วิโรจน์ ณ ระนอง

 • เวทีเสวนา “จากบัตรทองสู่บัตรอนาถา” ชี้ “คนไทยต้องมีฉันทามติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ลดความเหลื่อมล้ำ เผยหลังค่ารักษาแพงจากนโยบายเมดิคัลฮับ คนชั้นกลางหันมาใช้บัตรทองมากขึ้น ระบุคนชั้นกลางต้องใช้สิทธิบัตรทอง ช่วยจี้รัฐบาลพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานคุณภาพ และไม่หายไปจากประเทศ
  2017-07-23 10:45
 • “วิโรจน์ ณ ระนอง” นักวิชาการทีดีอาร์ไอ ชี้ ประเทศไทยไร้ฉันทามติหลักประกันสุขภาพ ข้อถกเถียงเรื่องหลักประกันสุขภาพตั้งแต่อดีตคือจะช่วยใครบ้างและช่วยแค่ไหน ส่งผลให้นโยบาย 30 บาท ตลอด 10 ปี ตกอยู่ในวังวน ระบุ เงินที่ สปสช.ได้รับเพื่อจ่ายให้ รพ.ไม่พอ ทำให้ รพ.มองผู้ป่วยเป็นภาระ
  2016-07-11 22:32
 • นักวิชาการทีดีอาร์ไอชี้งบบัตรทองได้น้อยเกินไปด้วยซ้ำ ชี้หากจะสร้างระบบหลักประกันสุขภาพที่คนในประเทศฝากผีฝากไข้ได้ ก็ต้องใช้เงินอีกมากพอสมควร ในระดับที่พอๆ กับระบบสวัสดิการข้าราชการในปัจจุบัน แนะหากรัฐต้องการหาเงินเพิ่ม ให้ขึ้นภาษีเงินได้ตรงๆ ไปเลยดีกว่า
  2016-01-10 13:53
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ‘ดร.วิโรจน์’ ชี้เพิ่มงบกองทุนหลักประกันสุขภาพช่วยแก้ปัญหาระยะสั้น แนะปรับลดงบบางส่วนมาเพิ่มงบรักษาให้ประชาชน แจงงบที่สามารถทำได้คือ หั่นงบความมั่นคง จ่ายหลักประกันสุขภาพเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลของประชาชนให้ดีขึ้น รัฐต้องหามาตรการรองรับค่าใช้จ่ายรักษาผู้สูงอายุเพิ่ม
  2015-04-17 09:16
 • ราวกับเป็นความภูมิใจของประเทศ ว่ากันตามความเป็นจริงในปัจจุบัน “การแพทย์แผนไทย” มีชื่อเสียงและขยายการยอมรับเป็นวงกว้าง “สมุนไพรไทย” ในรูปแบบต่างๆ มีจำหน่ายให้เลือกสรรอย่างแพร่หลาย ยังไม่นับ “การนวดไทย” และศาสตร์การรักษาที่ควบคู่ไปกับแผนปัจจุบันตามสถานพยาบาลต่างๆ สะท้อนถึง ความนิยม และการขยายตัวของ “แพทย์แผนไทย” อย่างไม่มีข้อท้วงติงใดๆ เมื่อมองออกไปภายนอก นับเป็น “โอกาสทอง” ของประเทศไทยเพราะการเปิดเออีซี ปี 2558 ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ชื่อเสียงของแพทย์แผนไทยสั่งสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คำถามคือ เมื่อมีความน่าจะเป็นว่าแพทย์แผนไทยจะเติบโตขึ้นในภูมิภาคอาเซียนได้ ... เราพร้อมแค่ไหน?
  2014-11-03 20:23
 • ในช่วงกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบสุขภาพไปไม่น้อย แต่ลึกๆ แล้วเรายังมีสิ่งที่ต้องปฏิรูปอีกมากเพื่อให้ประชาชนในประเทศเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน เช่น เรื่องการบริหารจัดการที่จนถึงวันนี้ยังมีข้อถกเถียงเรื่องการรวบหรือกระจายอำนาจกันอย่างไม่รู้จบสิ้น โดยเฉพาะทัศนคติที่แตกต่างกันของผู้เล่นหลักในระบบสุขภาพไทยอย่าง สธ. และ สปสช. ที่สังคมได้เห็นการปะทะกันมาโดยตลอด ซึ่ง ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ทีดีอาร์ไอ มองปรากฎการณ์นี้ว่า คงจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักระยะหนึ่ง และเชื่อว่าในอนาคตแต่ละฝ่ายจะเข้าใจบทบาทของตัวเองมากขึ้น และเล่นได้เหมาะสมกับบทบาทของตัวเองมากขึ้น
  2014-05-09 14:18
 • นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ เห็นต่าง ชี้ “ระบบหลักประกันสุขภาพไทย” เดินผิดทาง ยึดตาม “ตรรกะวิบัติ” จากแนวคิดนักวิชาการต่างชาติ “ค่าใช้จ่ายสุขภาพสูงกว่าจีดีพี ทำประเทศขาดความยั่งยืน” ส่งผลการบริหารเน้นควบคุมค่าใช้จ่าย ทำประชาชนไม่มั่นใจคุณภาพบริการ พร้อมระบุ นโยบายลดความเหลื่อมล้ำรักษาพยาบาล ไม่มีทางเป็นจริง เหตุไทยมี 2 ระบบบริการ ภาครัฐและเอกชน แข่งดึงทรัพยากร เตือนประเทศต้องเตรียมจัดระบบบริหารและทรัพยากร รองรับปัญหาสุขภาพจากสังคมผู้สูงอายุ ส่วนทิศทางปฏิรูปทั้งสธ.และสปสช. เป็นจริงยาก เหตุการตัดสินใจยังรวมศูนย์
  2014-05-04 08:20
 • สช.จัดเวที “Restart ประเทศไทย : ทศวรรษใหม่นโยบายสุขภาพ” หมออำพลเผย ในช่วง 10 ปีข้างหน้าไทยต้องเผชิญปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน ที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากกว่าปัจจุบัน ทั้งในมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมรับมือ วางยุทธศาสตร์ “ปฏิรูประบบสุขภาพ” โดยร่วมกันขับเคลื่อนในช่วงที่ข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย กำลังเป็นประเด็นที่สังคมไทยตื่นตัวและให้ความสำคัญในขณะนี้
  2014-05-02 16:59
 • บ้านเมือง - นักวิชาการเสนอให้เดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ปฏิรูปสวัสดิการสังคม เดินหน้าประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ พ.ร.บ.สวัสดิการพื้นฐานถ้วนหน้าให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว พร้อมปฏิรูปภาษีกระจายอำนาจการคลังสู่ท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน
  2014-02-18 09:15
 • Hfocus -เป็นอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม หลังจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการดำเนินการโครงการลงทุนในรูปแบบให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP)  ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่งเตรียมเดินหน้าวันที่ 1 ตุลาคมนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอกฎหมายลูกและระเบียบต่าง ๆ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีความสนใจโครงการดังกล่าว โดยมีแนวคิดจะใช้กลไกการให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ ในการลงทุนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ  
  2013-09-07 16:33
 • “มีมายาคติหรือตรรกะที่ผิดพลาดในวงการสุขภาพตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือความเชื่อที่ว่าต้องให้ความสำคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจนนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและนโยบายที่สร้างปัญหามาแล้วหลายครั้ง”
  2013-07-13 14:06
 • “เหลียวหลังแลหน้า เส้นทางเดินของระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” โดย ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นเอกสารประกอบการเสวนาสาธารณะเรื่อง “คิดใหม่ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 – 12.00 
  2013-07-13 12:31

Pages