เรื่องเด่น

 • Hfocus -แม้ว่าประเทศไทยจะลงนามเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on Rights of the Child : CRC) ตั้งแต่ปี 2535 ทว่าปัจจุบันกลับยังพบปัญหาและข้อท้าทายต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สาระสำคัญของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ยึดหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ให้ความคุ้มครองเสรีภาพของเด็ก และคำนึงถึงความเห็นของเด็กหรือการให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการที่มีผลกระทบต่อตัวเด็กเอง ทว่า จากรายงานวิจัยสถานการณ์เด็กข้ามชาติในไทยให้ภาพการตั้งอยู่ของปัญหาชัดเจนยิ่ง
  2013-09-27 13:36
 • นางสาวลีนา  พงษ์พฤกษา รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวในการเปิดงานสัมมนาเวทีสาธารณะรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(Trans-PacificPartnership: TPP) ว่า ปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว11 ฉบับ ครอบคลุมประเทศคู่ค้า 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ จีนเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดียและเปรู นอกจากนี้ยังได้มีการสรุปผลการเจรจากับชิลีแล้วคาดว่าจะมีการลงนามในเร็วๆ นี้ ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างเร่งสรุปผลการเจรจากับเปรูและอินเดียและเริ่มเจรจาความตกลง Regional Comprehensive Economi
  2013-09-26 15:57
 • Hfocus -พกส. ส่อเค้าวุ่นหลัง สธ.ออกประกาศสั่งชะลอบรรจุ รองประธาน สสสท. จวกถูก สธ.หักหลัง ทั้งค่าตอบแทนไม่เพิ่ม แถมซ้ำอาจถูกปรับลดคน “แพทย์ชนบท” ระบุเคยค้านเพราะเป็นการรวบอำนาจ พร้อมระบุ รพ.ไม่ได้รับคนเพิ่มหลัง สธ.มีหนังสือสั่งระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวใหม่ระหว่างเคาะบรรจุ พกส. ด้าน “ภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย” เผยหลังผู้บริหาร สธ. แจง รับยอมรับได้ แม้ค่าตอบแทนที่เพิ่มลด แต่อย่างน้อยเริ่มต้นระบบที่ดี ขณะที่ “รองปลัด สธ.” แจงเหตุสั่งชะลอบรรจุเพราะงบบานปลาย 5.8 พันล้าน จากเดิมคาดใช้ 2 พันล้านบาท ออก 3 มาตรการแก้ปัญหา และเตรียมประชุมแจง 30 ก.ย. นี้
  2013-09-26 08:10
 • Hfocus -ช่วงเกิดเหตุวิกฤตมีผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บต้องการความช่วยเร่งด่วน "การแพทย์เวชศาสร์ฉุกเฉิน" หรือ "ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน" นับเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญในการลดการบาดเจ็บหรือกู้ชีวิตผู้ป่วยได้ทันท่วงที แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจะได้รับการพัฒนาอย่างมาก แต่ยังคงมีปัญหาการเข้าถึง เนื่องจากปัญหาขาดแคลนบุคลากร ทั้งแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน พยาบาล  และเจ้าหน้าที่เวชกิจ รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบว่าในการนำส่งผู้ป่วยมีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้นที่รับส่งโดยระบบฉุกเฉิน โดยเกือบทั้งหมดนำส่งโดยญาติและบุคคลอื่น
  2013-09-24 08:41
 • Hfocus -ในการเจรจาการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รอบที่ 2 เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลมากคือการที่สหภาพยุโรปพยายามเรียกร้องให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีในสนธิสัญญายูปอพ 1991 เข้าร่วมในสนธิสัญญาบูดาเปส และเรียกร้องให้มีการขยายสิทธิบัตรให้ครอบคลุมสิ่งมีชีวิต ซึ่งสนธิสัญญานี้จะทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ และเกษตรกรรม
  2013-09-22 19:02
 • โรงพยาบาลมะเร็งจีนบุกไทย ตั้งสำนักงานให้คำปรึกษา-ส่งต่อผู้ป่วย อัดงบฯ 2.5 ล้านสร้างการรับรู้ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เล็งผุดโรงพยาบาลมะเร็งต่อยอดการลงทุนในอนาคต
  2013-09-22 12:12
 • ลือ อียูแทรกแซงไทย หวังเปลี่ยนตัวผู้เจรจาฝ่ายไทยผ่านรมว.สธ. เอฟทีเอ ว็อทช์ จี้ถามจุดยืนหมอประดิษฐ มุ่งมั่นปกป้องผลประโยชน์ประชาชนเช่นเดียวกับหัวหน้าคณะเจรจาเอฟทีเอไทยแค่ไหน จะยอมให้อียูแทรกแซงผู้เจรจาหรือไม่
  2013-09-20 16:13
 • ดร.โอฬารเผยรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพของประชาชนเป็นหลักแนวทางการเจรจาของไทยก็จะยึดหลักการของความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า(TRIPs) ภายใต้ WTO และยึดถือความยืดหยุ่นตามปฏิญญารัฐมนตรีโดฮาในส่วนที่เกี่ยวกับ TRIPs และการสาธารณสุข 
  2013-09-20 15:09
 • อภ.ปิดโรงงาน 1 สัปดาห์ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตใหม่ทั้งหมด ทั้งกระบวนการขั้นตอนผลิต จัดอบรมบุคลากรเข้มข้น หลังพลาดบรรจุยาผิดแผง ส่งผลการผลิตยากว่า 240 ราย การชะงัก กระทบรายได้กว่า 100 ล้านบาท ยันต้องทำเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมา
  2013-09-20 13:26
 • ครม.เห็นชอบดูแลสุขภาพแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ได้สิทธิเทียบเท่าประกันสังคม เด็ก 365 บาท ผู้ใหญ่สูงสุด 2,800 บาท คุ้มครอง 1 ปี หวังควบคุมป้องกันโรคครบวงจร
  2013-09-20 11:16
 • Hfocus -เมฆหมอก “เออีซี” เข้าปกคลุมทะมึนในทุกองคาพยพ ความสะพรึงกลัวก่อกำเนิดเป็นจินตนาการอันหลากหลาย ระยะเวลาอีกไม่ถึง 2 ปีหลังจากนี้ แน่นอนว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community) หรือเออีซี ข้อกังวลหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันอย่างซ้ำซากนั่นก็คือ “การเคลื่อนย้ายเสรีแรงงาน” โดยเฉพาะ 8 วิชาชีพยอดนิยม ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร ช่างสำรวจ นักบัญชี สถาปนิก และผู้ปฏิบัติอาชีพในด้านการท่องเที่ยว
  2013-09-19 16:08
 • ภาคประชาชนไทยเตรียมส่งหนังสือถึงคณะกรรมการรางวัลโนเบลแห่งนอร์เวย์ เพื่ออุทธรณ์ให้เพิกถอนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ค.ศ. 2012 จากสหภาพยุโรป
  2013-09-19 12:57

Pages