องค์การเภสัชกรรม

 • น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ได้พิจารณา และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ประกอบด้วย น.พ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ เป็นประธาน และมีกรรมการ ประกอบด้วย น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมา, น.พ.สมชัย นิจพานิช, ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว และนายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด ประกอบด้วย นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นประธาน และมีกรรมการ ประกอบด้วย ดร.อัจนา ไวความดี, น.พ.บุญชัย สมบูรณ์สุข
  2013-06-28 10:28
 • นพ.วิทิตประกาศเดินหน้าฟ้อง รมว.สาธารณสุข คณะรัฐมนตรี และบอร์ด อภ. ทั้งคดีปกครอง คดีอาญา และคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย 31 ล้านบาท ด้านเครือข่ายความเป็นธรรมด้านสุขภาพและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม โต้หมอประดิษฐ เบี้ยวไม่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงกรณีทำลายชื่อเสียง อภ. และปลด ผอ.อภ. ไม่เป็นธรรม
  2013-06-27 14:29
 • เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด อภ.เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ผ่านมาได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผอ.อภ. คนใหม่ มี นพ.สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ เป็นประธาน และกรรมการ ประกอบด้วย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา นพ.สมชัย นิจพานิช ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว และนายกายสิทธิ์ พิศวงปราการ นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุดมีนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นประธาน ส่วนกรรมการประกอบด้วย ดร.อัจนา ไวความดี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
  2013-06-27 09:01
 • เผย 8 ชื่อกรรมการตรวจสอบสาเหตุการปลด "หมอวิทิต" แน่นปึ้ก มีทั้งเอ็นจีโอ นักวิชาการ สายกลาง และประธานสหภาพ อภ. ส่วนฝ่ายภาครัฐนำโดยกมล บันไดเพชร เลขาฯ "หมอประดิษฐ" และฝ่ายกฎหมาย สธ.
  2013-06-25 06:53
 • กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยนายธานินทร์ เปรมปรีดิ์ รอง ผบ.สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์ป้องกันปราบปรามการทุจริต ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานสืบสวนกรณีการปรับปรุงโรงงาน Mass Production ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) สรุปผลการสืบสวนเสนอนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังนี้
  2013-06-21 08:43
 • เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.  นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) สั่งซื้อวัตถุดิบพาราเซตามอลมาสำรอง และกรณีการก่อสร้างโรงงานผลิตยาล่าช้า ซึ่งมี นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานได้สรุปผลการตรวจสอบออกมาแล้วนั้น ตนได้มอบหมายให้ ภญ.พิศมร กลิ่นสุวรรณ รักษาการ ผอ.อภ.
  2013-06-20 11:36
 • "ดีเอสไอ" สรุปสำนวนส่ง ป.ป.ช. ไต่สวนหมอวิชัย-หมอวิทิต ระบุแบ่งซื้อแบ่งจ้างโครงการปรับปรุงโรงงานผลิตยาพาราเซตามอลขององค์การเภสัชเข้าข่าย พ.ร.บ.ฮั้วประมูล วงเงิน 70 ล้านบาท แต่มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว
  2013-06-20 10:55
 • นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงคืบหน้าการตรวจสอบโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามสรุปความเห็นส่งผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินการพิจารณาไต่ส่วนในขั้นตอนต่อไป เนื่องจากผลการสืบสวนข้อเท็จจริงของดีเอสไอมีความเห็นเบื้องต้นว่า นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (ผอ.อภ.) เข้าข่ายกระทำความผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ (ฮั้วประมูล) มาตรา 11, 12 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าท
  2013-06-17 09:55
 • ตามที่ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง "กรณีองค์การเภสัชกรรม (อภ.) สั่งซื้อวัตถุดิบพาราเซตามอลมาสำรอง และกรณีการก่อสร้างโรงงานผลิต ยาล่าช้า" โดยมี นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานนั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ทำหนังสือที่ สธ 0601.04 /0054 ลงวันที่ 10 พ.ค.2556 รายงานการตรวจสอบต่อประธานบอร์ด อภ.มีความเห็นและข้อสังเกตดังนี้
  2013-06-16 08:38
 • หมอชนบทจวก'สุรนันทน์-หมอประดิษฐ'หักหลัง ไม่ดัน 10 ข้อที่มีข้อสรุปร่วมกันให้ ครม.เห็นชอบ ซัดเป็นการเจรจาลวงโลก ลั่นรวมพลประท้วงหน้าบ้านนายกฯ 20 มิ.ย. ไม่เจรจาอีก สหภาพ อภ.พร้อมพันธมิตรทั้งการไฟฟ้า-ประปาร่วม
  2013-06-12 07:49
 • สธ.ยืมมือคลังตรวจสอบงบการเงิน อภ. ตามข้อเรียกร้องกลุ่มแพทย์ชนบท หมอประดิษฐออกตัวไม่ได้คิดทำเพื่อปูทางแปรรูป ยันตรวจสอบภายในปัญหา อภ. ใครทำหลักฐานเท็จเจอคุก
  2013-06-10 12:54
 • เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่แพทย์ชนบทเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการจากบุคคลภายนอกเข้าไปดูและตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีต ผอ. องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ว่า อยู่ระหว่างการหารายชื่อเพิ่มเติม โดยแพทย์ชนบทส่งรายชื่อมาให้แล้ว แต่ไม่มีชื่อ นพ.บรรลุ ศิริพานิช อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้สั่งให้มีการร่างคำสั่งแล้วโดยระบุแนบท้ายให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปร่วมสังเกตการณ์ได้ ทั้งนี้ยังคงมีการตรวจสอบเงินนอกระบบ เงินซีเอสอาร์ต่อไป โดยจะส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)ดำเนินการ ส่วนการตรวจงบการเงินของ อภ. นั้นได้ขอให้กระทรวงการคลังเข้ามาตรวจสอบแล้ว เพราะมีการพูดมาตลอดว่ามีเงินเหลือ 4,500 ล้านบาท ดังนั้นต้องทำให้ชัดเจนว่ามีเงินอยู่จริงหรือไม่ มีหนี้เสีย หนี้สูญ มีกำไร มีสภาพคล่องเป็นอย่างไร
  2013-06-10 11:03

Pages