นพ.ประดิษฐแจงยอมปรับพีฟอร์พีแพทย์ชนบทเฮรับ

Wed, 2013-11-20 13:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

คมชัดลึก - นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมว.สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีชมรมแพทย์ชนบท ร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เตรียมเดินขบวนมาชุมนุมบริเวณหน้าบ้านนายกรัฐมนตรี เพื่อคัดค้านและแสดงความไม่เห็นด้วยในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี (P4P : Pay for performance) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ว่า จากการที่ได้ปรึกษาหารือร่วมกับแกนนำชมรมแพทย์ชนบท คือ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ และนพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผ่านทางโทรศัพท์จึงเป็นโอกาสดีที่ได้ทำวามเข้าใจกันและทำให้เข้าใจตรงกันแล้วว่าที่กลุ่มแพทย์ชนบทต้องการเรียกร้องไม่ได้มีเจตนาล้มการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานหรือพีฟอร์พี เนื่องจากกระบวนการต่างๆ ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ต้องการชี้ให้เห็นว่าระเบียบวิธีการปฏิบัติบางอย่างต้องมีการแก้ไขเพราะมีปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องหลักได้แก่ การลดอัตราการเบิกจ่ายเงินให้กับกลุ่มผู้ที่มีอายุงานเกิน 20 ปีขึ้นไปส่งผลให้คนกลุ่มนี้หมดขวัญกำลังใจลง และมีความลักลั่นระหว่างค่าตอบแทนของโรงพยาบาลชุมชน ที่ปรับเป็นเขตเมืองได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่าโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) /โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ที่อยู่ในพื้นที่เมืองเช่นกัน

"แพทย์ชนบทต้องการบอกปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องพีฟอร์พี ที่จะมีการประเมินทั้งปริมาณและคุณภาพงาน จึงบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องมาชุมนุมหน้าบ้านนายกฯ อีกเพราะผมจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ด้วยการปรับแก้ตารางค่าตอบแทนที่เคยมีการนำเสนอก่อนหน้าในส่วนของอัตราค่าตอบแทนผู้ที่ทำงานในรพช.เกิน 20 ปีและรพช.เขตเมืองที่ได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่ารพศ./รพท.ซึ่งจะพิจารณาในส่วนของวิชาชีพอื่นๆ ด้วยเมื่อแล้วเสร็จจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากมติ ครม.ในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ระบุไว้ชัดเจนว่าหากมีการปรับแก้ในเรื่องใดให้นำเสนอได้ทันทีไม่ต้องรอให้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่จะเป็นการประเมินผลการดำเนินการ" นพ.ประดิษฐ กล่าว

ที่มา --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 21 พ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--