เกาหลีใต้

 • สธ.ยกระดับการเฝ้าระวังประเทศเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการแล้ว เพราะมีจำนวนผู้ป่วยก้าวกระโดด ระบุเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงการเดินทางไปเกาหลีใต้ เผยผู้ป่วยโควิด-19 หายเพิ่มอีก 2 ราย ไม่มีป่วยเพิ่ม ส่วนที่โคมาก็มีสัญญาณดี ยืนการติดต่อผ่านไอ จาม ขอร่วมด้วยช่วยกันหยุดการแพร่เชื้อ แต่พร้อมวางระบบรับมือระยะ 3 เต็มที่
  2020-02-21 14:39
 • สธ.เร่งประสานข้อมูลเกาหลีใต้ หลังพบผู้หญิงชาวเกาหลีใต้ติดเชื้อจากการเที่ยวในไทย เผยโอกาสเป็นไปได้เพราะตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในระยะที่มีพบการติดเชื้อภายในประเทศแล้วในวงจำกัด แต่ความเสี่ยงยังอยู่ระดับต่ำ ยันตัวเลขผู้ป่วยในไทยยังไม่เพิ่ม เหลือรักษาใน รพ. 11 ราย อาการดีขึ้น
  2020-02-04 12:59
 • สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยชูตัวอย่างเคสพยาบาลเกาหลีใต้ฆ่าตัวตายเนื่องจากความเครียดจากการทำงาน ปลุกพยาบาลไทยร่วมส่งคลิปบอกเล่าสภาพการทำงานเพื่อรณรงค์วันพยาบาลสากล หวังสะท้อนภาพปัญหาและเรียกร้องให้รัฐบาลหันมาดูแลใส่ใจแก้ปัญหาของพยาบาลอย่างจริงจัง
  2018-04-30 11:08
 • เกาหลีใต้สนใจและแสดงเจตจำนงขอเข้าร่วมโครงการขยายวีซ่าพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 10 ปีในโครงการเมดิคัลฮับของประเทศไทยที่ดำเนินการแล้วใน 14 ประเทศ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณา ระบุเงื่อนไขการอนุญาต ชาวต่างชาติจะต้องเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนหรือใช้บริการทางการแพทย์เท่านั้น มี 8 หลักเกณฑ์ อาทิ อายุ 50 ปีขึ้นไป และมีหลักประกันสุขภาพตลอดอายุวีซ่า    
  2017-02-16 12:56
 • ไทย-เกาหลีใต้ ร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพ ดึงจุดเด่นของแต่ละประเทศปรับใช้กับบริบทภายในประเทศ เกาหลีใต้สนใจจุดเด่นของไทยเรื่องการเงินการคลังและการพัฒนาระบบคุณภาพบริการทางการแพทย์ของไทย ส่วนไทยสนใจเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพที่เกาหลีใต้ทำได้สำเร็จ
  2016-01-12 15:28
 • “พล.อ.ประยุทธ์” แถลง UN ลงทุนสุขภาพเพื่อผลประโยชน์ชาติ ประชาชนอยู่ดีกินดี ลดยากจน ชี้ไทยประสบความสำเร็จหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ ระบุไทยเชื่อในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ดึงจุดแข็งระบบสุขภาพไทย ร่วมมืออาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตั้งเครือข่ายความร่วมมืออาเซียนบวกสามหลักประกันสุขภาพ ไทยเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ในภูมิภาค ร่วมมือวิชาการไทย-ญี่ปุ่นขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสนับสนุนเครือข่ายสุขภาพโลก
  2015-09-29 10:46
 • กระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมกับเวียดนาม และเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุขประเทศสมาชิกอาเซียนบวก3ครั้งแรก เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง และรับรองถ้อยแถลงข้อตกลงร่วม สร้างความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเมอร์ส และโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2015-07-28 18:27
 • เว็บไซต์แนวหน้า : โซล (เอเอฟพี/รอยเตอร์) - ทายาทซัมซุงแถลงขอโทษประชาชนในเกาหลีใต้ ที่โรงพยาบาลในเครือไม่สามารถยับยั้งการระบาดของไวรัสเมอร์สได้ ขณะที่เกาหลีใต้พบผู้ป่วยเมอร์สรายใหม่เพิ่มอีก 3 คน รวมเป็น 175 คน แต่ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม
  2015-06-24 17:07
 • ยอดผู้เสียชีวิตจากเมอร์สในเกาหลีใต้ไม่เพิ่มขึ้น ยังอยู่ที่ 24 ราย และยอดผู้ป่วยอยู่ที่ 166 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ 16 วันที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อใหม่ ขณะนี้โรงพยาบาลในเกาหลีใต้ได้ทำการรักษาผู้ป่วย MERS จนหายขาดจากโรคแล้วทั้งสิ้น 36 ราย
  2015-06-20 13:45
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : องค์การอนามัยโลก ชี้ยังมีข่าวดี ไวรัสเมอร์สยังไม่กลายพันธุ์ ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์สในเกาหลีใต้ เพิ่มรายเดียว ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 24 ราย และติดเชื้อรายใหม่อีก 3 รวมติดเชื้อ 166 ราย
  2015-06-19 12:03
 • เว็บไซต์แนวหน้า : โซล (เอเอฟพี/รอยเตอร์) - กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการเกาหลีใต้แถลงวันนี้ว่า พบผู้เสียชีวิตจากไวรัส เมอร์สเพิ่มขึ้นเป็นรายที่ 16 และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 5 คน ทำให้รวมเป็น 150 คนแล้ว แต่ยังดีโรงเรียนส่วนใหญ่กลับมาเปิดการเรียนการสอนแล้ว
  2015-06-16 16:18
 • เว็บไซต์ไทยรัฐ : ยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์สระบาดในเกาหลีใต้ ขยับเป็น 14 ราย ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 4 ราย ด้านเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขมีความหวัง พบสัญญาณที่ดีบ่งชี้การระบาดอาจลดลง เพราะจำนวนผู้โดนกักกันตัวรอดูอาการลดเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ไวรัสเมอร์สเริ่มระบาดในโสมขาว
  2015-06-13 14:45

Pages