แพทยสมาคม

 • แพทยสมาคม ผนึก 15 องค์กร ประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม APACT 2020 หรือการจัดประชุมบุหรี่หรือสุขภาพเอเซียแปซิฟิก ครั้งที่ 13 (Asia Pacific Conference on Tobacco or Health : APACT) สร้างสังคมปลอดบุหรี่
  2020-01-27 13:45
 • สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) ร่วมกับแพทยสมาคม จัดการประชุมสัมมนา "เมื่อหมอ/พยาบาล...ป่วย When health personnel get sick"ซึ่งหนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจในการสัมมนาครั้งนี้ มีเรื่อง "Workplace Bullying ความรุนแรงระหว่างบุคลากร"
  2019-06-30 10:37
 • แพทยสมาคมจัดทำโครงการกลุ่มผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง “IBD มีเพื่อน...Happy Life ถ้าลำไส้ไม่อักเสบเรื้อรัง” พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.ibdthai.com สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคและวิธีดูแลรักษาที่ถูกต้อง เผยแนวโน้มผู้ป่วย IBD มีเพิ่มมากขึ้น เป็นแล้วไม่หาย เสี่ยงเป็นโรคอื่นๆตามมา แนะหากปวดท้องเรื้อรัง ท้องเสียบ่อย ถ่ายปนเลือด ควรรีบมารับการตรวจวินิจฉัยให้แน่ชัด
  2019-01-16 19:13
 • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เปิดตัวโครงการ “อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์ Healthy mind, Happy life” เรียนรู้และเข้าใจโรคทางจิตเวช พร้อมมอบโอกาสให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข
  2018-11-22 17:31
 • "แพทยสภานั้นมีหน้าที่ในการยืนยันกับสาธารณชนว่ามาตรฐานที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ดังนั้นเมื่อแพทยสภารับบทบาททั้งไม้บรรทัดวัดแพทย์และผู้ช่วยเหลือแพทย์ไปพร้อม ๆ กันแล้วก็ไม่น่าแปลกใจที่ข้อวินิจฉัยต่าง ๆ จากแพทยสภาจะมีน้ำหนักน้อยลง"
  2018-03-08 10:15
 • แพทยสภา แพทยสมาคม กสพท.ออกแถลงการณ์ร่วม กรณีศาลฎีกาตัดสินคดีว่า แพทย์ประมาทเลินเล่อ อันเป็นการละเมิด ระบุได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวางแนวทาง คาดแจ้งความคืบหน้าใน 2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ขอให้แพทย์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ลดแสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวในที่สาธารณะ และส่งความเห็นมาได้ที่อีเมล ศ.นพ.ประสิทธิ์ คณบดีแพทย์ศิริราช
  2016-04-17 12:42
 • สพศท.เผย ภาระงานพยาบาลคล้ายแพทย์ แต่ปัญหารุนแรงกว่า มีรายงานพยาบาลตั้งครรภ์ถูกบังคับขึ้นเวร บ้างถูกบังคับควบกะ ชี้พยาบาลภาครัฐกว่า 60% อายุมากกว่า 40 ปี สะท้อนพยาบาลอายุน้อยอยู่ในระบบไม่ได้ เหตุไม่มีสวัสดิการ ไม่ได้รับการคุ้มครองเมื่อได้รับอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกาย ไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ รายได้ต่อชั่วทำงานอยู่ในอัตราที่ต่ำ ไม่เหมาะสมกับความขาดแคลน จึงลาออกไปอยู่เอกชน
  2016-04-06 21:03
 • นสพ.กรุงเทพธุรกิจ : ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้องกรณี ร้องให้ยกเลิกกฎกระทรวงตามมาตรา 12 พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติที่ให้ผู้ป่วยวาระสุดท้ายขอสิทธิที่จะไม่รับการรักษา หรือสิทธิการตาย เพราะเห็นว่ากระบวนการร่างกฎหมายเป็นไปตามขั้นตอน และไม่ขัดไม่ขัดต่อศีลธรรม และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  2015-06-19 14:35
 • ข่าวคราวเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกิดขึ้นใน ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา สร้างความ เสื่อมเสียในวงการแพทย์อย่างรุนแรง โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองเองก็ถูกบีบจากหน่วยงานราชการที่กุมเงิน บังคับให้สาธารณสุขมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติงานที่เดิมไม่เคยได้  ก็เห็นด้วยเพราะตนทำงานหนักแต่กลับไม่มีการนำงานนั้นมาคำนวณค่าตอบแทนให้เหมาะสม ส่วนฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กันดารจริงๆ ก็เห็นว่าหากใช้วิธีดังกล่าว ตนเองจะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีได้อย่างไร
  2013-04-24 11:34