได้ส่งผลกระทบต่อฐานะครอบครัวของผู้ประสบอุบัติเหตุ และยังสร้างความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศ
  2013-11-29 19:19

Pages