เรื่องเด่น

 • นสพ.คมชัดลึก : กทม.-กลุ่มผู้ค้ายาสูบ ระบุ ก.การคลังและพาณิชย์ แสดงความห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ที่กระทรวงสาธารณสุข เร่งผลักดันออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยเฉพาะบทบัญญัติบางมาตรามีความซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พร้อมแนะให้ทบทวนใหม่
  2015-03-05 18:48
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : อย.ขีดเส้น 3 เดือนรณรงค์แก้ปัญหาลักลอบ ผสมสเตียรอยด์ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ หากไม่ได้ผลเล็งออกประกาศกำหนดร้านยาขาย "สเตียรอยด์" ไม่เกิน 1,000 เม็ดต่อเดือน พร้อมจัดทำบัญชีแหล่งที่มาและการขาย รองเลขาฯ อย. ชี้หากมาตรการต่างๆ ที่นำมาแก้ปัญหาล้มเหลว แสดงว่าเกิดการลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย
  2015-03-05 18:42
 • ประธานกลุ่ม ขรก.ต้องการความยุติธรรม สธ. เชื่อ สนช.ผ่านร่าง กม.ระเบียบข้าราชการเงินเดือน เยียวยา ขรก.สธ.ที่ได้รับผลกระทบฉลุย ประกาศบังคับใช้ เม.ย.นี้  เหตุนำเสนอพร้อมการปรับฐานเงินเดือนและขึ้นเงินเดือน ขรก. 4% พร้อมขอ ก.พ.เร่งทำหลักเกณฑ์เยียวยา เพื่อให้เดินหน้าทันทีหลัง กม.ผ่าน  
  2015-03-05 15:55
 • หมอมงคลชี้ ข้อเสนอปรับบทบาทโรงพยาบาลชุมชนเป็นสาขาโรงพยาบาลจังหวัด เป็นแค่ 1 ในตัวอย่างสะท้อนว่า สธ.จำเป็นต้องปรับโครงสร้างให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เผยโครงสร้างสธ.ปัจจุบันใช้มานานถึง 50 ปีแล้ว งานบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ด้านหมอโกมาตรแจง ข้อเสนอถูกบิดเบือน กลายเป็นดราม่ายุบ รพช. แจงหลักการ ไม่ได้ยุบทิ้ง แต่ปรับระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพ รพช.ให้เต็มที่ แนะ สธ.รื้อโครงสร้างครั้งใหญ่ ออกแบบระบบใหม่ โดยเฉพาะระบบส่งต่อผู้ป่วยแบบไร้รอยต่อ
  2015-03-05 15:32
 • พยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว สธ. เตรียมเคลื่อนไหวทวงถามความคืบหน้าบรรจุ ขรก.สธ. รอบ 3 จำนวน 7,547 ตำแหน่ง หาก มี.ค.นี้ยังไม่คืบ ขอทวงสัญญาจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ แต่คาดไม่น่ามีปัญหา เหตุเป็นตำแหน่ง ครม.อนุมัติตั้งแต่ปี 53 แถมเดินหน้าบรรจุ ขรก.สธ.ไปแล้ว 2 รอบ
  2015-03-04 15:34
 • อภ.พร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 และ สายพันธุ์ H3N2 โดยเตรียมยาโอเซลทามิเวียร์ไว้จำนวน 1 ล้านแคปซูล พร้อมสำรองวัตถุดิบผลิตเพิ่มทันทีอีก 30 ล้านแคปซูล รวมถึงหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และเจลล้างมืออนามัย กรณีฉุกเฉินพร้อมจัดส่งให้โรงพยาบาลได้ทันที
  2015-03-03 19:25
 • ปลัดสธ.ประชุม ผอ.รพช./รพท./รพศ. ทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ และรับฟังความคิดเห็นด้านการบริหารราชการจากส่วนภูมิภาค พร้อมเดินหน้าปฏิรูประบบสาธารณสุข 3 ด้าน คือ ธรรมาภิบาล การจัดระบบบริการด้วยเขตสุขภาพ และระบบการเงินการคลัง
  2015-03-03 19:01
 • จาก บทความ ของ ดร.คณิศ แสงสุพรรณได้กล่าวถึงที่มาของ สปสช.ซึ่งแต่เดิมมีการจัดตั้ง สปสช.ขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ซื้อ(purchaser) แทนประชาชน เพื่อคานอำนาจกับผู้จัดบริการ (provider) เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด ภายใต้การเจรจาต่อรองที่สมดุล เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ที่สิทธิการรักษานี้ ความ แตกต่าง และขัดแย้งระหว่าง สปสช. กับ กระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมา  และมติการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งต่อมาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว มีข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน และข้อที่ควรทบทวนเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน เจ้าของภาษีที่แท้จริงต่อไป ดังนี้
  2015-03-03 13:05
 • มติบอร์ดสปสช.ปรับโครงสร้าง อปสข. เพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการมากขึ้นจากเดิมมีเพียง นพ.สสจ. ให้มีทั้ง รพ.สต. รพช. รพท. และรพศ. เพื่อให้ทำงานมีประสิทธิภาพ และกระจายอำนาจการตัดสินใจในระดับพื้นที่ ส่วนหน่วยบริการสธ.ยังทำหน้าที่รับขึ้นทะเบียนบัตรทองและการเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ส่วนสปสช.อยู่ระหว่างเพิ่มช่องทางขึ้นทะเบียนทางทะเบียนราษฎร์ และอินเตอร์เน็ต สสจ.ยังทำหน้าที่เป็นหน่วยบริการ ม.41 ระดับจังหวัดเช่นเดิม
  2015-03-03 08:04
 • สป.สธ.เดินสายประชุมจัดทำกรอบอัตรากำลังคน 4 ภาค เตรียมวิเคราะห์ภาพรวมปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังคนด้านสุขภาพทั้งประเทศ เผยเป็นครั้งแรกของ สธ.ในรอบหลายสิบปี พร้อมสั่งหน่วยบริการทุกระดับตั้งแต่ รพ.สต./รพช./รพศ./รพท. เร่งวิเคราะห์อัตรากำลังในหน่วยบริการตนเอง แล้วเสร็จในเดือน มี.ค. นี้
  2015-03-02 20:28
 • อดีตปลัดกระทรวงแนะ "สธ.-สปสช." ยอมรับโมเดลการบริหารงบประมาณระบบสุขภาพจากคนกลาง ชี้ ชุด คณิศ ถือว่าเป็นกลางศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อให้ปัญหาขัดแย้งมีข้อยุติ แต่ส่วนตัว อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงบริหารงบ แจงถ้ายังจัดการเหมือนเดิม ก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนที่เกิดขึ้น ยันไม่มีเหตุผลเพียงพอปลดปลัดสธ.เหตุขัดแย้งเรื่องแนวคิดต่างกันเท่านั้น เสนอยกเรื่องที่เห็นร่วมกัน เช่น พัฒนาการล่าช้าเด็กไทย มาเป็นวาระหลักบริหารร่วม รมว.-ปลัด
  2015-03-02 19:51
 • นสพ.สยามรัฐ : จากกรณีปัญหาความขัดแย้งยืดเยื้อ ลากยาวข้ามปีตั้งแต่ปี 2557 ถึงต้นปี 2558 กับ "ศึกในกระทรวงหมอ" ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรณีรูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ลงตัว
  2015-03-02 16:02

Pages