เรื่องเด่น

 • นสพ.มติชน : หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่ง ให้ "นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์" ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของนายกรัฐมนตรี เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานด้านการวิจัยและการพัฒนางานด้านการสุขภาพแห่งชาติ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2558 เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ไม่สนองนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ สธ.
  2015-05-26 19:05
 • รมช.สมศักดิ์ ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงแล้ว นพ.ศุภชัย เป็นประธาน รองประธานคือ รองปลัด สธ. และอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดึง นพ.ไพบูลย์ จากรามาธิบดี นพ.สัมฤทธิ์ รองเลขาธิการ สปสช. และ นพ.ถาวร ผอ.สวปก. ร่วมเป็นกรรมการ ตีกรอบ 1 เดือนแก้ปัญหา
  2015-05-26 18:52
 • สธ.พัฒนาทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการเเพทย์ในภาวะภัยพิบัติ หรือ ทีมแพทย์สนามฉุกเฉิน (ทีมเมิร์ท) มาตรฐานระดับสากล มีศักยภาพความพร้อมสูง คล่องตัวทั้งบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ รองรับภัยพิบัติฉุกเฉินในประเทศ อาทิ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม พร้อมบริการดูเเลรักษาผู้ประสบภัย ในพื้นที่ภายใน 6- 12 ชั่วโมง ตั้งเป้าให้ได้ 76 ทีมภายในปี 2559
  2015-05-26 13:09
 • คณะทำงานแก้ไขค่ารักษา รพ.เอกชนแพงเกินจริง ชุด ‘นพ.ศุภชัย’ เป็นประธาน ได้ข้อสรุป 2 แนวทาง 1.ให้ประชาชนมีทางเลือกซื้อยาเอง 2.จัดทำรายละเอียดค่ายาให้ประชาชนทราบ มอบสภาเภสัชกรรม และ อย.หารือร่วม รพ.เอกชน หากตกลงได้ ให้เสนอ คกก.อำนวยการแก้ไขปัญหาค่ารักษาแพง ที่มี รมว.สธ.และ รมว.พณ.เป็นประธานต่อไป คาด 2 สัปดาห์แล้วเสร็จ ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มอบ สพฉ.ดูแล เน้น 72 ชั่วโมงแรก ผู้ป่วยต้องไม่เสียค่าใช้จ่าย ต้นสังกัดจ่ายให้ รพ.ตามสิทธิ
  2015-05-25 19:09
 • มติบอร์ด กพฉ.มอบ สพฉ.รับผิดชอบโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน แทน สปสช. พร้อมเตรียมเสนอ ครม.ของบสนับสนุน 1 พันล้านบาท พร้อมตั้ง อนุกรรมการภายใต้ บอร์ด กพฉ.ที่มี รองปลัด สธ.เป็นประธาน เพื่อบูรณาการทำงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจรจาต่อรองค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติได้รักษาฟรีใน 72 ชั่วโมงแรกตามนโยบาย พร้อมจัดทีมแพทย์ประจำเพื่อให้คำปรึกษาและและแก้ปัญหาการคัดแยกให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  2015-05-25 16:15
 • สธ.พัฒนาคุณภาพห้องฉุกเฉิน รองรับโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ฟรีทุกสิทธิ์ ให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ จัดระบบคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินให้ชัดเจน เพื่อให้ห้องฉุกเฉินให้บริการเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินจริงๆ พร้อมจัดแพทย์ประจำดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง และจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่
  2015-05-24 19:27
 • นักศึกษา มจธ. รวมตัวสร้างต้นแบบชุดอุปกรณ์ช่วยผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกครบวงจรด้วยอุปกรณ์ตรวจจับองศาการเดิน และระบบการแจ้งเตือนไปยังญาติผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลด้านพัฒนาการการเดินอย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรักษาของแพทย์
  2015-05-24 18:56
 • ‘ยงยุทธ’ เผยผลสอบ ‘ปลัดณรงค์’ และ ‘สปสช.’ ใกล้เสร็จแล้ว แจง ผลสอบ สปสช.ที่ คตร.ดำเนินการอยู่ มีความคืบหน้าไปมาก ขณะนี้รายงานข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว คาดจะรายงาน ‘พล.อ.ประยุทธ์’ ได้ในอีก 1-2 สัปดาห์ ส่วนผลรายงาน สปสช.ยังเปิดเผยไม่ได้ เพราะเป็นเพียงข้อเสนอ ต้องให้ได้ข้อยุติก่อน แง้มมีเสนอปรับปรุง 3 แนวทาง ทั้งเบิกจ่ายตามระเบียบ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แต่ต้องไม่กระทบคุณภาพบริการ
  2015-05-23 20:12
 • ‘นพ.เจตน์’ อภิปรายพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบปี 59 เผยงบเหมารายหัวเพิ่มขึ้นแค่ 7% แจงประชาชน 48.8 ล้านคน แต่มีงบรักษาแค่ 1.2 แสนล้านเท่านั้น ห่วงคุณภาพรักษาพยาบาลจะลดลงเรื่อย เหตุ รพ.สังกัด สธ.ได้รับงบไม่พอ ชี้คนหนีไปใช้ รพ.เอกชน เพราะ รพ.รัฐต้องรอคิวนาน แถมคุณภาพลดลง ฝากรัฐบาลชัดเจนกำหนดทิศทางรักษาพยาบาล ชี้ต้องเพิ่มคุณภาพ รพ.รัฐให้ทัดเทียมเอกชน ไม่ใช่ลดเอกชนให้เท่ารัฐ ส่วนกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รพ.ต้องดูแลรักษาเท่าเทียม
  2015-05-23 14:57
 • รองประธานอนุ กมธ.ศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลฯ สนช. เผยผลศึกษาค่ารักษา รพ.เอกชน 5 โรค พบเฉลี่ยราคาสูงกว่า รพ.รัฐ 2.5 เท่า ระบุผ่าตาต้อกระจก รพ.เอกชนสูงกว่า 5.48 เท่า หวั่นส่งผลกระทบต่อการเป็นศูนย์กลางรักษาพยาบาลอาเซียน เผยเตรียมจัดสัมมนาระดมความเห็นและร่วมกำหนดเกณฑ์มาตรฐานค่ารักษาพยาบาล หวังรวบรวมข้อมูลเสนอต่อที่ประชุม สนช.ต่อไป
  2015-05-22 17:17
 • “หมอรัชตะ” ร่วมหารือแผนสร้างความครอบคลุมการได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐาน ในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 68 เผย ผอ.องค์การอนามัยโลกให้ความชื่นชมไทยที่สามารถให้วัคซีนป้องกันโรคแก่ประชาชนเกินกว่า 95% ทั้งยังผลิตวัคซีนได้เอง สะท้อนถึงประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของการใช้วัคซีนป้องกันโรค เผยไทยตั้งเป้าขยายให้วัคซีนกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันโรค
  2015-05-22 17:05
 • บอร์ด สพฉ.ตั้งอนุกรรมการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลไกแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉิน 3 กองทุน โดยพัฒนาระบบร่วมกับ 3 กองทุน ช่วยให้เกิดค่ารักษาที่สมเหตุสมผล ไม่สร้างภาระให้ประชาชน โดยจะแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน กึ่งฉุกเฉินออกจากผู้ป่วยทั่วไป มีกติกาเรื่องเงินที่ชัดเจน ใน 72 ชั่วโมงแรก เร่งให้เสร็จภายใน 1 เดือน และเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
  2015-05-22 16:51

Pages