วัคซีนมะเร็งปากมดลูก

 • สถาบันวัคซีนแห่งชาติชี้ การขยายอายุบริการให้วัคซีนเอชพีวีในเยาวชนหญิงไทยอายุระหว่าง 12-18 ปี มีประโยชน์ ช่วยลดภาระมะเร็งปากมดลูกได้เร็วขึ้น 8 ปี ป้องกันป่วยเพิ่มได้กว่า 22,000 ราย จากเดิมให้เฉพาะนักเรียนหญิง ป.5
  2018-07-20 13:01
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยทุกรุ่นการผลิตของวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ได้รับการตรวจรับรองจากสถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ประชาชนควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ใส่ถุงยางอนามัยชายทุกครั้งเมื่อมีการร่วมเพศ และฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
  2017-08-11 14:57
 • อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย คกก.พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เห็นชอบและให้บรรจุวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (วัคซีนเอชพีวี) ในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ นับเป็นวัคซีนตัวที่ 11 ในรอบ 17 ปี เริ่มดำเนินการปี 2560 ฉีดให้นักเรียนหญิงชั้น ป.5 ประมาณ 4 แสนคนทั่วประเทศ
  2016-09-09 07:56
 • “กรรณิการ์” กก.หลักประกันสุขภาพสัดส่วนภาคประชาชน เห็นด้วยเพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในระบบหลักประกันสุขภาพ แนะก่อนเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติและบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ต้องต่อรองราคาจนได้ที่เหมาะสมตามผลการศึกษา คือ ไม่เกิน 200 บาทต่อเข็ม เพื่อประโยชน์ของประเทศ ชี้การให้วัคซีนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องทำแบบมียุทธศาสตร์
  2016-05-21 15:21
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยแผนเดินหน้าลดจำนวนป่วยมะเร็งปากมดลูกของหญิงไทย จะใช้ 3 มาตรการร่วมกัน ทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกัน      การตรวจค้นหาผู้ป่วยด้วยวิธีแป๊ปสเมียร์ วิธี วี ไอ เอ และการฉีดวัคซีนป้องกันในเด็กหญิงอายุ 12 ปี แต่จะต้องต่อรองราคาให้ได้ต่ำที่สุด
  2012-06-08 09:05
 •   น.พ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินนโยบายวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีว่า เรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องหารือกับทุกฝ่ายอย่างรอบคอบ โดยหลักๆ จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมอนามัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ หรือไฮแทป (Hitap) เครือข่ายสุขภาวะเพศหญิง เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับข้อมูลว่า ข้อมูลจากทุกฝ่ายข้อมูลไหนที่ควรนำไปปฏิบัติตาม
  2012-06-07 09:31
 • ในขณะที่ มีกระแสว่าจะมีโครงการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อเอชพีวี มาใช้สำหรับผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพ ทั้งที่วัคซีนนี้จะมีประโยชน์หากฉีดก่อนที่จะได้รับเชื้อคือตอนเป็นเด็กก่อนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ทั้งป้องกันได้ร้อยละ 70 ดังนั้นเมื่อฉีดแล้วก็ยังต้องตรวจคัดกรองด้วยการตรวจแป๊ปสเมียร์ผลร้ายอาจเกิดขึ้นหากละเลยหรือเข้าใจผิดว่าไม่ต้องตรวจคัดกรองด้วยการตรวจแป๊ปสเมียร์เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว
  2012-05-26 10:55
 •     สธ.ประสานประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ หาข้อสรุปเรื่องราคาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 8 มิ.ย. 
  2012-05-25 10:25
 • มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง พร้อมด้วยภาคประชาชนประมาณ 20 คนได้เข้ายื่นหนังสื่อต่อ นพ.สุริวทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข เพื่อขอให้ทบทวนการผลักดันนโยบายฉีดวัคซีนป้องกันเอชพีวีให้แก่เด็กหญิงอายุ 12 ปีทั่วประเทศ
  2012-05-21 16:09
 •   1.นพ.วินัย สวัสดิวร ได้รับการเลือกสรรให้เป็น เลขาธิการสปสช.อีกสมัย 2.ครม.ยืนงบเหมาจ่ายสปสช. ปี 56 ลด4.9 %รพ.ร้องสวนทางนโยบายเพิ่มคุณภาพบัตรทองของรัฐบาล 3.สปสช. ร่วมมือกับ สธ. เตรียมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ให้กลุ่มเสี่ยง 1 มิ.ย.–30 ก.ย. นี้  4.เครือข่ายสาธารณสุขยกปัญหา พยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดี เป็นวาระคนอีสาน 5. แนวโน้มปลัดกระทรวง สาธารณสุขคนใหม่ 6. ดีเอสไอจ่อจับผอ.รพ.ทุจริตยาซูโดฯ 7.สธ.เสนอแรงงานหญิงพกถุงยาง แก้ติดเชื้อ HIV-วัณโรค 8.ดับฝัน สธ.ดันฉีดวัคซีน HPV เครือข่ายสุขภาพหญิงไม่เอาด้วย 9.สองแม่ลูกบินตรงจากอังกฤษรักษาออทิสติกที่ รพ.กาฬสินธุ์ 
  2012-05-20 14:53
 • วัคซีนมะเร็งปากมดลูก ไม่สามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์ ไม่คุ้มค่าในการจัดซื้อ จะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพเจอปัญหา เพราะรัฐบาลเพื่อไทย ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของคนในบัตรทอง นี่คือขบวนการล้มระบบหลักประกันสุขภาพอย่างแท้จริง
  2012-05-20 10:28
 •   ยากจนถึงขนาดต้องลดงบบัตรทองหรือหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปี 2556 ลงไป 4.9% แต่ไฉนกระทรวงสาธารณสุขมาเร่งรีบใช้เงินอู้ฟู่กับโครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกราคาแพง ฤาจะมีอะไรในกอไผ่
  2012-05-19 14:28

Pages